Fundació Adsis – Premi Piñol 2016 a la millor trajectòria

Fundació Adsis – Premi Piñol 2016 a la millor trajectòria

[:CA]Premis Piñol 2016El premi a la millor trajectòria dels Premis per al Foment de l’Ocupació Josep M. Piñol 2016 ha estat per a la Fundació Adsis.Aquest any aquesta Fundació celebra els 50 anys d’acció social al territori espanyol i 33 anys de treball contra l’exclusió i a favor de la integració laboral a Barcelona. La Fundació Adsis treballa de forma integral a través de programes que van donis de la prevenció fins a la reinserció. Estan presents en totes les etapes de la vida, però especialment en aquelles en les quals les persones necessiten suport sociolaboral, i específicament entre els 16 i 30 anys.

Una de les claus per mantenir un treball social durant 33 anys ha estat la renovació dels programes per adaptar-los a les noves realitats i necessitats dels barris i beneficiaris, així com treballar de la mà amb altres organitzacions.

La lluita de l’entitat està orientada a fer de la solidaritat un valor viu en tota l’organització i crear xarxa amb les famílies, els veïns, els centres educatius, altres entitats socials i les empreses, amb el convenciment que només amb la implicació de tota la societat es podrà canviar el futur de les persones més vulnerables.

S’ha aconseguit diversificar el model de finançament per continuar creixent malgrat les dificultats i actualment formen part de 8 associacions i plataformes socials catalanes i treballen junt elles els nous programes.

L’any 2015 van atendre al territori espanyol a 28.631 persones, de les quals, el 72% és menor de 30 anys i compten amb un equip de 251 persones contractades, 764 voluntàries i 67 en pràctiques. A Barcelona, l’any passat van atendre 5.725 persones, 1.450 van participar en els itineraris d’atenció personalitzada i 248 joves es van beneficiar del programa educació al carrer.

Aposten pel compromís i la defensa dels drets dels joves, perquè tinguin accés a les oportunitats educatives i laborals. A Barcelona, desenvolupen 16 programes a través de tres centres situats al Carmel, El Casc Antic i El Clot. Des d’aquests centres s’ofereixen serveis a menors, adolescents i joves en risc, per possibilitar la seva integració educativa, social i laboral. La ubicació dels centres respon al desig d’explicar i participar de les trames de relacions dels joves i estar propers al seu món vital i significatiu, d’aquí la importància que es concedeix al treball al carrer i a la col·laboració territorial, possibilitant una orientació de desenvolupament comunitari. S’ofereix als usuaris la possibilitat de realitzar un itinerari personal, acompanyat per un tècnic, per definir la seva professió i millorar les seves competències tècniques, bàsiques i transversals de manera que les permetin accedir a un lloc de treball.

L’èxit de la seva labor es deu al treball ininterromput en les comunitats en les quals fan vida, i al fet que treballen amb una visió unificada, realitzant una labor coherent amb els seus principis. Aquesta presència solament ha estat possible gràcies al compromís de l’equip humà.

 [:es]Premis Piñol 2016El premio a la mejor trayectoria de los Premis para el Fomento de la Ocupación Josep M. Piñol  2016 ha sido para la Fundación Adsis. Este año esta Fundación celebra los 50 años de acción social en el territorio español y 33 años de trabajo contra la exclusión  y a favor de la integración laboral en Barcelona. La Fundación Adsis trabaja de forma integral a través de programas que van des de la prevención hasta la reinserción. Están presentes en todas las etapas de la vida, pero en especial en aquellas en las que las personas necesitan soporte sociolaboral, y específicamente entre los 16 y 30 años.

Una de las claves para mantener un trabajo social durante 33 años ha sido la renovación de los programas para adaptarlos a las nuevas realidades y necesidades de los  barrios y beneficiarios, así como trabajar de la mano con otras organizaciones.

La lucha de la entidad está orientada a hacer de la solidaridad un valor vivo en toda la organización y crear red con las familias, los vecinos, los centros educativos, otras entidades sociales y las empresas, con el convencimiento que sólo con la implicación de toda la sociedad se podrá cambiar el futuro de las personas más vulnerables.

Se ha conseguido diversificar el modelo de financiación para continuar creciendo a pesar de las dificultades y actualmente forman parte de 8 asociaciones y plataformas sociales catalanas  y trabajan junto ellas los nuevos programas.

En el año 2015 atendieron en el territorio español a 28.631 personas, de las cuales, el 72% es menor de 30 años y  cuentan con un equipo de 251 personas contratadas, 764 voluntarias y 67 en prácticas.  En Barcelona, el año pasado atendieron 5.725 personas, 1.450 participaron en los itinerarios de atención personalizada y 248 jóvenes se beneficiaron del programa educación en la calle.

Apuestan por el compromiso y la defensa de los derechos de los jóvenes, para que tengan acceso a las oportunidades educativas y laborales. En Barcelona, desarrollan 16 programas a través de tres centros ubicados al Carmel, El Casco Antiguo y El Clot. Desde estos centros se ofrecen servicios a menores, adolescentes y jóvenes en riesgo, para posibilitar su integración educativa, social y laboral. La ubicación de los centros responde al deseo de contar y participar de las tramas de relaciones de los jóvenes y estar cercanos a su mundo vital y significativo, de aquí la importancia que se concede al trabajo en la calle y a la colaboración territorial, posibilitando una orientación de desarrollo comunitario. Se ofrece a los usuarios la posibilidad de realizar un itinerario personal, acompañado por un técnico, para definir su profesión y mejorar sus competencias técnicas, básicas y transversales de forma que las permitan acceder a un puesto de trabajo.

El éxito de su labor se debe al trabajo ininterrumpido en las comunidades en las cuales hacen vida, y a que trabajan con una visión unificada, realizando una labor coherente con sus principios. Esta presencia solamente ha sido posible gracias al compromiso del equipo humano.[:]

Central Parc: projecte Verdures solidàries i sostenibles “made in” Sant Boi – Premi Piñol 2016 a la innovació

Central Parc: projecte Verdures solidàries i sostenibles “made in” Sant Boi – Premi Piñol 2016 a la innovació

[:CA]marcozouvek-photos-30El premi a la innovació Premis per al Foment de l’Ocupació Josep M. Piñol 2016 ha estat concedit a la cooperativa  Central Parc: projecte Verdures solidàries i sostenibles “made in” Sant Boi. L’objectiu del projecte és facilitar la inserció social i laboral a través de la formació i ocupació de persones en situació de vulnerabilitat en la cooperativa. Es dediquen a la recuperació de parcel·les abandonades o en desús del Parc Agrari del Baix Llobregat i la seva posada en valor a través de la producció i comercialització de verdures i hortalisses ecològiques.

