Política legal

1.- DADES IDENTIFICATIVES

Aquest lloc web, el seu titular és:

ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L’ATUR
Amb CIF G08995466
i domicili a c/ Riera Sant Miquel, 1 bis -1r
08006 Barcelona BARCELONA
teléfon 93 217 02 88
correo electrónic info@acciosolidaria.org

Inscrita en el Registre d’Associacions i Fundacions amb el núm 142 amb data d’inscripció de l’1985.02.21.
està constituït pel lloc web associat a l’domini: acciosolidaria.cat/

D’ara endavant a titular l’anomenarem “ASCA”.

2.- USUARIS

La utilització d’aquest Lloc Web atribueix la condició d’USUARI a qui ho faci i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal.
Alguns aspectes d’aquest lloc web, per la seva especialitat, podrien estar subjectes a condicions o regles particulars que poden substituir, completar o modificar aquest Avís Legal, de manera que també han de ser acceptades per l’usuari que els utilitzi o accedeixi a ells.
L’usuari declara sota la seva responsabilitat ser major de 13 anys i tenir capacitat suficient per a la contractació o per al tractament de les dades de què es tracti, de manera que Asca no és responsable de l’incompliment d’aquest requisit.

3.- ÚS DEL Lloc Web

L’Usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic.
De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que es prestin a través d’ell amb fins o efectes il·lícits o contraris a l’contingut d’aquest avís legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis, o impedir una normal del Lloc Web per altres Usuaris.
Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en aquest lloc web.
L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris a el servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Asca resta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.
L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de Asca o de tercers.

3.- ÚS DEL Lloc Web

L’Usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic.
De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que es prestin a través d’ell amb fins o efectes il·lícits o contraris a l’contingut d’aquest avís legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis, o impedir una normal del Lloc Web per altres Usuaris.
Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en aquest lloc web.
L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris a el servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Asca resta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

4.- PROTECCIÓ DE DADES
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCION DE DADES

ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L’ATUR, amb CIF G08995466, adreça postal: c / Riera Sant Miquel, 1 bis 3r 2a 08006 Barcelona BARCELONA, telèfon: 93 217 02 88, tracta la informació per tal d’informar i gestionar de les activitats, serveis i productes que li hem ofert i els sol·licitats i contractats, així com per informar de les novetats que es vagin produint en els mateixos, no sent utilitzats per a altres finalitats.
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui l’interès pels serveis prestats i oferts, així com es mantingui també la relació contractual i no ens informe d’eliminar-los o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les seves dades seran comunicades als nostres encarregats de l’tractament per a donar compliment al que ens ha sol·licitat, però en cap cas els cedirem a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.
Vostè té dret a: accedir a les seves dades, rectificar-les, suprimir-los, limitar el seu tractament o oposar-se a ell, dirigint-se a la següent adreça: info@acciosolidaria.cat

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts d’aquest Lloc Web, textos, fotografies, gràfics, imatges, sons, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals, disseny gràfic, codi font, etc., així com els noms comercials, les marques i altres signes distintius, són propietat de Asca o de tercers, no adquirint l’usuari cap dret sobre ells pel simple ús d’aquest Lloc Web.
El seu contingut no podrà ser objecte de manipulació (modificació, còpia, alteració, reproducció, tansmissió, adaptació, traducció, etc.) per part de la persona usuària o de terceres persones, ja sigui total o parcialment, sense l’expressa autorització. I queda absolutament prohibida la seva distribució, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no siga expressament autoritzat pel titular.

6.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

ASCA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del Lloc Web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7.- MODIFICACIONS

ASCA es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva pàgina web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

8.- ENLLAÇOS

Si des del lloc web d’ASCA es pot, o pogués en el seu moment, accedir a altres enllaços o hipervincles Asca no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.
En cap cas ASCA, creadora d’aquest lloc web, assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a una pàgina web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9.- DRET D’EXCLUSIÓ

ASCA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Web i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10.- GENERALITATS

ASCA perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva pàgina web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE

El present Avís Legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola. Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució de les presents condicions es regiran per la legislació espanyola.

