[:CA]Premis Piñol 2016El premi a la millor trajectòria dels Premis per al Foment de l’Ocupació Josep M. Piñol 2016 ha estat per a la Fundació Adsis.Aquest any aquesta Fundació celebra els 50 anys d’acció social al territori espanyol i 33 anys de treball contra l’exclusió i a favor de la integració laboral a Barcelona. La Fundació Adsis treballa de forma integral a través de programes que van donis de la prevenció fins a la reinserció. Estan presents en totes les etapes de la vida, però especialment en aquelles en les quals les persones necessiten suport sociolaboral, i específicament entre els 16 i 30 anys.

Una de les claus per mantenir un treball social durant 33 anys ha estat la renovació dels programes per adaptar-los a les noves realitats i necessitats dels barris i beneficiaris, així com treballar de la mà amb altres organitzacions.

La lluita de l’entitat està orientada a fer de la solidaritat un valor viu en tota l’organització i crear xarxa amb les famílies, els veïns, els centres educatius, altres entitats socials i les empreses, amb el convenciment que només amb la implicació de tota la societat es podrà canviar el futur de les persones més vulnerables.

S’ha aconseguit diversificar el model de finançament per continuar creixent malgrat les dificultats i actualment formen part de 8 associacions i plataformes socials catalanes i treballen junt elles els nous programes.

L’any 2015 van atendre al territori espanyol a 28.631 persones, de les quals, el 72% és menor de 30 anys i compten amb un equip de 251 persones contractades, 764 voluntàries i 67 en pràctiques. A Barcelona, l’any passat van atendre 5.725 persones, 1.450 van participar en els itineraris d’atenció personalitzada i 248 joves es van beneficiar del programa educació al carrer.

Aposten pel compromís i la defensa dels drets dels joves, perquè tinguin accés a les oportunitats educatives i laborals. A Barcelona, desenvolupen 16 programes a través de tres centres situats al Carmel, El Casc Antic i El Clot. Des d’aquests centres s’ofereixen serveis a menors, adolescents i joves en risc, per possibilitar la seva integració educativa, social i laboral. La ubicació dels centres respon al desig d’explicar i participar de les trames de relacions dels joves i estar propers al seu món vital i significatiu, d’aquí la importància que es concedeix al treball al carrer i a la col·laboració territorial, possibilitant una orientació de desenvolupament comunitari. S’ofereix als usuaris la possibilitat de realitzar un itinerari personal, acompanyat per un tècnic, per definir la seva professió i millorar les seves competències tècniques, bàsiques i transversals de manera que les permetin accedir a un lloc de treball.

L’èxit de la seva labor es deu al treball ininterromput en les comunitats en les quals fan vida, i al fet que treballen amb una visió unificada, realitzant una labor coherent amb els seus principis. Aquesta presència solament ha estat possible gràcies al compromís de l’equip humà.

 [:es]Premis Piñol 2016El premio a la mejor trayectoria de los Premis para el Fomento de la Ocupación Josep M. Piñol  2016 ha sido para la Fundación Adsis. Este año esta Fundación celebra los 50 años de acción social en el territorio español y 33 años de trabajo contra la exclusión  y a favor de la integración laboral en Barcelona. La Fundación Adsis trabaja de forma integral a través de programas que van des de la prevención hasta la reinserción. Están presentes en todas las etapas de la vida, pero en especial en aquellas en las que las personas necesitan soporte sociolaboral, y específicamente entre los 16 y 30 años.

Una de las claves para mantener un trabajo social durante 33 años ha sido la renovación de los programas para adaptarlos a las nuevas realidades y necesidades de los  barrios y beneficiarios, así como trabajar de la mano con otras organizaciones.

La lucha de la entidad está orientada a hacer de la solidaridad un valor vivo en toda la organización y crear red con las familias, los vecinos, los centros educativos, otras entidades sociales y las empresas, con el convencimiento que sólo con la implicación de toda la sociedad se podrá cambiar el futuro de las personas más vulnerables.

Se ha conseguido diversificar el modelo de financiación para continuar creciendo a pesar de las dificultades y actualmente forman parte de 8 asociaciones y plataformas sociales catalanas  y trabajan junto ellas los nuevos programas.

En el año 2015 atendieron en el territorio español a 28.631 personas, de las cuales, el 72% es menor de 30 años y  cuentan con un equipo de 251 personas contratadas, 764 voluntarias y 67 en prácticas.  En Barcelona, el año pasado atendieron 5.725 personas, 1.450 participaron en los itinerarios de atención personalizada y 248 jóvenes se beneficiaron del programa educación en la calle.

Apuestan por el compromiso y la defensa de los derechos de los jóvenes, para que tengan acceso a las oportunidades educativas y laborales. En Barcelona, desarrollan 16 programas a través de tres centros ubicados al Carmel, El Casco Antiguo y El Clot. Desde estos centros se ofrecen servicios a menores, adolescentes y jóvenes en riesgo, para posibilitar su integración educativa, social y laboral. La ubicación de los centros responde al deseo de contar y participar de las tramas de relaciones de los jóvenes y estar cercanos a su mundo vital y significativo, de aquí la importancia que se concede al trabajo en la calle y a la colaboración territorial, posibilitando una orientación de desarrollo comunitario. Se ofrece a los usuarios la posibilidad de realizar un itinerario personal, acompañado por un técnico, para definir su profesión y mejorar sus competencias técnicas, básicas y transversales de forma que las permitan acceder a un puesto de trabajo.

El éxito de su labor se debe al trabajo ininterrumpido en las comunidades en las cuales hacen vida, y a que trabajan con una visión unificada, realizando una labor coherente con sus principios. Esta presencia solamente ha sido posible gracias al compromiso del equipo humano.[:]