La cooperativa neix de la mà de l’ONG DESOS Opció Solidària (sòcia cofundadora de la cooperativa), amb l’objectiu d’abordar diverses problemàtiques de Sant Boi de Llobregat d’una manera econòmicament sostenible. DESOS, que en els seus 16 anys d’història s’ha dedicat a la promoció de l’economia social en països del Sud (Nicaragua i Perú), gestionant entre altres projectes un Fons de Crèdit de 130.000 dòlars des del 2007 en Sant Miguelito (Nicaragua) i fomentant la creació de 2 cooperatives agràries (Sant Miguelito i Bluefields). A Catalunya, DESOS ha desenvolupat i gestionat projectes d’educació per al desenvolupament, promovent a les escoles el debat i la reflexió sobre l’economia social, la sobirania alimentària o la cohesió social. El 2013, arran del gran increment de les situacions de pobresa i desigualtat sorgides des de la crisi, decideix actuar també en l’àmbit local, focalitzant la seva actuació al municipi de Sant Boi de Llobregat, però amb incidència en tota l’àrea metropolitana (incloent-hi la ciutat de Barcelona) i amb una perspectiva global. Després de dos anys de gestació, el 2015 es constitueix la cooperativa Central Parc del Baix Llobregat SCCL, formada per 3 socis treballadors i DESOS com a soci col·laborador.

central_parc-4

Foto Central Parc

Central Parc aborda principalment 2 problemàtiques del municipi: l’augment de persones en situació de vulnerabilitat, en risc o situació d’exclusió social i l’abandó de terrenys agrícoles.

Central Parc converteix les problemàtiques en oportunitats per generar riquesa, posant en valor els terrenys abandonats, recuperant-los per produir i comercialitzar verdures i hortalisses ecològiques, i generant alhora ocupació per a persones en situació de vulnerabilitat del municipi. Es vol redistribuir la riquesa, i és per aquest motiu que es constitueix amb la forma jurídica de cooperativa de treball associat i iniciativa social (sense ànim de lucre). Aquesta fórmula fomenta la cohesió social, a través de la participació activa dels treballadors en la presa de decisions, impulsant així el seu apoderament. Els beneficis generats per la cooperativa es reinverteixen en el mateix projecte, per seguir els programes formatius i d’inserció sociolaboral, crear nous llocs de treball i recuperar més terrens per ampliar la incidència del projecte.

Foto: Central Parc

Foto Central Parc

Activitat de la cooperativa:

 • Recuperar espais abandonats o en desús, qualificats de rústics i per tant d’ús agrari, situats al Parc Agrari del Baix Llobregat per fer valdre a través de l’agricultura ecològica. Fins al moment s’han recuperat 3 parcel·les i un total de 5,5 hectàrees a Sant Boi de Llobregat. L’objectiu principal a llarg termini és la recuperació
  del Pla d’en Mas: una parcel·la de 29 ha que divideix en dues el parc al municipi, degradada i abandonada des de fa més de 30 anys.
 • Produir i comercialitzar verdures i hortalisses ecològiques i de proximitat a través de diversos canals de comercialització. Utilitzen la major part de les parcel·les per dur a terme la producció a gran volum d’aquestes verdures i aquesta és la principal font d’ingressos, i amb la qual volen ser autosostenibles.
 • Promoure la inserció sociolaboral de col·lectius en risc d’exclusió social a través de projectes formatius, ocupacionals i cooperatius. S’utilitza una parcel·la de mitja hectàrea que destinen a aquests projectes i és on es formen als joves i adults en agricultura ecològica i es realitzen pràctiques professionals. S parteix de la base del treball en equip, la necessitat d’adquisició d’uns hàbits i d’uns aprenentatges.

  Foto Central Parc

  Foto Central Parc

El target del projecte “Verdures solidàries i sostenibles made in St Boi” està dirigit a:

 • Joves de 16 a 21 anys sense estudis mínims del Programa de Formació i Inserció en la modalitat agropecuària de l’Ajuntament de Sant Boi. 
 • Aturats de llarga durada majors de 45 anys.
 • Refugiats o demandants d’asil.

A tots se’ls ofereix formació agrícola amb l’objectiu, d’una banda, d’adquirir les capacitats necessàries per treballar l’agricultura i per un altre fomentar la integració, la socialització i l’autonomia personal a través de l’agricultura.

L’impacte social mesurable del projecte i de l’activitat general de la cooperativa el curs passat, tenint en compte la sostenibilitat en una triple dimensió: econòmica, mediambiental i social, ha estat:

 • Millora de la qualitat de vida de persones en situació de vulnerabilitat, a través de la seva participació en un projecte formatiu, integrador i que proporciona alimentació bàsica de qualitat: 37 persones.
 • Millora de l’economia local, amb la creació d’activitat econòmica al municipi, la creació de nous llocs de treball i la disminució de l’atur: 6 llocs de treball en Central Parc, 16 insercions socioeducatives i 11 insercions laborals.
 • Revaloració dels terrenys agrícoles abandonats o en desús. Reparació, moviment de terres i instal·lació de sistema de regueró gota a gota. Alhora s’ha disminuït la petjada ecològica a través del cultiu ecològic, la reutilització de materials i de pràctiques respectuoses amb el mitjà. S’ha obtingut el segell ecològic del CCPAE per a les parcel·les actuals.
 • Augment del consum de proximitat, fomentant així l’adquisició d’hàbits de consum més sostenibles, responsables i saludables. S’ha promogut la constitució d’un grup de consum a Sant Boi, Bòicoli!, en el qual de moment una quinzena de famílies s’organitzen per consumir productes ecològics i de proximitat. Formen part de la xarxa de productors ecològics del municipi, de la Xarxa Agrosocial, i d’un nou moviment a la ciutat creat pels establiments comercials amb l’objectiu de fomentar l’alimentació saludable i de proximitat.
 • Augment de la cohesió social. En el camp desapareixen les “etiquetes”: persones amb diversitat d’origens, situacions personals i edats treballen en equip i d’igual a igual.
 • Dignificació de l’ofici de pagès. Professionalització de l’agricultura i modernització empresarial amb una estructura innovadora que incorpora professionals de diversos sectors (enginyeria agrònoma, educació, finances, màrqueting, comunicació, tercer sector) per connectar el camp amb la ciutat, sensibilitzar la societat i fugir d’un model que històricament ha ocultat molta economia submergida.
Foto Central Parc

Foto Central Parc

Els factors que Central Parc consideren innovadors són:

 • Trencar amb el model tradicional del camp o de la gran explotació agrària o empresa agroalimentària i apostar per un model cooperatiu de professionals de diferents sectors que connecta la passió pel treball agrícola amb la vocació pel treball social.
 • Aprofitar les oportunitats locals per abordar problemàtiques de l’àmbit local però amb perspectiva global.
 • Treballar en xarxa amb els pagesos i entitats que caminen en la mateixa adreça, amb una cultura col·laborativa i d’intercanvi per augmentar la incidència, incrementant les possibilitats d’inserció laboral de les persones usuàries.
 • Sensibilitzar a la societat i generar una transformació en els hàbits alimentaris i de consum en benefici de tota la societat.

[:es]marcozouvek-photos-30El premio a la innovación de los Premios para el Fomento de la Ocupación Josep M. Piñol  2016 ha sido concedido a la cooperativa Central Parc: projecte Verdures solidàries i sostenibles “made in” Sant Boi. El objetivo del proyecto es facilitar la inserción social y laboral a través de la formación y ocupación de personas en situación de vulnerabilidad en la cooperativa. Se dedican a la recuperación de parcelas abandonadas o en desuso del Parque Agrario del Baix Llobregat y su puesta en valor a través de la producción y comercialización de verduras y hortalizas ecológicas.