12.- PLATAFORMA EUROPEA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN ecomerce

Per a la resolució de litigis en línia en matèria de consum d’acord amb l’Art. 14.1 de l’Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http: // ec.europa.eu/consumers/odr Aquesta adreça només està disponible per a consumidors residents a la UE. És, per tant, incompatible amb conflictes generats amb altres països.

13.- ANALÍTICA WEB

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( “Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar a l’website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web.
La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet.
Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat d’aquest website. A l’utilitzar aquest lloc web vostè consent el tractament d’informació sobre vostè per Google en la forma i per als fins dalt indicats.

Google, Inc. informa: Google Analytics i l’Escut de la Privadesa UE: EE. UU. Google compleix l’acord marc Escut de la privacitat UE – EE. UU. tal com estableix el Departament de Comerç dels Estats Units pel que fa a recopilar, utilitzar i conservar informació personal de països membres de la Unió Europea, i subjecte a aplicació per part de la Comissió Federal de Comerç dels Estats Units. Google, també Google Inc. i les corporacions subsidiàries que siguin de la seva propietat en la seva totalitat, han certificat la seva adhesió als principis de l’Escut de la privacitat, inclosos els que pertoquen a Google Analytics. Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https: //support.google.com/analytics/answer/7105316? Hl = ca & ref_topic = 2.919.631

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCION DE DADESACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L’ATUR

CIF: G08995466
Dir. Postal: c / Riera Sant Miquel, 1 bis 3r 2a 08006 Barcelona BARCELONA
Telèfon: 93 217 02 88
Correu elect: info@acciosolidaria.org
Pàgina web: http://acciosolidaria.cat/

REPRESENTANT
(De l’responsable) És el mateix responsable. o el seu representant legal, si escau.
DPD No es contempla cap delegat de protecció de dades (DPD), ja que no és necessari a causa de l’tipus de tractaments que es realitzen i als resultats obtinguts en l’anàlisi de riscos previ que s’ha realitzat.

FINALITAT
(De l’tractament) Prestar-li el servei que ens ha sol·licitat en cada un dels formularis de contacte Informar i gestionar de les activitats, serveis i productes que li hem ofert i els sol·licitats i contractats, així com per informar de les novetats que es vagin produint en els mateixos, no sent utilitzats per a altres finalitats.
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la seva relació contractual / el seu interès pels nostres serveis i no ens informe del seu interès en eliminar-los.
Les seves dades no seran tractades amb la finalitat de realitzar decisions automatitzades, ni d’elaborar perfils.

LEGITIMACION
(De l’tractament) Base jurídica El consentiment de la persona interessada. Aquest consentiment reuneix els requisits exigits pel RGPD. I es faculta l’interessat de sistemes per a retirar el consentiment prestat.

DESTINATARIS
(De les dades) Cessió de dades No es realitzen cessions de dades, excepte que hi hagi una obligació legal.
No es considera cessions de dades les dades comunicades als encarregats de tractaments ni a persones que actuïn sota la dependència de l’responsable.
Transferències a tercers països No es realitzen transferències internacionals de dades.

DRETS
(Dels interessats) Es poden exercir els drets d’: accés, rectificació, supressió, limitació i oposició, dirigint-se a la següent adreça: info@acciosolidaria.cat
En cas de no satisfer els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència de protecció de dades:
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf

PROCEDÈNCIA
(De les dades) Font de les dades Les dades són facilitades pel mateix usuari.
Les dades facilitades per l’usuari conformen tractaments d’escàs risc per a les drets i llibertats de les persones.

 


Política de cookies

Què són les cookies?

Aquest lloc web utilitza cookies i/o tecnologies similars que emmagatzemen i recuperen informació quan navega. En general, aquestes tecnologies poden servir per a finalitats molt diverses, com, per exemple, reconèixer com a usuari, obtenir informació sobre els seus hàbits de navegació, o personalitzar la forma en què es mostra el contingut. Els usos concrets que fem d’aquestes tecnologies es descriuen a continuació.

Cookies de tercers

Cookies d’anàlisi –> Permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l’oferta de productes o serveis que li oferim.

