[:CA]El Premi Piñol a la innovació 2015, dotat amb 10.000€ va ser concedit a Espigoladors. És una organització que es va fundar per lluitar contra el malbaratament alimentari empoderant a col·lectius en risc d’exclusió social. En una societat on hi ha persones que no tenen accés a una alimentació saludable i davant d’unes xifres d’atur escandaloses, els criteris estètics no són un motiu per malbaratar aliments i per això van crear al setembre del 2014 la marca de producte alimentari de qualitat “és im-perfect”. És la primera marca de l’Estat Espanyol que comercialitza productes de qualitat elaborats a partir d’excedents o fruites i verdures “lletges”. Donen sortida a fruita i verdura que tot i ser apte pel consum aniria destinada a ser llençada o destruïda i alhora serveix per donar suport, formació i ocupació a persones en risc d’exclusió social, principalment dones majors de 45 anys i joves.

A l’octubre del 2014 es van començar a elaborar els primers prototips de productes elaborats amb fruita i verdura recuperada de camps de productors i empreses del sector alimentació compromeses en no llençar menjar i que aniria destinada a llençar-se tot i ser apte pel consum. L’any 2014 l’Obra Social de La Caixa va incloure el projecte en el seu programa d’emprenedoria social, que incloïa una formació en l’àmbit de la gestió d’empresa per part de l’escola de negocis IESE i una aportació econòmica que va facilitar les inversions per la posada en marxa de la marca “es im-perfect”.

La recuperació de fruites i verdures es fa mitjançant la creació d´una xarxa de productors adherits al que anomenen “programes d´espigolament”. Actualment hi  30 productors que col·laboren i estan compromesos a no llençar menjar. Al mateix temps hi ha comunitats de persones en risc d´exclusió social que van a recollir aquestes fruites i verdures. Els aliments que es recullen tenen 3 destins:

 • Les persones que recullen els productes es queden una part de la recollida.
 • La major part de la recollida va destinada a entitats socials que donen accés a aliments a persones en risc d´exclusió social, fomentant l´alimentació sana i saludable.
 •  Un altra part, va destinada a la transformació per l´elaboració de conserves d´alta qualitat que es comercialitzen sota la marca “es im-perfect”.

2016_09_23-mermelades-im_perfectEls productes “es im-perfect” són elaborats en un petit obrador que compleix tots els requisits sanitaris. Actualment donen feina a tres persones (per pelar, tallar i netejar els aliments, etiquetar els productes, repartir i recuperar els aliments), però preveuen l’any 2016 contractar 3 persones més. Una cuinera de renom, Ada Parellada, els assessora i formula els productes. Són productes 100% naturals, artesanals, genuïns, de qualitat, generats amb matèries primeres de proximitat, respectuoses amb el medi ambient i amb un alt contingut social i mediambiental.

El projecte “esim-perfect” proposa mitjançant un model innovador la connexió i l’impacte al mateix temps de 3 necessitats de la societat actual:

 1. El malbaratament alimentari. A Espanya 7,7 milions de tones acaben a les escombraries cada any. Aquests aliments es podrien haver consumit o se’ls podria haver donat un altre ús. Són productes que es rebutgen a causa dels mals hàbits de consum, els alts estàndards de qualitat de les empreses o per la deficient planificació de comerços i ciutadans.
 2. La manca d’accés a una alimentació sana, saludable i nutritiva d’alguns col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat. Un 27% de la població espanyola es troba en risc de pobresa (a Catalunya és d’un 30%). Al mateix temps es donen taxes d’obesitat cada cop més evidents per una manca d’alimentació saludable. Un 18% d’homes i un 16% de dones de 18 i més anys pateixen obesitat a Espanya (INE, 2011-2012).
 3. Manca d’accés a oportunitats laborals per part de persones en risc d’exclusió social: Atur juvenil entorn al 50% a Catalunya i Espanya i dones majors de 45 anys entorn d’un 17%.

L´impacte que genera un producte “es im-perfect” és:

 • Sensibilitzar a les persones en el fet de no llençar menjar, per tant, conscienciar a la ciutadania cap a una cultura d´aprofitament alimentari.
 • Donar accés a aliments frescos, sans i saludables a persones en risc d´exclusió social.
 • Generar oportunitats socials i laborals a persones en risc d´exclusió social.
 • Fomentar l´alimentació sana i saludable als consumidors.