La cooperativa nace de la mano de la ONG DESOS Opció Solidaria (socia cofundadora de la cooperativa), con el objetivo de abordar varias problemáticas de Sant Boi de Llobregat de una manera económicamente sostenible. DESOS, que en sus 16 años de historia se ha dedicado a la promoción de la economía social en países del Sur (Nicaragua y Perú), gestionando entre otros proyectos un Fondo de Crédito de 130.000 dólares desde el 2007 en San Miguelito (Nicaragua) y fomentando la creación de 2 cooperativas agrarias (San Miguelito y Bluefields). En Cataluña, DESOS ha desarrollado y gestionado proyectos de educación para el desarrollo, promoviendo en las escuelas el debate y la reflexión sobre la economía social, la soberanía alimentaria o la cohesión social. El 2013, a raíz del gran incremento de las situaciones de pobreza y desigualdad surgidas desde la crisis, decide actuar también en el ámbito local, focalizando su actuación al municipio de Sant Boi de Llobregat, pero con incidencia en toda el área metropolitana (incluyendo la ciudad de Barcelona) y con una perspectiva global. Después de dos años de gestación, el 2015 se constituye la cooperativa Central Parc del Baix Llobregat SCCL, formada por 3 socios trabajadores y DESOS como socio colaborador.

central_parc-4

Foto Central Parc

Central Parc aborda principalmente 2 problemáticas del municipio: el aumento de personas en situación de vulnerabilidad, en riesgo o situación de exclusión social y el abandono de terrenos agrícolas.

Central Parc convierte las problemáticas en oportunidades para generar riqueza, poniendo en valor los terrenos abandonados, recuperándolos para producir y comercializar verduras y hortalizas ecológicas, y generando a la vez ocupación para personas en situación de vulnerabilidad del municipio. Se quiere redistribuir la riqueza, y es por este motivo que se constituye con la forma jurídica de cooperativa de trabajo asociado e iniciativa social (sin ánimo de lucro). Esta fórmula fomenta la cohesión social, a través de la participación activa de los trabajadores en la toma de decisiones, impulsando así su apoderamiento. Los beneficios generados por la cooperativa se reinvierten en el mismo proyecto, para seguir los programas formativos y de inserción sociolaboral, crear nuevos puestos de trabajo y recuperar más terrenos para ampliar la incidencia del proyecto.

Foto: Central Parc

Foto Central Parc

Actividad de la cooperativa:

 • Recuperar espacios abandonados o en desuso, calificados como rústicos y por lo tanto de uso agrario, ubicados en el Parque Agrario del Baix Llobregat para ponerlos en valor a través de la agricultura ecológica. Hasta el momento se han recuperado 3 parcelas y un total de 5,5 hectáreas en Sant Boi de Llobregat. El objetivo principal a largo plazo es la recuperación
  del Plan de en Mas: una parcela de 29 ha que divide en dos el parque al municipio, degradada y abandonada desde hace más de 30 años.
 • Producir y comercializar verduras y hortalizas ecológicas y de proximidad a través de varios canales de comercialización. Utilizan la mayor parte de las parcelas para llevar a cabo la producción a gran volumen de estas verduras y esta es la principal fuente de ingresos, y con la que quieren ser autosostenibles.
 • Promover la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión social a través de proyectos formativos, ocupacionales y cooperativos. Se utiliza una parcela de media hectárea que destinan a estos proyectos y es dónde se forman a los jóvenes y adultos en agricultura ecológica y se realizan prácticas profesionales. S parte de la base del trabajo en equipo, la necesidad de adquisición de unos hábitos y de unos aprendizajes.
Foto Central Parc

Foto Central Parc

El target del proyecto “Verduras solidarias y sostenibles made in St Boi” está dirigido a:

 • Jóvenes de 16 a 21 años sin estudios mínimos del Programa de Formación e Inserción en la modalidad agropecuaria del Ayuntamiento de Sant Boi.
 • Parados de larga duración mayores de 45 años.
 • Refugiados o demandantes de asilo.

A todos se les ofrece formación agrícola con el objetivo, por un lado, de adquirir las capacidades necesarias para trabajar la agricultura y por otro fomentar la integración, la socialización y la autonomía personal a través de la agricultura.

El impacto social medible del proyecto y de la actividad general de la cooperativa el curso pasado,  teniendo en cuenta la sostenibilidad en una triple dimensión: económica, medioambiental y social, ha sido:

 • Mejora de la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad, a través de su participación en un proyecto formativo, integrador y que proporciona alimentación básica de calidad: 37 personas.
 • Mejora de la economía local, con la creación de actividad económica al municipio, la creación de nuevos puestos de trabajo y la disminución del paro: 6 puestos de trabajo en Central Parc, 16 inserciones socioeducativas y 11 inserciones laborales.
 • Revalorización de los terrenos agrícolas abandonados o en desuso. Reparación, movimiento de tierras e instalación de sistema de reguera gota a gota. A la vez se ha disminuido la huella ecológica a través del cultivo ecológico, la reutilización de materiales y de prácticas respetuosas con el medio.  Se ha obtenido el sello ecológico del CCPAE para las  parcelas actuales.
 • Aumento del consumo de proximidad, fomentando así la adquisición de hábitos de consumo más sostenibles, responsables y saludables. Se ha promovido la constitución de un grupo de consumo a Sant Boi, Bòicoli!, en el que de momento una quincena de familias se autoorganizan para consumir productos ecológicos y de proximidad. Forman parte de la red de productores ecológicos del municipio, de la Red Agrosocial, y de un nuevo movimiento a la ciudad creado por los establecimientos comerciales con el objetivo de fomentar la alimentación saludable y de proximidad.
 • Aumento de la cohesión social. En el campo desaparecen las “etiquetas”: personas con diversidad de orígenes, situaciones personales y edades trabajan en equipo y de igual a igual.
 • Dignificación del oficio de labrador. Profesionalización de la agricultura y modernización empresarial con una estructura innovadora que incorpora profesionales de varios sectores (ingeniería agrónoma, educación, finanzas, marketing, comunicación, tercer sector) para conectar el campo con la ciudad, sensibilizar la sociedad y huir de un modelo que históricamente ha ocultado mucha economía sumergida.
central_parc-2

Foto Central Parc

Los factores que Central Parc consideran innovadores son:

 • Romper con el modelo tradicional del campo o de la gran explotación agraria o empresa agroalimentaria y  apostar por un modelo cooperativo de profesionales de diferentes sectores que conecta la pasión por el trabajo agrícola con la vocación por el trabajo social.
 • Aprovechar  las oportunidades locales para abordar problemáticas del ámbito local pero con perspectiva global.
 • Trabajar en red con los labradores y entidades que caminan en la misma dirección, con una cultura colaborativa y de intercambio para aumentar la incidencia, incrementando las posibilidades de inserción laboral de las personas usuarias.
 • Sensibilizar a la sociedad y generar una transformación en los hábitos alimentarios y de consumo en beneficio de toda la sociedad.

[:]

Premis Piñol 2016: acte d’entrega

Premis Piñol 2016: acte d’entrega

[:CA]En memòria de José Mª Piñol, membre fundacional d’Acció Solidària Contra l’Atur, anualment des de 1997 es convoquen els Premis Piñol per reconèixer la Innovació i la Trajectòria de les entitats que treballen amb persones i col·lectius en situació d’exclusió social. Aquest any, el mes de juny de 2016, es va convocar la 19a Edició dels Premis per al Foment de l’Ocupació Josep M. Piñol amb la concessió de dos premis de 10.000 € cada un. Un d’ells reconeix el projecte més innovador i l’altre premia la millor trajectòria a favor de l’ocupació.Premis Piñol 2016

Es va convidar a totes les entitats i empreses d’inserció laboral, així com totes les persones que treballen en la lluita contra l’exclusió social i laboral, a participar en aquests premis. El termini de presentació per als Premis Piñol 2016 va finalitzar el 30 de setembre de 2016.