Cookies pròpies –> Són enviades al seu ordinador i gestionades exclusivament per nosaltres per al millor funcionament de la pàgina. Aquestes cookies romanen en el seu navegador, permetent identificar-lo com usuari recurrent de la pàgina, controlar la sessió d’usuari, recordar la configuració de les cookies, reconèixer-lo com usuari en cas de realitzar tràmits d’identificació i personalitzar el seu contingut per oferir-continguts adequats a les seves preferències (cookies de personalització). A la nostra pàgina en fem servir.

Cookies de tercers –> Són aquelles establertes per un domini diferent de la nostra pàgina.

Segons la seva finalitat:

Cookies tècniquesà Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi hagi, incloent aquelles que l’editor utilitza per permetre la gestió i operativa de la pàgina web i habilitar les seves funcions i serveis, com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, gestionar el pagament, controlar el frau vinculat a la seguretat del servei, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, comptar visites a efectes de la facturació de llicències de programari amb el que funciona el servei (lloc web, plataforma o aplicació) , utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so, habilitació de contingut dinàmic s (per exemple, animació de càrrega d’un text o imatge) o compartir continguts a través de xarxes socials.

Cookies de preferències o personalització:

Són aquelles que permeten recordar informació perquè l’usuari accedeixi a el servei amb determinades característiques que poden diferenciar la seva experiència de la d’altres usuaris, com, per exemple, l’idioma, el nombre de resultats a mostrar quan l’usuari realitza una recerca, l’aspecte o contingut del servei en funció del tipus de navegador a través del qual l’usuari accedeix al servei o de la regió des de la qual s’accedeix a el servei, etc. Si és el propi usuari qui tria aquestes característiques (per exemple, si seleccioneu l’idioma d’un lloc web clicant a la icona de la bandera del país corresponent), les cookies estaran exceptuades de les obligacions legals per considerar-se un servei expressament sol·licitat per l’usuari , i això sempre que les cookies obeeixin exclusivament a la finalitat seleccionada.

PROTECCIÓ DE DADES

Cookies d’anàlisi o mesurament, són aquelles que permeten al responsable de les mateixes el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als que estan vinculades, inclosa la quantificació dels impactes dels anuncis. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma, per tal d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris de el servei. Tot i que no estan exemptes del deure d’obtenir un consentiment informat per al seu ús, és poc probable que representin un risc per a la privacitat dels usuaris sempre que es tracti de cookies de primera part, que tractin dades agregades amb una finalitat estrictament estadística , que es faciliti informació sobre els seus usos i s’inclogui la possibilitat que els usuaris manifestin la seva negativa sobre la seva utilització.

Per exemple:“Fem servir Google Analytics, una eina d’anàlisi web de Google que ens permet informar-nos sobre com interactuen els usuaris de la nostra pàgina. Així mateix, habiliten galetes per saber des de quin pàgina ha accedit l’usuari i les utilitza per recopilar informació de manera anònima i elaborar informes de tendències de la pàgina sense identificar a usuaris individuals. Pot consultar més informació sobre les cookies de Google Analytics i el seu funcionament en el Web de developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage”.

Galetes de publicitat comportamental: són aquelles que emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció de la mateixa. En tot cas, cal tenir en compte que aquestes tipologies s’ofereixen a títol orientatiu per ser les més habituals. Els editors i els tercers poden realitzar les categoritzacions que considerin que millor s’ajusten a les finalitats de les cookies que s’utilitzen, de manera que es respecti el principi de transparència davant de els usuaris.

Segons el termini de temps que romanen activades:

Cookies de sessió: són un tipus de galetes dissenyades per a demanar i emmagatzemar dades mentre accedeixes al nostre web.

A la nostra pàgina fem servir:
Cookies persistents: són un tipus de galetes en el qual les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període determinat de temps, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys.
Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador. Podeu trobar informació sobre com fer-ho, en relació amb els navegadors més comuns, en els links que s’inclouen a continuació:

Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari: https://support.apple.com/es-es/HT201265
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

L’Usuari pot revocar el seu consentiment per a l’ús de cookies al seu navegador a través de les indicacions anteriors o mitjançant la instal·lació d’un sistema de rebuig, ( “opt-out”) en el vostre navegador web. Alguns tercers faciliten aquest rebuig a través dels següents enllaços:
Opt-out de Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None
Opt-out d’Adobe: http://www.adobe.com/es/privacy/opt-out.html