POLÍTICA LEGAL

1.- DADES IDENTIFICATIVES

Aquest lloc web, el seu titular és:

ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L’ATUR
Amb CIF G08995466
i domicili a c/ Riera Sant Miquel, 1 bis -1r
08006 Barcelona BARCELONA
teléfon 93 217 02 88
correo electrónic info@acciosolidaria.cat

Inscrita en el Registre d’Associacions i Fundacions amb el núm 142 amb data d’inscripció de l’1985.02.21.
està constituït pel lloc web associat a l’domini: acciosolidaria.cat/

D’ara endavant a titular l’anomenarem “ASCA”.

2.- USUARIS

La utilització d’aquest Lloc Web atribueix la condició d’USUARI a qui ho faci i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal.
Alguns aspectes d’aquest lloc web, per la seva especialitat, podrien estar subjectes a condicions o regles particulars que poden substituir, completar o modificar aquest Avís Legal, de manera que també han de ser acceptades per l’usuari que els utilitzi o accedeixi a ells.
L’usuari declara sota la seva responsabilitat ser major de 13 anys i tenir capacitat suficient per a la contractació o per al tractament de les dades de què es tracti, de manera que Asca no és responsable de l’incompliment d’aquest requisit.

3.- ÚS DEL Lloc Web

L’Usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic.
De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que es prestin a través d’ell amb fins o efectes il·lícits o contraris a l’contingut d’aquest avís legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis, o impedir una normal del Lloc Web per altres Usuaris.
Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en aquest lloc web.
L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris a el servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Asca resta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.
L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de Asca o de tercers.

3.- ÚS DEL Lloc Web

L’Usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic.
De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que es prestin a través d’ell amb fins o efectes il·lícits o contraris a l’contingut d’aquest avís legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis, o impedir una normal del Lloc Web per altres Usuaris.
Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en aquest lloc web.
L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris a el servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Asca resta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

4.- PROTECCIÓ DE DADES
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCION DE DADES

ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L’ATUR, amb CIF G08995466, adreça postal: c / Riera Sant Miquel, 1 bis, planta -1, 08006 Barcelona BARCELONA, telèfon: 93 217 02 88, tracta la informació per tal d’informar i gestionar de les activitats, serveis i productes que li hem ofert i els sol·licitats i contractats, així com per informar de les novetats que es vagin produint en els mateixos, no sent utilitzats per a altres finalitats.
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui l’interès pels serveis prestats i oferts, així com es mantingui també la relació contractual i no ens informe d’eliminar-los o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les seves dades seran comunicades als nostres encarregats de l’tractament per a donar compliment al que ens ha sol·licitat, però en cap cas els cedirem a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.
Vostè té dret a: accedir a les seves dades, rectificar-les, suprimir-los, limitar el seu tractament o oposar-se a ell, dirigint-se a la següent adreça: coordinacio@acciosolidaria.cat

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts d’aquest Lloc Web, textos, fotografies, gràfics, imatges, sons, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals, disseny gràfic, codi font, etc., així com els noms comercials, les marques i altres signes distintius, són propietat de Asca o de tercers, no adquirint l’usuari cap dret sobre ells pel simple ús d’aquest Lloc Web.
El seu contingut no podrà ser objecte de manipulació (modificació, còpia, alteració, reproducció, tansmissió, adaptació, traducció, etc.) per part de la persona usuària o de terceres persones, ja sigui total o parcialment, sense l’expressa autorització. I queda absolutament prohibida la seva distribució, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no siga expressament autoritzat pel titular.

6.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

ASCA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del Lloc Web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7.- MODIFICACIONS

ASCA es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva pàgina web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

8.- ENLLAÇOS

Si des del lloc web d’ASCA es pot, o pogués en el seu moment, accedir a altres enllaços o hipervincles Asca no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.
En cap cas ASCA, creadora d’aquest lloc web, assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a una pàgina web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9.- DRET D’EXCLUSIÓ

ASCA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Web i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10.- GENERALITATS

ASCA perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva pàgina web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE

El present Avís Legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola. Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució de les presents condicions es regiran per la legislació espanyola.

12.- PLATAFORMA EUROPEA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN ecomerce

Per a la resolució de litigis en línia en matèria de consum d’acord amb l’Art. 14.1 de l’Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http: // ec.europa.eu/consumers/odr Aquesta adreça només està disponible per a consumidors residents a la UE. És, per tant, incompatible amb conflictes generats amb altres països.

13.- ANALÍTICA WEB

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( “Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar a l’website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web.
La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet.
Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat d’aquest website. A l’utilitzar aquest lloc web vostè consent el tractament d’informació sobre vostè per Google en la forma i per als fins dalt indicats.

Google, Inc. informa: Google Analytics i l’Escut de la Privadesa UE: EE. UU. Google compleix l’acord marc Escut de la privacitat UE – EE. UU. tal com estableix el Departament de Comerç dels Estats Units pel que fa a recopilar, utilitzar i conservar informació personal de països membres de la Unió Europea, i subjecte a aplicació per part de la Comissió Federal de Comerç dels Estats Units. Google, també Google Inc. i les corporacions subsidiàries que siguin de la seva propietat en la seva totalitat, han certificat la seva adhesió als principis de l’Escut de la privacitat, inclosos els que pertoquen a Google Analytics. Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https: //support.google.com/analytics/answer/7105316? Hl = ca & ref_topic = 2.919.631

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCION DE DADESACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L’ATUR

CIF: G08995466
Dir. Postal: c / Riera Sant Miquel, 1 bis, planta -1, 08006 Barcelona BARCELONA
Telèfon: 93 217 02 88
Correu elect: info@acciosolidaria.cat
Pàgina web: http://acciosolidaria.cat/

REPRESENTANT
(Del responsable) És el mateix responsable. o el seu representant legal, si escau.
DPD No es contempla cap delegat de protecció de dades (DPD), ja que no és necessari a causa de l’tipus de tractaments que es realitzen i als resultats obtinguts en l’anàlisi de riscos previ que s’ha realitzat.

FINALITAT
(Del tractament) Prestar-li el servei que ens ha sol·licitat en cada un dels formularis de contacte Informar i gestionar de les activitats, serveis i productes que li hem ofert i els sol·licitats i contractats, així com per informar de les novetats que es vagin produint en els mateixos, no sent utilitzats per a altres finalitats.
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la seva relació contractual / el seu interès pels nostres serveis i no ens informe del seu interès en eliminar-los.
Les seves dades no seran tractades amb la finalitat de realitzar decisions automatitzades, ni d’elaborar perfils.

LEGITIMACIÓ
(Del tractament) Base jurídica El consentiment de la persona interessada. Aquest consentiment reuneix els requisits exigits pel RGPD. I es faculta l’interessat de sistemes per a retirar el consentiment prestat.

DESTINATARIS
(De les dades) Cessió de dades No es realitzen cessions de dades, excepte que hi hagi una obligació legal.
No es considera cessions de dades les dades comunicades als encarregats de tractaments ni a persones que actuïn sota la dependència de l’responsable.
Transferències a tercers països No es realitzen transferències internacionals de dades.

DRETS
(Dels interessats) Es poden exercir els drets d’: accés, rectificació, supressió, limitació i oposició, dirigint-se a la següent adreça: coordinacio@acciosolidaria.cat
En cas de no satisfer els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència de protecció de dades:
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf

PROCEDÈNCIA
(De les dades) Font de les dades Les dades són facilitades pel mateix usuari.
Les dades facilitades per l’usuari conformen tractaments d’escàs risc per a les drets i llibertats de les persones.