El jurat dels premis Piñol 2016 ha estat format per:

 • Oriol Romances – president d’Acció Solidària Contra l’Atur. Actuarà de president del Jurat
 • Pilar Mercadé – experta en Treball social. Vocal del Patronat de la fundació
 • Inma Noguera – diplomada en Treball social. Membre del Patronat de la fundació
 • Maravillas Rojo – experta en ocupació. Exsecretària general d’ocupació
 • Albert Recio – professor de la Facultat de Ciències Econòmiques (UAB)
 • Pere Rigau – en representació del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
 • Alfred Vernis – director executiu de la Unitat de Programes Universitaris ESADE-URL
 • Miquel Vila-Despujol – enginyer industrial. Vocal del Patronat de la fundació
 • Miquel Verdaguer – secretari del Patronat d’ASCA. Actuarà com a secretari del Jurat

Aquest any s’han presentat 37 projectes i la decisió del Jurat es va fer pública durant l’acte de lliurament dels Premis per al Foment de l’Ocupació Josep M. Piñol 2016 obert a tothom i va tenir lloc el 30 de novembre a les 19: 00 al Palau Macaya (Passeig de Sant Joan, 108) de Barcelona.

Premis Piñol 2016Els premis van ser lliurats pel Sr. Àngel Font, director de Persones i Estratègia de la Fundació Bancària “la Caixa”, i pel Sr. Oriol Romances, president de la Fundació Acció Solidària Contra l’Atur. Durant l’acte el Sr. Joan Majó, enginyer industrial i exministre, va pronunciar la conferència: Contra la desigualtat: regular el mercat o resdistribuir la renda?

marcozouvek-photos-30El premi a la innovació 2016 ha estat concedit a la cooperativa Central Parc: projecte Verdures solidàries i sostenibles “made in” Sant Boi. L’objectiu del projecte és facilitar la inserció social i laboral a través de la formació i ocupació de persones en situació de vulnerabilitat a la cooperativa. Es dediquen a la recuperació de parcel·les abandonades o en desús del Parc Agrari del Baix Llobregat i la posada en valor mitjançant la producció i comercialització de verdures i hortalisses ecològiques. Central Parc aborda principalment 2 problemàtiques del municipi: l’augment de persones en situació de vulnerabilitat, en risc o situació d’exclusió social i l’abandonament de terrenys agrícoles i converteix aquestes problemàtiques en oportunitats per generar riquesa, posant en valor els terrenys abandonats, recuperant-los per produir i comercialitzar verdures i hortalisses ecològiques, i generant alhora ocupació per a persones en situació de vulnerabilitat del nostre municipi. Els beneficis generats per la cooperativa es reinverten en el mateix projecte.

Premis Piñol 2016El premi a la millor trajectòria 2016 ha estat per a la Fundació Adsis. Aquest any aquesta Fundació celebra els 50 anys d’acció social en el territori espanyol i 33 anys de treball contra l’exclusió i en favor de la integració laboral a Barcelona. La Fundació Adsis treballa de forma integral a través de programes que van des de la prevenció fins a la reinserció. Estan presents en totes les etapes de la vida, però especialment en aquelles en què les persones necessiten suport sociolaboral, i específicament entre els 16 i 30 anys. Una de les claus per mantenir un treball social durant 33 anys ha estat la renovació dels programes per adaptar-los a les noves realitats i necessitats dels barris i beneficiaris, així com treballar de la mà amb altres organitzacions. La lluita de l’entitat està orientada a fer de la solidaritat un valor viu en tota l’organització i crear xarxa amb les famílies, els veïns, els centres educatius, altres entitats socials i les empreses, amb el convenciment que només amb la implicació de tota la societat es podrà canviar el futur de les persones més vulnerables.

Podeu veure totes les fotografies de l’acte a aquí.

 [:es]En memoria de José Mª Piñol, miembro fundacional de Acció Solidària Contra l’Atur, anualmente desde 1997 se convocan los Premios Piñol para reconocer la Innovación y la Trayectoria de las entidades que trabajan con personas y colectivos en situación de exclusión social. Este año, el mes de junio de 2016, se convocó la 19ª Edición de los Premios para el Fomento de la Ocupación Josep M. Piñol con la concesión de dos premios de 10.000 €cada uno. Uno de ellos reconoce el proyecto más innovador y el otro premia la mejor trayectoria.

Premis Piñol 2016Se invitó a todas las entidades y empresas de inserción laboral, así como todas las personas que trabajan en la lucha contra la exclusión social y laboral, a participar en estos premios. El plazo de presentación para los Premios Piñol 2016 finalizó el 30 de septiembre de 2016.

El jurado de los premios Piñol 2016 ha estado formado por:

 • Oriol Romances – president d’Acció Solidària Contra l’Atur. Actuarà de president del Jurat
 • Pilar Mercadé – experta en treball social. Vocal del Patronat de la fundació
 • Inma Noguera – diplomada en treball social. Membre del Patronat de la fundació
 • Maravillas Rojo – experta en ocupació. Exsecretària general d’ocupació
 • Albert Recio – professor de la Facultat de Ciències Econòmiques (UAB)
 • Pere Rigau – en representació del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
 • Alfred Vernis – director executiu de la Unitat de Programes Universitaris ESADE-URL
 • Miquel Vila-Despujol – enginyer industrial. Vocal del Patronat de la fundació
 • Miquel Verdaguer – secretari del Patronat d’ASCA. Actuarà com a secretari del Jurat

Este año se han presentado 37 proyectos y la decisión del Jurado se hizo pública durante el acto de entrega de los Premios para el Fomento de la Ocupación Josep M. Piñol  2016 abierto a todo el mundo y tuvo lugar el 30 de noviembre a las 19:00 en el Palau Macaya (Passeig de Sant joan, 108) de Barcelona.

Premis Piñol 2016Los premios fueron  entregados por el Sr. Ángel Font, director de Personas y Estrategia de la Fundació Bancària “la Caixa”, y por el Sr. Oriol Romances, presidente de la Fundació Acció Solidària Contra l’Atur. Durante el acto el Sr. Joan Majó, ingeniero industrial y exministro, pronunció la conferencia: Contra la desigualdad: ¿regular el mercado o resdistribuir la renta?

marcozouvek-photos-30El premio a la innovación 2016 ha sido concedido a la cooperativa Central Parc: projecte Verdures solidàries i sostenibles “made in” Sant Boi . El objetivo del proyecto es facilitar la inserción social y laboral a través de la formación y ocupación de personas en situación de vulnerabilidad en la cooperativa. Se dedican a la recuperación de parcelas abandonadas o en desuso del Parque Agrario del Baix Llobregat y su puesta en valor a través de la producción y comercialización de verduras y hortalizas ecológicas. Central Parc aborda principalmente 2 problemáticas del municipio:  el aumento de personas en situación de vulnerabilidad, en riesgo o situación de exclusión social y el abandono de terrenos agrícolas y convierte estas problemáticas en oportunidades para generar riqueza, poniendo en valor los terrenos abandonados, recuperándolos para producir y comercializar verduras y hortalizas ecológicas, y generando a la vez ocupación para personas en situación de vulnerabilidad de nuestro municipio. Los beneficios generados por la cooperativa se reinverten en el mismo proyecto.

