Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/accio/webapps/wp-2019/wp-content/uploads/et_temp/IMG-20181018-WA0011-169x300-29656_1080x675.jpg) is not within the allowed path(s): (/usr/home/acciosolidaria.cat/:/home/acciosolidaria.cat/:/usr/home/services/:/usr/share/php72/) in /usr/home/acciosolidaria.cat/web/nova/wp-content/themes/Divi/epanel/custom_functions.php on line 1482 “ASCA és com una gota d’oli, sembla poca cosa però és capaç d’arranjar i posar de nou en marxa l’engranatge més espatllat”

“ASCA és com una gota d’oli, sembla poca cosa però és capaç d’arranjar i posar de nou en marxa l’engranatge més espatllat”

[:CA]

Josep Maria Trullàs

Josep Maria Trullàs es va incorporar a la nostra fundació ara fa 11 anys, primer per supervisar projectes i després com a impulsor i responsable de l’equip de voluntariat. També ha estat fins ara membre del Consell Directiu i del Consell Executiu.

Josep Maria, què et mou a deixar la primera línia de voluntariat a ASCA?
Sóc de l’opinió que hem de saber fer un pas al costat quan cal i deixar entrar noves maneres de fer pròpies d’una societat que evoluciona constantment. Però no puc ni vull desvincular-me totalment d’una entitat que m’ha donat molt més del que jo li he donat i continuaré com a patró espero que per molt temps.

Què ha estat per a tu l’experiència com a voluntari?
És difícil resumir en poques paraules què ha representat per a mi ASCA. Han estat anys molt gratificants, he fet molt bones amistats i he pogut gaudir i sentir-me molt satisfet en veure que la nostra feina ha permès a moltes persones sortir de l’atur i portar a terme iniciatives i projectes de vida.

Què destacaries de la nostra fundació?
He estat treballant amb altres fundacions i en cap d’elles he trobat la qualitat humana i professional de les persones que formen ASCA. La proximitat i la col·laboració entre el voluntariat, el respecte a les persones que venen buscant suport i ajuda i la responsabilitat de l’Entitat per aconseguir l’excel·lència en els resultats, són els trets que destacaria.

Consideres important el vincle voluntari i donant?
Considero que, si et sents totalment involucrat en una entitat, creus fermament en la seva tasca i saps que el futur d’aquesta va lligat a la generositat de les persones, és necessari aportar el que cadascú consideri en la mesura de les seves possibilitats. En aquest sentit, la meva família sap que m’agradaria que els meus fills continuessin sent donants d’ASCA quan jo ja no hi sigui.[:es]

Josep Maria Trullàs

Josep Maria Trullàs se incorporó a nuestra fundación hace 11 años, primero para supervisar proyectos y luego como impulsor y responsable del equipo de voluntariado. También ha sido hasta ahora miembro del Consejo Directivo y del Consejo Ejecutivo.

Josep Maria, ¿qué te mueve a dejar la primera línea de voluntariado a ASCA?
Soy de la opinión que tenemos que saber dar un paso al lado cuando es necesario y dejar entrar nuevas maneras de hacer propias de una sociedad que evoluciona constantemente. Pero no puedo ni quiero desvincularme totalmente de una entidad que me ha dado mucho más de lo que yo le he dado y continuaré como patrón espero que por mucho tiempo.

¿Qué ha sido para ti la experiencia como voluntario?
Es difícil resumir en pocas palabras qué ha representado para mí ASCA. Han sido años muy gratificantes, he hecho muy buenas amistades y he podido disfrutar y sentirme muy satisfecho al ver que nuestro trabajo ha permitido a muchas personas salir del paro y llevar a cabo iniciativas y proyectos de vida.

¿Qué destacarías de nuestra fundación?
He estado trabajando con otras fundaciones y en ninguna de ellas he encontrado la calidad humana y profesional de las personas que forman ASCA. La proximidad y la colaboración entre el voluntariado, el respeto a las personas que vienen buscando apoyo y ayuda y la responsabilidad de la Entidad para conseguir la excelencia en los resultados, son los rasgos que destacaría.

