Espigoladors explica la seva experiència

Espigoladors explica la seva experiència

Els Premis Josep M. Piñol 2019 han comptat amb la participació d’Espigoladors, que va ser premi a la innovació 2015.

Espigoladors és una empresa social constituïda com a fundació que va néixer l’any 2014 amb l’objectiu de construir un model alineat amb els principis d’economia circular amb un triple impacte: social, econòmic i ambiental.

Aquesta fundació lluita contra el malbaratament alimentari alhora que empodera persones en risc d’exclusió social. Actua sobre tres problemes i reptes socials: el malbaratament d’aliments, la manca d’accés a una alimentació adequada, saludable i nutritiva, i la falta d’oportunitats per a persones en situació de vulnerabilitat.

Amb els productes alimentaris que recuperen fan melmelades, cremes i patés amb la marca “im-perfect”. És la primera marca de l’Estat espanyol que comercialitza productes de qualitat a partir d’excedents alimentaris.

La Mireia Barba, presidenta d’Espigoladors, explica que “a l’inici va ser un somni -i també una inconsciència- que hem pogut fer realitat. El Premi Piñol ens va donar un bon impuls i força ànims per a continuar i ja som vint-i-set persones contractades i una important xarxa de voluntaris”.

Espigoladors, El Prat de Llobregat – Inici i seguiment

Espigoladors, El Prat de Llobregat – Inici i seguiment

[:CA]L’Associació Espigoladors es dedica a recuperar productes naturals alimentaris que, per diferents raons (mida, color, etc.) son rebutjats per la xarxa alimentaria comercial. A l’any 2015 els vam concedir el Premi Piñol a la innovació.

L’Associació està en contacte amb els productors d’origen i col·labora amb diferents entitats per recollir aquests productes que els destina:

  • Una part els posa a disposició d’entitats de caràcter social que donen menjar a persones sense recursos
  • L’altra part es transforma i es ven al mercat com a melmelada, salses, cremes, etc.

Amb aquestes activitats dona feina a persones a l’atur o en risc d’exclusió social. Actualment ocupen a 8 persones.

Ara vol fer un salt endavant, i crear el seu propi obrador, amb l’objectiu d’ampliar la seva actuació. L’Ajuntament del Prat de Llobregat ha cedit 3 locals adossats per deu anys per aquesta finalitat. Les obres d’adequació del local pugen un total de 270.000 €.

Signatura de la concessió del préstec

Demanen una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur amb la finalitat de poder finançar part de les inversions previstes que tenen per les obres d’adequació del local per la construcció de l’obrador. ASCA els concedeix un préstec sense interessos de 30.000 €.

Fem una visita de seguiment del projecte el 13 de febrer de 2018.

Per poder augmentar la seva activitat acaba d’invertir en un obrador que li ha de permetre créixer amb independència en la seva activitat. L’obrador disposa d’equips d’acer d’inoxidable i té prou espai per treballar.

Volen créixer en la facturació per esdevenir més independents de les ajudes i subvencions. Actualment comercialitza en envasos industrials per a l’hostaleria i potets amb la marca “Es imperfect” amb l’aspiració d’aconseguir una distribució multicanal. El 2017 ha comercialitzat unes 60.000 unitats. Les previsions de 2018 és de comercialitzar 180.000 unitats.

Força per seguir endavant amb el projecte![:es]La Asociación Espigoladors se dedica a recuperar productos naturales alimentarios que, por diferentes razones (medida, color, etc.) son rechazados por la red alimentaria comercial. En el año 2015 les concedimos el premio Piñol a la innovación.

La Asociación está en contacto con los productores de origen y colabora con diferentes entidades para recoge
r estos productos que los destina:

  • Una parte los pone a disposición de entidades de carácter social que dan comer a personas sin recursos
  • La otra parte se transforma y se vende al mercado como mermelada, salsas, cremas, etc.

Con estas actividades dan trabajo a personas que se encuentran en el paro o en riesgo de exclusión social. Actualmente ocupan a 8 personas.
Ahora quiere hacer un salto adelante, y crear su propio obrador, con el objetivo de ampliar su actuación. El Ayuntamiento del Prat de Llobregat ha cedido 3 locales adosados por diez años para esta finalidad. Las obras de adecuación del local ascienden un total de 270.000 €.

Firma de la concesión del préstamo

Piden una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur con el fin de poder financiar parte de las inversiones previstas que tienen por las obras de adecuación del local por la construcción del obrador. ASCA los concede un préstamo sin intereses de 30.000 €.

Hacemos una visita de seguimiento del proyecto el 13 de febrero de 2018.

Para poder aumentar su actividad acaba de invertir en un obrador que le tiene que permitir crecer con independencia en su actividad. El obrador dispone de equipos de acero de inoxidable y tiene suficiente espacio para trabajar.

Quieren crecer en la facturación para ser más independientes de las ayudas y subvenciones. Actualmente comercializa en envases industriales para la hostelería y potes con la marca “Es imperfect” con la aspiración de conseguir una distribución multicanal. El 2017 ha comercializado unas 60.000 unidades. Las previsiones de 2018 es de comercializar 180.000 unidades.

¡Fuerza para seguir adelante con el proyecto![:]