Premis Piñol 2016El premio a la mejor trayectoria 2016 ha sido para la Fundación Adsis. Este año esta Fundación celebra los 50 años de acción social en el territorio español y 33 años de trabajo contra la exclusión  y a favor de la integración laboral en Barcelona. La Fundación Adsis trabaja de forma integral a través de programas que van des de la prevención hasta la reinserción. Están presentes en todas las etapas de la vida, pero en especial en aquellas en las que las personas necesitan soporte sociolaboral, y específicamente entre los 16 y 30 años. Una de las claves para mantener un trabajo social durante 33 años ha sido la renovación de los programas para adaptarlos a las nuevas realidades y necesidades de los  barrios y beneficiarios, así como trabajar de la mano con otras organizaciones.La lucha de la entidad está orientada a hacer de la solidaridad un valor vivo en toda la organización y crear red con las familias, los vecinos, los centros educativos, otras entidades sociales y las empresas, con el convencimiento que sólo con la implicación de toda la sociedad se podrá cambiar el futuro de las personas más vulnerables.

Podéis ver todas las fotografías del acto aquí.[:]

Premis al foment de l’ocupació: Josep M. Piñol

[:CA]S’acaba d’obrir la convocatòria de la 19a edició als Premis al foment de l’ocupació: Josep M. Piñol.

L’objectiu és reconèixer la innovació i la trajectòria de les entitats i empreses que treballen a favor de  crear o consolidar ocupació.

Es convida a totes les entitats i empreses que tinguin com a objectiu la creació de llocs de treball a participar-hi. El termini de presentació finalitzarà el divendres 30 de setembre de 2016.

El jurat d’enguany està format per:

 • Oriol Romances – president d’Acció Solidària Contra l’Atur. Actuarà de president del Jurat
 • Pilar Mercadé – experta en treball social. Vocal del Patronat de la fundació
 • Inma Noguera – diplomada en treball social. Membre del Patronat de la fundació
 • Maravillas Rojo – experta en ocupació. Exsecretària general d’ocupació
 • Albert Recio – professor de la Facultat de Ciències Econòmiques (UAB)
 • Pere Rigau – en representació del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
 • Alfred Vernis – director executiu de la Unitat de Programes Universitaris ESADE-URL
 • Miquel Vila-Despujol – enginyer industrial. Vocal del Patronat de la fundació
 • Miquel Verdaguer – secretari del Patronat d’ASCA. Actuarà com a secretari del Jurat

La decisió del Jurat es farà pública durant l’acte de lliurament dels premis el dimecres 30 de novembre del 2016, a les 19 hores, al Palau Macaya de l’Obra Social “la Caixa”, passeig de Sant Joan, 108, de Barcelona.

Podeu trobar a aquí tota la informació dels Premis.[:es]Se acaba de abrir la convocatoria de la 19a edición a los Premios al fomento de la ocupación: Josep M. Piñol.

El objetivo es reconocer la innovación y la trayectoria de las entidades y empresas que trabajan a favor de crear o consolidar ocupación.

Se invita a todas las entidades y empresas que tengan como objetivo la creación de puestos de trabajo a participar. El plazo de presentación finalizará el viernes 30 de septiembre de 2016.

El jurado de este año está formado por:

 • Oriol Romances – president d’Acció Solidària Contra l’Atur. Actuarà de president del Jurat
 • Pilar Mercadé – experta en treball social. Vocal del Patronat de la fundació
 • Inma Noguera – diplomada en treball social. Membre del Patronat de la fundació
 • Maravillas Rojo – experta en ocupació. Exsecretària general d’ocupació
 • Albert Recio – professor de la Facultat de Ciències Econòmiques (UAB)
 • Pere Rigau – en representació del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
 • Alfred Vernis – director executiu de la Unitat de Programes Universitaris ESADE-URL
 • Miquel Vila-Despujol – enginyer industrial. Vocal del Patronat de la fundació
 • Miquel Verdaguer – secretari del Patronat d’ASCA. Actuarà com a secretari del Jurat

La decisión del Jurado se hará pública durante el acto de entrega de los premios el miércoles 30 de noviembre del 2016, a las 19 horas, en el Palau Macaya de la Obra Social “la Caixa”, Passeig de Sant Joan 108, de Barcelona.

Podéis encontrar a aquí toda la información de los Premios.[:]

L’Olivera, Premi Piñol 2015

[:CA]El Premi Piñol a la millor trajectòria 2015, dotat amb 10.000€ va ser concedit a L’Olivera. És una cooperativa de treball associat i d’iniciativa social amb 75 membres fundada l’any 1974 a Vallbona de les Monges. Treballen la terra (46 hectàrees de vinyes i oliveres) seguint els criteris de l’agricultura ecològica i elaboren els seus productes: vins i olis. Des del principi, alguns socis de la cooperativa són persones “fràgils” (amb alguna discapacitat psíquica, mental o dificultat d’inserció social) que poden trobar d’aquesta manera una feina i una forma de vida.  L’Olivera és avui un referent de cooperativa d’integració social que combina l’explotació d’un recurs natural com és la vinya i l’olivera amb l’atenció a persones amb discapacitat, l’arrelament al territori i la promoció d’un nou model econòmic i social

Des de que van començar, la seva història ha estat marcada pel desig de fer possible un projecte on el fet econòmic i el social anessin de la mà i no esdevinguessin contraposats. Una experiència que fes possible una realitat econòmica i productiva sòlida i viable amb un projecte social més ampli: crear un grup humà que integri a persones que van quedant al marge de la nostra societat. Després de tots aquests anys, constaten que el treball en comú, l’activitat agrícola, la transformació respectuosa de les matèries primeres, la participació activa en la pròpia empresa són eines vàlides per crear un lloc de vida i treball que permetin desenvolupar i millorar les nostres habilitats i capacitats.

Des de l’any 2010 també gestionen la vinya Can Calopa que l’Ajuntament de Barcelona té a la muntanya de Collserola, aplicant el mateix model que hem anat configurant a Vallbona. Es va signar un convenir que  inclou la cura de la finca i la masia, la producció de vi –que s’ha de cedir a l’Ajuntament de Barcelona- i la prestació de serveis socials a 12 persones que treballen i conviuen en la residència construïda a tocar de la masia amb voluntat de que vagin incorporant-se al mercat de treball i donant entrada a noves persones en formació.  L’objectiu del projecte és oferir un espai de referència a Collserola per a la difusió i la investigació de la cultura vitivinícola com a eina d’inclusió sociolaboral de joves amb discapacitat intel·lectual, acostant el projecte d’agricultura social a totes les persones i entitats del territori.  S’han definit tres línies d’actuació:

 1. Centre Gastronòmic i cultural, el qual es basa en fomentar l’ús de la Masia antiga de Can Calopa per fer activitats de tast de vi i gastronòmiques vinculades al món del vi i, alhora, lloguer de sales per grups;
 2. Explotació del Celler i Vinyes properes a Can Calopa que permetin a llarg termini produir vi per a la seva comercialització en el marc de l’Olivera;
 3. Venda de vins de L’Olivera i altres tant en un espai a la Masia com a través de fires i d’altres mecanismes.

