Jornada de treball a Barcelona dels municipis que treballen en xarxa

El passat 28 de febrer va tenir lloc una nova jornada de treball de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS). En aquesta ocasió, la trobada, que es va celebrar a InnoBA, el nou Centre per a la Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa, va reunir 43 persones tècniques de 26 ajuntaments de la Xarxa. A la jornada però, també hi van participar els Ajuntaments de TarragonaL’Hospitalet de Llobregat i Barberà del Vallès que, tot i no estar adherits a la XMESS, comparteixen amb els altres municipis el seu interès per impulsar i fomentar polítiques públiques locals a favor de l’economia social i solidària.

La jornada de treball es va iniciar amb dues activitats paral·leles: una taula rodona per tractar com desenvolupar les finances i assegurances ètiques als municipis i en la que hi va participar la Fundació FiareAcció Solidària Contra l’AturCoop57 i ARÇ Correduria d’Assegurances. I, per altra banda, un taller sobre experiències d’inserció sociolaboral.  El representant d’ASCA a taula rodona va ser Jordi Ollé, membre de la taula de voluntaris.

Va ser una trobada molt enriquidora, aquí podeu trobar tota la informació de la Jornada.

Llibre: Finances ètiques i solidàries, valors, límits i reptes

Llibre: Finances ètiques i solidàries, valors, límits i reptes

Les finances ètiques van néixer per intentar trencar la incoherència entre el nostre sistema de valors i l’ús que es fa dels diners per part de les entitats financeres. Amb els anys ha anat incorporant criteris positius, per fer compatible la consecució d’objectius socials, ètics i ambientals amb la rendibilitat econòmica i financera.

El passat 27 d’octubre es va presentar el llibre Finances ètiques i solidàries: valors, límits i reptes a la VII edició de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya #FESC2018. Aquest llibre pretén contribuir a l’anàlisi dels límits i els reptes que comporta la construcció d’un sistema de finances ètiques i solidàries, amb tots els actors: des de les cooperatives de serveis financers, els grups d’estalvi comunitari, les entitats bancàries o les entitats del sector assegurador.

Les entitats que han construït col·lectivament aquest llibre, amb el suport de les periodistes Nereida Carrillo Pérez i Irene Peiró Compains i la XES són: ACAF, Arç Cooperativa, Acció Solidària Contra l’Atur, Coop57, Finançament Ètic i Solidari (FETS),  Fiare Banca Etica i Oikocredit.

Per tant si voleu conèixer com estan les finances ètiques i solidàries i saber cap a on anem, us recomanem la lectura del llibre. El podeu adquirir el llibre per només 10€, o bé a la vostra llibreria de confiança, o bé directament a l’editorial Pol·len.

Llibre: Finances ètiques i solidàries, valors, límits i reptes

Presentació del Baròmetre Estatal de les Finances Ètiques i Solidàries 2017

Els préstecs de les entitats financeres ètiques van arribar als 1.267 milions d’euros el 2017

El 16 d’octubre de 2018 va tenir lloc la presentació pública del Baròmetre Estatal de les Finances Ètiques i Solidàries 2017, elaborat per FETS-Finançament Ètic i Solidari, i del que forma part la nostra Fundació. Aquest Baròmetre mostra l’evolució del sector a l’estat espanyol durant l’últim any.

Per part de l’Observatori de les Finances Ètiques, Sergi Salavert, ha destacat l’informe que “l’evolució de les finances ètiques a Espanya continua sent molt positiva”. Cal destacar que l’estalvi recollit “representa un increment del 9,24% sobre l’any anterior”.

També, segons dades de l’informe, els préstecs concedits per les entitats de finances ètiques a Espanya, entre les quals es troba Acció Solidària Contra l’Atur, han passat dels 1.022 milions d’euros als 1.267 milions l’any 2017 incrementant-se un 23, 96%.

Aquest increment del volum de préstecs de les entitats financeres ètiques, ha explicat Sergi Salavert, “contrasta amb les xifres d’evolució dels préstecs concedits per les entitats convencionals de l’Estat espanyol“. Segons les dades de l’informe, la taxa de morositat de les entitats de finances ètiques va ser del 2,20% el 2017, en contraposició al de la banca tradicional, que s’ha situat en el 7,79%.

El nombre de persones usuàries s’ha reduït un 1,83% després de duplicar-se en els últims 5 anys. Paral·lelament, el capital social de les finances ètiques continua creixent i se situa pròxim als 180 milions d’euros, incrementant-se en un 5,25% respecte a l’any anterior. En aquest sentit, Salavert ha apuntat que la banca èticaestà molt lluny de les activitats especulatives, apostant decididament per l’economia real”.