La comercialització de la marca “es im-perfect” es realitza mitjançant diferents canals de distribució: fires i botigues. Les botigues on venen els productes són xarcuteries, fruiteries de qualitat, botigues on es podem comprar productes artesanals i de proximitat…. Destaca el fet d´estar venent els productes a una cadena de botigues orientada al sector massiu, la cadena Punt Fresc.

Al setembre del 2015 van formalitzar una aliança comercial amb 5 empreses socials més per comercialitzar productes complementaris i d´alta qualitat conjuntament amb la contractació d´una comercial (dona major de 45 anys). El grup d´empreses socials que s’han unit han creat una identitat que es diu “Vogadors” i està formada per: L’Olivera (vins i olis), Galetes el Rosal (neules i arrugats), Sambucus (agricultura ecològica i herbes aromàtiques), Delícies del Berguedà (iogurts), Casa Dalmases (cerveses artesanes) i Espigoladors (conserves “es im-perfect”). El fet de formar part d´aquest grup d´empreses socials reafirma que els productes són d´alta qualitat.

Espigoladors forma part de la Xarxa AgroSocial de Catalunya. Està formada per empreses socials que fomenten la inserció laboral de discapacitats, persones amb malaltia mental o en risc d’exclusió i que tenen com a activitat principal qualsevol aspecte relacionat amb el medi ambient. També formen part d’aquesta xarxa: AmpansAmunt EbreAprodiscaCan PerolCentral Parc del Baix LlobregatCET El PlaE.I. BrotE.I. ForesterraF. DrissaFreescopF. Molí d’en PuigverdFundació MapGINACIntegra PirineusL’Heura, l’Olivera, La Factoria del MarLa FagedaLa Klosca-CETLa TavellaNou VerdOnadaOnyarPortal BerguedàSambucusSant Tomàs PARMOSanta TeresaTeb VerdViver de Bell-lloc, Casa Dalmases i El Rosal.

Aquí podeu veure un tríptic.

Moltes felicitats pel Premi i endavant amb el projecte![:es]Espigoladors es una organización que se fundó para luchar contra el despilfarro alimentario empoderando a colectivos en riesgo de exclusión social. En una sociedad donde hay personas que no tienen acceso a una alimentación saludable y ante unas cifras de paro escandalosas, los criterios estéticos no son un motivo para derrochar alimentos y por eso crearon en septiembre de 2014 la marca de producto alimenticio de calidad “es im-perfect”. Es la primera marca de España que comercializa productos de calidad elaborados a partir de excedentes o frutas y verduras “feas”. Dan salida a fruta y verdura que a pesar de ser aptas para el consumo irían destinadas a ser tirada o destruida y al mismo tiempo sirve para dar soporte, formación y empleo a personas en riesgo de exclusión social, principalmente mujeres mayores de 45 años y jóvenes.

En octubre de 2014 se empezaron a elaborar los primeros prototipos de productos elaborados con fruta y verdura recuperada de campos de productores y empresas del sector alimentación comprometidas en no tirar comida y que iría destinada a tirarse a pesar de ser apto para el consumo . En el año 2014 la Obra Social de La Caixa incluyó el proyecto en su programa de emprendimiento social, que incluía una formación en el ámbito de la gestión de empresa por parte de la escuela de negocios IESE y una aportación económica que facilitó las inversiones para la puesta en marcha de la marca “se im-perfect”.

La recuperación de frutas y verduras se hace mediante la creación de una red de productores adheridos al que llaman “programes d’espigolament“. Actualmente hay 30 productores que colaboran y están comprometidos a no tirar comida. Al mismo tiempo hay comunidades de personas en riesgo de exclusión social que van a recoger estas frutas y verduras. Los alimentos que se recogen tienen 3 destinos:

 • Las personas que recogen los productos se quedan una parte de la recogida.
 • La mayor parte de la recogida va destinada a entidades sociales que dan acceso a alimentos a personas en riesgo de exclusión social, fomentando la alimentación sana y saludable.
 • Otra parte, va destinada a la transformación para la elaboración de conservas de alta calidad que se comercializan bajo la marca “se im-perfect”.