¿Consideras importante el vínculo entre el voluntario y el donante?
Considero que, si te sientes totalmente involucrado en una entidad, crees firmemente en su tarea y sabes que el futuro de esta va ligado a la generosidad de las personas, es necesario aportar lo que cada uno considere en la medida de sus posibilidades. En este sentido, mi familia sabe que me gustaría que mis hijos siguieran siendo donantes de ASCA cuando yo ya no esté.[:]

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/accio/webapps/wp-2019/wp-content/uploads/et_temp/Oriol-275x300-116247_1080x675.png) is not within the allowed path(s): (/usr/home/acciosolidaria.cat/:/home/acciosolidaria.cat/:/usr/home/services/:/usr/share/php72/) in /usr/home/acciosolidaria.cat/web/nova/wp-content/themes/Divi/epanel/custom_functions.php on line 1482 Voluntariat i donants, imprescindibles per crear treball digne

Voluntariat i donants, imprescindibles per crear treball digne

[:CA]Aquest 2019 des d’Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA) volem seguir explicant què fem, com ho fem i, sobretot, per què ho fem. Amb aquest objectiu, el passat mes de desembre vam iniciar una campanya per donar a conèixer la precarietat laboral existent a la nostra societat i explicar com a ASCA treballem perquè les persones que es troben en aquesta situació puguin crear-se o consolidar un lloc de treball digne.

Gràcies a aquesta acció, moltes persones us esteu adreçant a ASCA per donar-nos el vostre suport. Per a nosaltres és de vital importància poder comptar amb ajut humà i també suport econòmic. I és que són aquestes col·laboracions les que ens permeten atendre una necessitat creixent, fer realitat més projectes i en definitiva, avançar cap a una societat on tothom pugui comptar amb un treball digne. Gràcies.

Amb el mateix objectiu d’explicar millor la nostra tasca, hem editat un llibret amb el qual compartim els projectes d’ocupació impulsats per la fundació durant el 2018 i les històries de vida darrere d’ells. Totes les iniciatives que aquí apareixen han estat validades i acompanyades per les persones voluntàries de la fundació. La seva dedicació i professionalitat són el pilar de l’entitat i un vertader motor de canvi, imprescindible per transformar projectes en realitats. Esperem que us resulti engrescador.

Oriol Romances

Una de les persones que ens ha aportat durant molts anys la seva saviesa, els seus coneixements i molts esforços dedicats a la fundació i a qui volem reconèixer la feina, és en Josep Maria Trullàs, fins ara vicepresident d’ASCA. Sortosament, sabem que el seu comiat no és definitiu i continuarà vinculat, encara que amb menys intensitat, al col·lectiu d’ASCA com a membre del patronat. Gràcies, Josep Maria, per tota la feina feta i per la teva bonhomia.

Oriol Romances i Vidal
President[:es]Este 2019 desde Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA) queremos seguir explicando qué hacemos, cómo lo hacemos y, sobre todo, por qué lo hacemos. Con este objetivo, el pasado mes de diciembre iniciamos una campaña para dar a conocer la precariedad laboral existente en nuestra sociedad y explicar como ASCA trabajamos para que las personas que se encuentran en esta situación puedan crearse o consolidar un puesto de trabajo digno.

Gracias a esta acción, muchas personas se están dirigiendo a ASCA para darnos su apoyo. Para nosotros es de vital importancia poder contar con ayuda humana y también apoyo económico. Y es que son estas colaboraciones las que nos permiten atender una necesidad creciente, hacer realidad más proyectos y en definitiva, avanzar hacia una sociedad donde todos puedan contar con un trabajo digno. Gracias.

Con el mismo objetivo de explicar mejor nuestra labor, hemos editado un libro con el que compartimos los proyectos de empleo impulsados ​​por la fundación durante el 2018 y las historias de vida detrás de ellos. Todas las iniciativas que aquí aparecen han sido validadas y acompañadas por las personas voluntarias de la fundación. Su dedicación y profesionalidad son el pilar de la entidad y un verdadero motor de cambio, imprescindible para transformar proyectos en realidades. Esperamos que os resulte estimulante.

Oriol Romances

Una de las personas que nos ha aportado durante muchos años su sabiduría, sus conocimientos y muchos esfuerzos dedicados a la fundación y al que queremos reconocer el trabajo, es Josep María Trullàs, hasta ahora vicepresidente de ASCA. Afortunadamente, sabemos que su despedida no es definitiva y continuará vinculado, aunque con menos intensidad, el colectivo de ASCA como miembro del patronato. Gracias, Josep María, por todo el trabajo realizado y por tu bondad.

Oriol Romances i Vidal
President[:]