Aquest any el Baròmetre també ha incorporat la distribució territorial del crèdit atorgat així com la distribució dels sectors invertits. Les entitats de finances ètiques que operen a l’estat, han finançat projectes d’àmbit estatal i internacional. En l’estat, el sector més finançat amb un 40,50% és el mediambiental, seguit pel sector social (24,72%) i el cultural (15,36%). Només un 11,78% del finançament és a particulars. A nivell internacional, el 77,70% del finançament es fa a través de microcrèdits.

Territorialment, la Comunitat de Madrid (31,79%) lidera les concessions de préstecs seguida de Catalunya (13,83%) i Andalusia (12,95%). Les 3 comunitats agrupen pràcticament el 60% dels préstecs atorgats. L’altre 40% queda repartit equitativament entre la resta de l’estat.

També, a partir d’aquesta edició, s’ha donat més visibilitat al sector assegurador en el món de les finances ètiques. Per a això, s’han utilitzat com a referència aquelles entitats registrades amb el Segell Europeu EthSI d’assegurances ètiques. En aquest apartat, s’ha mostrat com les asseguradores ètiques gestionen un volum de primes de 648.457.159 euros, que suposa un 1,01% del volum total de primes del sector assegurador espanyol. Les inversions gestionades per les entitats registrades superen els 1.664.000 d’euros. En relació al volum de pòlisses, les entitats asseguradores i mutualitats registrades pel segell EthSI s’han gestionat més de 1,8 milions de pòlisses durant l’any 2017.

En l’àmbit de la mediació d’assegurances, les corredories ètiques tenen un volum de primes intermediades de pràcticament 12 milions d’euros amb més de 255.000 persones cobertes per les més de 15.000 pòlisses gestionades.

Les entitats del Baròmetre del 2017 són les entitats que fan una aposta clara i única per a la promoció de projectes amb un clar impacte social i ambiental positiu, el respecte i compliment de tots o la majoria dels principis que defineixen les finances ètiques i que, al mateix temps, estan integrades en les diferents xarxes locals, estatals o internacionals de finances ètiques.

Primera trobada de l’eix de finances ètiques i solidàries

Al darrer Fòrum Social Mundial que va tenir lloc a Salvador de Bahia (Brasil), les xarxes d’economia solidària a nivell intercontinental, europeu, estatal i català (RIPESS Intercontinental, RIPESS Europa, REAS i la XES) van proposar impulsar un procés de confluència a nivell local i internacional entre totes aquelles iniciatives, organitzacions i moviments que estan construint una alternativa real al sistema econòmic i financer actual. 

Es va decidir tirar endavant el procés, en diverses etapes: a la primavera de l’any vinent es farà una primera trobada de confluència, i es culminarà amb un fòrum social mundial temàtic sobre les economies transformadores durant la primavera de 2020.

Per tal de generar un procés de confluència propi per a les finances ètiques i solidàries dins del Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores des de diverses entitats de finances ètiques Coop57, Fiare i FETS ens han citat, entre altres, a Acció Solidària Contra l’Atur a participar  aquest 4 de juliol a la primera trobada de l’eix de finances ètiques i solidàries a les 18.00h al carrer Casp, 43.

En aquesta primera trobada de punt de partida es definiran diferents aspectes, com el mapeig els actors, els estats de confluència, els objectius de confluència dins i fora de l’eix, el llistat de propers esdeveniments importants, la proposta metodològica sobre com crear confluència, les opcions de finançament i s’escollirà el responsable/s d’eix. També es decidiran les formes de coordinació, implicació, comunicació, participació, etc. dins de l’eix.

Debats sobre finances ètiques i solidàries

El  gener de 2018 participem en dos debats , juntament amb Arç Cooperativa, Coop57, Fiare Banca Etica, Oikocredit, ACAF, XES i FETS. Ambdós debats es celebraran a la Lleialtat Santseca de Barcelona, al C/ Olzinelles 31.

El primer debat tindrà lloc el dijous 25 de gener i serà sobre els principis i valors de les finances ètiques. Representaran Acció Solidària Contra l’Atur Oriol Romances i Miquel Gibert.

El segon debat tindrà lloc el dimecres 31 de gener i serà sobre els límits i reptes de les finances ètiques, i hi assistiran representant Acció Solidària Contra l’Atur Oriol Romances i Miquel Verdaguer.

Aquests debats formen part del procés d’elaboració d’una nova publicació de la Col·lecció Eines de la XES (Xarxa d’Economia Solidària) sobre finances ètiques i solidàries. Amb aquesta publicació es vol reflexionar sobre els reptes i límits en la construcció d’un sistema de finances ètiques i solidàries.