2016_09_23-mermelades-im_perfectLos productos “se im-perfect” son elaborados en un pequeño obrador que cumple todos los requisitos sanitarios. Actualmente emplean a tres personas (para pelar, cortar y limpiar los alimentos, etiquetar los productos, repartir y recuperar los alimentos), pero prevén el año 2016 contratar 3 personas más. Una cocinera de renombre, Ada Parellada, los asesora y formula los productos. Son productos 100% naturales, artesanales, genuinos, de calidad, generados con materias primas de proximidad, respetuosas con el medio ambiente y con un alto contenido social y medioambiental.

El proyecto “se im-perfect” propone mediante un modelo innovador la conexión y el impacto al mismo tiempo de 3 necesidades de la sociedad actual:

 1. El derroche alimentario. En España 7,7 millones de toneladas terminan en la basura cada año. Estos alimentos se podrían haber consumido o se les podría haber dado otro uso. Son productos que se desechan debido a los malos hábitos de consumo, los altos estándares de calidad de las empresas o por la deficiente planificación de comercios y ciudadanos.
 2. La falta de acceso a una alimentación sana, saludable y nutritiva de algunos colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Un 27% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza (en Cataluña es de un 30%). Al mismo tiempo se dan tasas de obesidad cada vez más evidentes por una falta de alimentación saludable. Un 18% de hombres y un 16% de mujeres de 18 y más años sufren obesidad en España (INE, 2011 a 2012).
 3. Falta de acceso a oportunidades laborales por parte de personas en riesgo de exclusión social: Paro juvenil torno al 50% en Cataluña y España y mujeres mayores de 45 años en torno a un 17%.

El impacto que genera un producto “se im-perfect” es:

 • Sensibilizar a las personas en el hecho de no tirar comida, por tanto, concienciar a la ciudadanía hacia una cultura de aprovechamiento alimentario.
 • Dar acceso a alimentos frescos, sanos y saludables a personas en riesgo de exclusión social.
 • Generar oportunidades sociales y laborales a personas en riesgo de exclusión social.
 • Fomentar la alimentación sana y saludable a los consumidores.

La comercialización de la marca “se im-perfect” se realiza mediante diferentes canales de distribución: ferias y tiendas. Las tiendas donde venden los productos son charcuterías, fruterías de calidad, tiendas donde se pueden comprar productos artesanales y de proximidad …. Destaca el hecho de estar vendiendo los productos a una cadena de tiendas orientada al sector masivo, la cadena Punto Fresco .

En septiembre de 2015 formalizaron una alianza comercial con 5 empresas sociales más para comercializar productos complementarios y de alta calidad conjuntamente con la contratación de una comercial (mujer mayor de 45 años). El grupo de empresas sociales que se han unido han creado una identidad que se llama “Vogadors” y está formada por: L’Olivera (vinos y aceites), Galetes el Rosal (barquillos y arrugados), Sambucus (agricultura ecológica y hierbas aromáticas), Delícies del Berguedà (yogures), Casa Dalmases (cervezas artesanas) y Espigoladors (conservas “se im-perfect”). El hecho de formar parte de este grupo de empresas sociales reafirma que los productos son de alta calidad.

Espigoladors forma parte de la Xarxa AgroSocial de Catalunya. Esta formada por empresas sociales que fomentan la inserción laboral de discapacitados, personas con enfermedad mental o en riesgo de exclusión y que tienen como actividad principal cualquier aspecto relacionado con el medio ambiente. También forman parte de esta red: AmpansAmunt EbreAprodiscaCan PerolCentral Parc del Baix LlobregatCET El PlaE.I. BrotE.I. ForesterraF. DrissaFreescopF. Molí d’en PuigverdFundació MapGINACIntegra PirineusL’Heura, L’OliveraLa Factoria del MarLa FagedaLa Klosca-CETLa TavellaNou VerdOnadaOnyarPortal BerguedàSambucusSant Tomàs PARMOSanta TeresaTeb VerdViver de Bell-lloc, Casa Dalmases y El Rosal.

Aquí podéis ver un folleto.

Muchas felicidades por el Premio y adelante con el proyecto![:]