Voluntariat i donants, imprescindibles per crear treball digne

[:CA]Aquest 2019 des d’Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA) volem seguir explicant què fem, com ho fem i, sobretot, per què ho fem. Amb aquest objectiu, el passat mes de desembre vam iniciar una campanya per donar a conèixer la precarietat laboral existent a la nostra societat i explicar com a ASCA treballem perquè les persones que es troben en aquesta situació puguin crear-se o consolidar un lloc de treball digne.

Gràcies a aquesta acció, moltes persones us esteu adreçant a ASCA per donar-nos el vostre suport. Per a nosaltres és de vital importància poder comptar amb ajut humà i també suport econòmic. I és que són aquestes col·laboracions les que ens permeten atendre una necessitat creixent, fer realitat més projectes i en definitiva, avançar cap a una societat on tothom pugui comptar amb un treball digne. Gràcies.

Amb el mateix objectiu d’explicar millor la nostra tasca, hem editat un llibret amb el qual compartim els projectes d’ocupació impulsats per la fundació durant el 2018 i les històries de vida darrere d’ells. Totes les iniciatives que aquí apareixen han estat validades i acompanyades per les persones voluntàries de la fundació. La seva dedicació i professionalitat són el pilar de l’entitat i un vertader motor de canvi, imprescindible per transformar projectes en realitats. Esperem que us resulti engrescador.

Oriol Romances

Una de les persones que ens ha aportat durant molts anys la seva saviesa, els seus coneixements i molts esforços dedicats a la fundació i a qui volem reconèixer la feina, és en Josep Maria Trullàs, fins ara vicepresident d’ASCA. Sortosament, sabem que el seu comiat no és definitiu i continuarà vinculat, encara que amb menys intensitat, al col·lectiu d’ASCA com a membre del patronat. Gràcies, Josep Maria, per tota la feina feta i per la teva bonhomia.

Oriol Romances i Vidal
President[:es]Este 2019 desde Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA) queremos seguir explicando qué hacemos, cómo lo hacemos y, sobre todo, por qué lo hacemos. Con este objetivo, el pasado mes de diciembre iniciamos una campaña para dar a conocer la precariedad laboral existente en nuestra sociedad y explicar como ASCA trabajamos para que las personas que se encuentran en esta situación puedan crearse o consolidar un puesto de trabajo digno.

Gracias a esta acción, muchas personas se están dirigiendo a ASCA para darnos su apoyo. Para nosotros es de vital importancia poder contar con ayuda humana y también apoyo económico. Y es que son estas colaboraciones las que nos permiten atender una necesidad creciente, hacer realidad más proyectos y en definitiva, avanzar hacia una sociedad donde todos puedan contar con un trabajo digno. Gracias.

Con el mismo objetivo de explicar mejor nuestra labor, hemos editado un libro con el que compartimos los proyectos de empleo impulsados ​​por la fundación durante el 2018 y las historias de vida detrás de ellos. Todas las iniciativas que aquí aparecen han sido validadas y acompañadas por las personas voluntarias de la fundación. Su dedicación y profesionalidad son el pilar de la entidad y un verdadero motor de cambio, imprescindible para transformar proyectos en realidades. Esperamos que os resulte estimulante.

Oriol Romances

Una de las personas que nos ha aportado durante muchos años su sabiduría, sus conocimientos y muchos esfuerzos dedicados a la fundación y al que queremos reconocer el trabajo, es Josep María Trullàs, hasta ahora vicepresidente de ASCA. Afortunadamente, sabemos que su despedida no es definitiva y continuará vinculado, aunque con menos intensidad, el colectivo de ASCA como miembro del patronato. Gracias, Josep María, por todo el trabajo realizado y por tu bondad.

Oriol Romances i Vidal
President[:]