Actualment l’Olivera transformen 220.000 kg de raïm per elaborar vins blancs, negres, dolços i escumosos. També elaboren 40.000 kg d’olives per produir tres tipus d’oli. Poc a poc, els productes han anat tenint reconeixement i es venen en gran part dins el mercat català i una part es dedica a l’exportació.

A L’Olivera participen diàriament 75 persones que formen un equip interdisciplinari que es divideix entre Vallbona (50 persones) i Barcelona (25 persones). Abastem l’àmbit productiu –camp, celler/moli i comercial- i el social. S’organitzen segons els principis cooperatius. També hi ha persones que viuen en les llars (Vallbona i Barcelona) i que treballen la vinya, les oliveres, al celler o desenvolupen altres activitats terapèutiques. Tots els treballadors poden convertir-se en socis-propietaris de la cooperativa i s’estableixen uns espais de participació en la gestió: assemblea anual, reunions generals mensuals i reunions periòdiques per àmbits de treball que ajuden a anar creant una organització transversal i participativa. També hi ha socis que no són treballadors però mantenen un vincle amb la cooperativa i el seu criteri també és important per la gestió quotidiana.

Els eixos centrals de la Cooperativa són:

 • Eix d’inclusió-integració social: neixen i treballen per crear un espai que integri persones fràgils de la nostra societat, especialment persones amb discapacitat psíquica i/o malaltia mental. Una organització “inclusiva” on a partir del treball i la vida col·lectiva cadascú pot progressar com a persona.
 • Eix d’activitat econòmica basada en el valor afegit: crear en l’entorn rural una experiència i arribar a elaborar productes de qualitat que valoritzin tota la cadena de producció (persones, territori, consumidors…).
 • Eix de gestió cooperativa: el paraigua de funcionament és el model cooperatiu amb tot el caràcter i potencialitats que presenta. Aquest model cooperatiu també contribueix a treballar per una “organització inclusiva” on les persones “fràgils” són protagonistes i no “usuaris”.

Amb els anys s’ha convertit en una experiència viable en tots els sentits que ha permès consolidar un projecte que respecta el medi ambient, el territori i les persones, construint un model d’organització basat en l’estímul de “crear valor” en els terrenys en els que actuen: producció agrícola, acció social i desenvolupament local. Són una experiència que forma part també de l’anomenada Agricultura Social (Social Farming), cada vegada més representada a Europa per experiències molt diverses i que està esdevenint un nou paradigma transversal a incorporar en les polítiques i accions de desenvolupament rural.

L’Olivera forma part de la Xarxa AgroSocial de Catalunya. Està formada per empreses socials que fomenten la inserció laboral de discapacitats, persones amb malaltia mental o en risc d’exclusió i que tenen com a activitat principal qualsevol aspecte relacionat amb el medi ambient. També formen part d’aquesta xarxa: AmpansAmunt EbreAprodiscaCan PerolCentral Parc del Baix LlobregatCET El PlaEspigoladorsE.I. BrotE.I. ForesterraF. DrissaFreescopF. Molí d’en PuigverdFundació MapGINACIntegra PirineusL’HeuraLa Factoria del MarLa FagedaLa Klosca-CETLa TavellaNou VerdOnadaOnyarPortal BerguedàSambucusSant Tomàs PARMOSanta TeresaTeb VerdViver de Bell-lloc, Casa Dalmases i El Rosal.

Moltes felicitats pel Premi i endavant amb el projecte![:es]El Premio Piñol a la mejor trayectoria 2015, dotado con 10.000 € fue concedido a L’Olivera. Es una cooperativa de trabajo asociado y de iniciativa social con 75 miembros fundada en 1974 en Vallbona de les Monges. Trabajan la tierra (46 hectáreas de viñedos y olivos) siguiendo los criterios de la agricultura ecológica y elaboran sus productos: vinos y aceites. Desde el principio, algunos socios de la cooperativa son personas “frágiles” (con alguna discapacidad psíquica, mental o dificultad de inserción social) que pueden encontrar de esta manera un trabajo y una forma de vida. L’Olivera es hoy un referente de cooperativa de integración social que combina la explotación de un recurso natural como es la vid y L’Olivera con la atención a personas con discapacidad, el arraigo en el territorio y la promoción de un nuevo modelo económico y social

Desde que comenzaron, su historia ha estado marcada por el deseo de hacer posible un proyecto donde el hecho económico y el social fueran de la mano y no se convirtieran contrapuestos. Una experiencia que hiciera posible una realidad económica y productiva sólida y viable con un proyecto social más amplio: crear un grupo humano que integre a personas que van quedando al margen de nuestra sociedad. Después de todos estos años, constatan que el trabajo en común, la actividad agrícola, la transformación respetuosa de las materias primas, la participación activa en la propia empresa son herramientas válidas para crear un lugar de vida y trabajo que permita desarrollar y mejorar nuestras habilidades y capacidades.

Desde el año 2010 también gestionan la viña Can Calopa que el Ayuntamiento de Barcelona tiene en la montaña de Collserola, aplicando el mismo modelo que hemos ido configurando en Vallbona. Se firmó un convenir que incluye el cuidado de la finca y la masía, la producción de vino -que debe ceder al Ayuntamiento de Barcelona- y la prestación de servicios sociales a 12 personas que trabajan y conviven en la residencia construida junto a la masía con voluntad de que vayan incorporándose al mercado de trabajo y dando entrada a nuevas personas en formación. El objetivo del proyecto es ofrecer un espacio de referencia en Collserola para la difusión y la investigación de la cultura vitivinícola como herramienta de inclusión sociolaboral de jóvenes con discapacidad intelectual, acercando el proyecto de agricultura social a todas las personas y entidades del territorio. Se han definido tres líneas de actuación:

 1. Centro Gastronómico y cultural, el cual se basa en fomentar el uso de la Masía antigua de Can Calopa para realizar actividades de cata de vino y gastronómicas vinculadas al mundo del vino y, a la vez, alquiler de salas para grupos;
 2. Explotación de la Bodega y Viñedos cercanas a Can Calopa que permitan a largo plazo producir vino para su comercialización en el marco dL’Olivera;
 3. Venta de vinos de L’Olivera y otros tanto en un espacio en la Masía como a través de ferias y otros mecanismos.

Actualmente L’Olivera transforman 220.000 kg de uva para elaborar vinos blancos, tintos, dulces y espumosos. También elaboran 40.000 kg de aceitunas para producir tres tipos de aceite. Poco a poco, los productos han ido teniendo reconocimiento y se venden en gran parte dentro del mercado catalán y una parte se dedica a la exportación.

En L’Olivera participan diariamente 75 personas que forman un equipo interdisciplinario que se divide entre Vallbona (50 personas) y Barcelona (25 personas). Abarcamos el ámbito productivo -campo, bodega / molino y comercial- y el social. Organizan según los principios cooperativos. También hay personas que viven en los hogares (Vallbona y Barcelona) y que trabajan la vid, los olivos, en la bodega o desarrollan otras actividades terapéuticas. Todos los trabajadores pueden convertirse en socios-propietarios de la cooperativa y se establecen unos espacios de participación en la gestión: asamblea anual, reuniones generales mensuales y reuniones periódicas para ámbitos de trabajo que ayudan a ir creando una organización transversal y participativa. También hay socios que no son trabajadores pero mantienen un vínculo con la cooperativa y su criterio también es importante para la gestión cotidiana.

Los ejes centrales de la Cooperativa son:

 • Eje de inclusión-integración social: nacen y trabajan para crear un espacio que integre personas frágiles de nuestra sociedad, especialmente personas con discapacidad psíquica y / o enfermedad mental. Una organización “inclusiva” donde a partir del trabajo y la vida colectiva cada uno puede progresar como persona.
 • Eje de actividad económica basada en el valor añadido: crear en el entorno rural una experiencia y llegar a elaborar productos de calidad que valoricen toda la cadena de producción (personas, territorio, consumidores …).
 • Eje de gestión cooperativa: el paraguas de funcionamiento es el modelo cooperativo con todo el carácter y potencialidades que presenta. Este modelo cooperativo también contribuye a trabajar por una “organización inclusiva” donde las personas “frágiles” son protagonistas y no “usuarios”.

Con los años se ha convertido en una experiencia viable en todos los sentidos que ha permitido consolidar un proyecto que respeta el medio ambiente, el territorio y las personas, construyendo un modelo de organización basado en el estímulo de “crear valor” en los terrenos en los que actúan: producción agrícola, acción social y desarrollo local. Son una experiencia que forma parte también de la llamada Agricultura Social (Social Farming), cada vez más representada en Europa por experiencias muy diversas y que está convirtiéndose en un nuevo paradigma transversal a incorporar en las políticas y acciones de desarrollo rural.

L’Olivera forma parte de la Xarxa AgroSocial de Catalunya. Esta formada por empresas sociales que fomentan la inserción laboral de discapacitados, personas con enfermedad mental o en riesgo de exclusión y que tienen como actividad principal cualquier aspecto relacionado con el medio ambiente. También forman parte de esta red: AmpansAmunt EbreAprodiscaCan PerolCentral Parc del Baix LlobregatCET El PlaEspigoladorsE.I. BrotE.I. ForesterraF. DrissaFreescopF. Molí d’en PuigverdFundació MapGINACIntegra PirineusL’HeuraLa Factoria del MarLa FagedaLa Klosca-CETLa TavellaNou VerdOnadaOnyarPortal BerguedàSambucusSant Tomàs PARMOSanta TeresaTeb VerdViver de Bell-lloc, Casa Dalmases y El Rosal.

¡Muchas felicidades por el Premio y adelante con el proyecto![:]

Espigoladors, Premi Piñol 2015

Espigoladors, Premi Piñol 2015

[:CA]El Premi Piñol a la innovació 2015, dotat amb 10.000€ va ser concedit a Espigoladors. És una organització que es va fundar per lluitar contra el malbaratament alimentari empoderant a col·lectius en risc d’exclusió social. En una societat on hi ha persones que no tenen accés a una alimentació saludable i davant d’unes xifres d’atur escandaloses, els criteris estètics no són un motiu per malbaratar aliments i per això van crear al setembre del 2014 la marca de producte alimentari de qualitat “és im-perfect”. És la primera marca de l’Estat Espanyol que comercialitza productes de qualitat elaborats a partir d’excedents o fruites i verdures “lletges”. Donen sortida a fruita i verdura que tot i ser apte pel consum aniria destinada a ser llençada o destruïda i alhora serveix per donar suport, formació i ocupació a persones en risc d’exclusió social, principalment dones majors de 45 anys i joves.

A l’octubre del 2014 es van començar a elaborar els primers prototips de productes elaborats amb fruita i verdura recuperada de camps de productors i empreses del sector alimentació compromeses en no llençar menjar i que aniria destinada a llençar-se tot i ser apte pel consum. L’any 2014 l’Obra Social de La Caixa va incloure el projecte en el seu programa d’emprenedoria social, que incloïa una formació en l’àmbit de la gestió d’empresa per part de l’escola de negocis IESE i una aportació econòmica que va facilitar les inversions per la posada en marxa de la marca “es im-perfect”.

La recuperació de fruites i verdures es fa mitjançant la creació d´una xarxa de productors adherits al que anomenen “programes d´espigolament”. Actualment hi  30 productors que col·laboren i estan compromesos a no llençar menjar. Al mateix temps hi ha comunitats de persones en risc d´exclusió social que van a recollir aquestes fruites i verdures. Els aliments que es recullen tenen 3 destins:

 • Les persones que recullen els productes es queden una part de la recollida.
 • La major part de la recollida va destinada a entitats socials que donen accés a aliments a persones en risc d´exclusió social, fomentant l´alimentació sana i saludable.
 •  Un altra part, va destinada a la transformació per l´elaboració de conserves d´alta qualitat que es comercialitzen sota la marca “es im-perfect”.

2016_09_23-mermelades-im_perfectEls productes “es im-perfect” són elaborats en un petit obrador que compleix tots els requisits sanitaris. Actualment donen feina a tres persones (per pelar, tallar i netejar els aliments, etiquetar els productes, repartir i recuperar els aliments), però preveuen l’any 2016 contractar 3 persones més. Una cuinera de renom, Ada Parellada, els assessora i formula els productes. Són productes 100% naturals, artesanals, genuïns, de qualitat, generats amb matèries primeres de proximitat, respectuoses amb el medi ambient i amb un alt contingut social i mediambiental.

El projecte “esim-perfect” proposa mitjançant un model innovador la connexió i l’impacte al mateix temps de 3 necessitats de la societat actual:

 1. El malbaratament alimentari. A Espanya 7,7 milions de tones acaben a les escombraries cada any. Aquests aliments es podrien haver consumit o se’ls podria haver donat un altre ús. Són productes que es rebutgen a causa dels mals hàbits de consum, els alts estàndards de qualitat de les empreses o per la deficient planificació de comerços i ciutadans.
 2. La manca d’accés a una alimentació sana, saludable i nutritiva d’alguns col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat. Un 27% de la població espanyola es troba en risc de pobresa (a Catalunya és d’un 30%). Al mateix temps es donen taxes d’obesitat cada cop més evidents per una manca d’alimentació saludable. Un 18% d’homes i un 16% de dones de 18 i més anys pateixen obesitat a Espanya (INE, 2011-2012).
 3. Manca d’accés a oportunitats laborals per part de persones en risc d’exclusió social: Atur juvenil entorn al 50% a Catalunya i Espanya i dones majors de 45 anys entorn d’un 17%.

L´impacte que genera un producte “es im-perfect” és:

 • Sensibilitzar a les persones en el fet de no llençar menjar, per tant, conscienciar a la ciutadania cap a una cultura d´aprofitament alimentari.
 • Donar accés a aliments frescos, sans i saludables a persones en risc d´exclusió social.
 • Generar oportunitats socials i laborals a persones en risc d´exclusió social.
 • Fomentar l´alimentació sana i saludable als consumidors.

La comercialització de la marca “es im-perfect” es realitza mitjançant diferents canals de distribució: fires i botigues. Les botigues on venen els productes són xarcuteries, fruiteries de qualitat, botigues on es podem comprar productes artesanals i de proximitat…. Destaca el fet d´estar venent els productes a una cadena de botigues orientada al sector massiu, la cadena Punt Fresc.

Al setembre del 2015 van formalitzar una aliança comercial amb 5 empreses socials més per comercialitzar productes complementaris i d´alta qualitat conjuntament amb la contractació d´una comercial (dona major de 45 anys). El grup d´empreses socials que s’han unit han creat una identitat que es diu “Vogadors” i està formada per: L’Olivera (vins i olis), Galetes el Rosal (neules i arrugats), Sambucus (agricultura ecològica i herbes aromàtiques), Delícies del Berguedà (iogurts), Casa Dalmases (cerveses artesanes) i Espigoladors (conserves “es im-perfect”). El fet de formar part d´aquest grup d´empreses socials reafirma que els productes són d´alta qualitat.

Espigoladors forma part de la Xarxa AgroSocial de Catalunya. Està formada per empreses socials que fomenten la inserció laboral de discapacitats, persones amb malaltia mental o en risc d’exclusió i que tenen com a activitat principal qualsevol aspecte relacionat amb el medi ambient. També formen part d’aquesta xarxa: AmpansAmunt EbreAprodiscaCan PerolCentral Parc del Baix LlobregatCET El PlaE.I. BrotE.I. ForesterraF. DrissaFreescopF. Molí d’en PuigverdFundació MapGINACIntegra PirineusL’Heura, l’Olivera, La Factoria del MarLa FagedaLa Klosca-CETLa TavellaNou VerdOnadaOnyarPortal BerguedàSambucusSant Tomàs PARMOSanta TeresaTeb VerdViver de Bell-lloc, Casa Dalmases i El Rosal.

Aquí podeu veure un tríptic.

Moltes felicitats pel Premi i endavant amb el projecte![:es]Espigoladors es una organización que se fundó para luchar contra el despilfarro alimentario empoderando a colectivos en riesgo de exclusión social. En una sociedad donde hay personas que no tienen acceso a una alimentación saludable y ante unas cifras de paro escandalosas, los criterios estéticos no son un motivo para derrochar alimentos y por eso crearon en septiembre de 2014 la marca de producto alimenticio de calidad “es im-perfect”. Es la primera marca de España que comercializa productos de calidad elaborados a partir de excedentes o frutas y verduras “feas”. Dan salida a fruta y verdura que a pesar de ser aptas para el consumo irían destinadas a ser tirada o destruida y al mismo tiempo sirve para dar soporte, formación y empleo a personas en riesgo de exclusión social, principalmente mujeres mayores de 45 años y jóvenes.

En octubre de 2014 se empezaron a elaborar los primeros prototipos de productos elaborados con fruta y verdura recuperada de campos de productores y empresas del sector alimentación comprometidas en no tirar comida y que iría destinada a tirarse a pesar de ser apto para el consumo . En el año 2014 la Obra Social de La Caixa incluyó el proyecto en su programa de emprendimiento social, que incluía una formación en el ámbito de la gestión de empresa por parte de la escuela de negocios IESE y una aportación económica que facilitó las inversiones para la puesta en marcha de la marca “se im-perfect”.

La recuperación de frutas y verduras se hace mediante la creación de una red de productores adheridos al que llaman “programes d’espigolament“. Actualmente hay 30 productores que colaboran y están comprometidos a no tirar comida. Al mismo tiempo hay comunidades de personas en riesgo de exclusión social que van a recoger estas frutas y verduras. Los alimentos que se recogen tienen 3 destinos:

 • Las personas que recogen los productos se quedan una parte de la recogida.
 • La mayor parte de la recogida va destinada a entidades sociales que dan acceso a alimentos a personas en riesgo de exclusión social, fomentando la alimentación sana y saludable.
 • Otra parte, va destinada a la transformación para la elaboración de conservas de alta calidad que se comercializan bajo la marca “se im-perfect”.

2016_09_23-mermelades-im_perfectLos productos “se im-perfect” son elaborados en un pequeño obrador que cumple todos los requisitos sanitarios. Actualmente emplean a tres personas (para pelar, cortar y limpiar los alimentos, etiquetar los productos, repartir y recuperar los alimentos), pero prevén el año 2016 contratar 3 personas más. Una cocinera de renombre, Ada Parellada, los asesora y formula los productos. Son productos 100% naturales, artesanales, genuinos, de calidad, generados con materias primas de proximidad, respetuosas con el medio ambiente y con un alto contenido social y medioambiental.

El proyecto “se im-perfect” propone mediante un modelo innovador la conexión y el impacto al mismo tiempo de 3 necesidades de la sociedad actual:

 1. El derroche alimentario. En España 7,7 millones de toneladas terminan en la basura cada año. Estos alimentos se podrían haber consumido o se les podría haber dado otro uso. Son productos que se desechan debido a los malos hábitos de consumo, los altos estándares de calidad de las empresas o por la deficiente planificación de comercios y ciudadanos.
 2. La falta de acceso a una alimentación sana, saludable y nutritiva de algunos colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Un 27% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza (en Cataluña es de un 30%). Al mismo tiempo se dan tasas de obesidad cada vez más evidentes por una falta de alimentación saludable. Un 18% de hombres y un 16% de mujeres de 18 y más años sufren obesidad en España (INE, 2011 a 2012).
 3. Falta de acceso a oportunidades laborales por parte de personas en riesgo de exclusión social: Paro juvenil torno al 50% en Cataluña y España y mujeres mayores de 45 años en torno a un 17%.

El impacto que genera un producto “se im-perfect” es:

 • Sensibilizar a las personas en el hecho de no tirar comida, por tanto, concienciar a la ciudadanía hacia una cultura de aprovechamiento alimentario.
 • Dar acceso a alimentos frescos, sanos y saludables a personas en riesgo de exclusión social.
 • Generar oportunidades sociales y laborales a personas en riesgo de exclusión social.
 • Fomentar la alimentación sana y saludable a los consumidores.

La comercialización de la marca “se im-perfect” se realiza mediante diferentes canales de distribución: ferias y tiendas. Las tiendas donde venden los productos son charcuterías, fruterías de calidad, tiendas donde se pueden comprar productos artesanales y de proximidad …. Destaca el hecho de estar vendiendo los productos a una cadena de tiendas orientada al sector masivo, la cadena Punto Fresco .

En septiembre de 2015 formalizaron una alianza comercial con 5 empresas sociales más para comercializar productos complementarios y de alta calidad conjuntamente con la contratación de una comercial (mujer mayor de 45 años). El grupo de empresas sociales que se han unido han creado una identidad que se llama “Vogadors” y está formada por: L’Olivera (vinos y aceites), Galetes el Rosal (barquillos y arrugados), Sambucus (agricultura ecológica y hierbas aromáticas), Delícies del Berguedà (yogures), Casa Dalmases (cervezas artesanas) y Espigoladors (conservas “se im-perfect”). El hecho de formar parte de este grupo de empresas sociales reafirma que los productos son de alta calidad.

Espigoladors forma parte de la Xarxa AgroSocial de Catalunya. Esta formada por empresas sociales que fomentan la inserción laboral de discapacitados, personas con enfermedad mental o en riesgo de exclusión y que tienen como actividad principal cualquier aspecto relacionado con el medio ambiente. También forman parte de esta red: AmpansAmunt EbreAprodiscaCan PerolCentral Parc del Baix LlobregatCET El PlaE.I. BrotE.I. ForesterraF. DrissaFreescopF. Molí d’en PuigverdFundació MapGINACIntegra PirineusL’Heura, L’OliveraLa Factoria del MarLa FagedaLa Klosca-CETLa TavellaNou VerdOnadaOnyarPortal BerguedàSambucusSant Tomàs PARMOSanta TeresaTeb VerdViver de Bell-lloc, Casa Dalmases y El Rosal.

Aquí podéis ver un folleto.

Muchas felicidades por el Premio y adelante con el proyecto![:]