Cooperativa Té Creativa, Badalona

Cooperativa Té Creativa, Badalona

[:CA]Ana Maria Gálvez i Jordi Joan Rosselló creen la cooperativa Te Creativa Scoop al  C/ Mercè 30 de Badalona.

Es crea la cooperativa per fer el treball en col·laboració i seguir el procés de creixement i de recorregut laboral de cada un d’ells. Ambdós professionals provenen del món de l’art i de l’educació, i tenen la seva pròpia ocupació. Amb aquest projecte s’eixampla l’espai de treball, i l’oferta d’art plàstic de la ciutat.

El taller d’expressió creativa com a cooperativa de serveis d’art, vol esdevenir una productora d’art plàstic, des de la qual es puguin produir projectes creatius i objectes d’art, així com vendre serveis creatius, que incloguin tots els serveis que pugui oferir tant l’espai com la infraestructura i la logística personal. També vol ser un espai de joc o de creació a partir d’activitats programades. Serà un espai creatiu, d’experiències i processos alhora que un espai de suport a projectes creatius individuals o grupals.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur dins del conveni de col·laboració #CrèditBadalona que vam signar amb l’Ajuntament de Badalona per a la creació  de noves empreses i ajudar a les ja existents a generar i mantenir ocupació a la ciutat de Badalona i afavorir que els projectes empresarials funcionin de forma duradora i generin llocs de treball estable i a llarg termini. Després de la valoració del projecte se li concedeix un microcrèdit sense interessos de 12.000 €.

Sort i força amb el projecte![:es]Ana Maria Gálvez y Jordi Joan Rosselló crean la cooperativa Té Creativa Scoop al C/ Mercè 30 de Badalona.

Se crea la cooperativa para hacer el trabajo en colaboración y seguir el proceso de crecimiento y de recorrido laboral de cada uno de ellos. Ambos profesionales provienen del mundo del arte y de la educación, y tienen su propia ocupación. Con este proyecto se ensancha el espacio de trabajo, y la oferta de arte plástico de la ciudad.

El taller de expresión creativa como cooperativa de servicios de arte, quiere acontecer una productora de arte plástico, desde la cual se puedan producir proyectos creativos y objetos de arte, así como vender servicios creativos, que incluyan todos los servicios que pueda ofrecer tanto el espacio como la infraestructura y la logística personal. También quiere ser un espacio de juego o de creación a partir de actividades programadas. Será un espacio creativo, de experiencias y procesos a la vez que un espacio de apoyo a proyectos creativos individuales o grupals.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur  dentro del convenio de colaboración #CrèditBadalona que firmamos con el Ayuntamiento de Badalona para la creación de nuevas empresas y ayudar a las ya existentes a generar y mantener ocupación a la ciudad de Badalona y favorecer que los proyectos empresariales funcionen de forma duradera y generen puestos de trabajo estable y a largo plazo. Después de la valoración del proyecto se le concede un microcrédito sin intereses de 12.000 €.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]

Transportista, Badalona

Transportista, Badalona

[:CA]Jonathan López de Badalona està a l’atur i es vol establir com autònom i treballar  com a transportista professional a través de l’empresa Transporte Inmediatos de Sabadell, encara que més endavant s’obrirà a altres empreses. Té l’oportunitat de fer-ho, ja que substituiria un familiar que es jubila i treballa per aquesta empresa.

Per poder-ho fer, li cal adquirir un vehicle per poder distribuir mercaderies en diferents rutes per la província de Barcelona. Més endavant intentarà ampliar la cobertura, i cobrir el transport en l’àmbit nacional.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur dins del conveni de col·laboració #CrèditBadalona que vam signar amb l’Ajuntament de Badalona per a la creació  de noves empreses i ajudar a les ja existents a generar i mantenir ocupació a la ciutat de Badalona i afavorir que els projectes empresarials funcionin de forma duradora i generin llocs de treball estable i a llarg termini. Després de la valoració del projecte se li concedeix un microcrèdit sense interessos de 7.500 €.

Sort i força amb el projecte!

[:es]Jonathan López de Badalona está en paro y se quiere establecer como autónomo y trabajar como transportista profesional a través de la empresa Transportes Inmediatos de Sabadell, aunque más adelante se abrirá a otras empresas. Tiene la oportunidad de hacerlo, puesto que sustituiría un familiar que se jubila y trabaja por esta empresa.

Para poderlo hacer, ha de adquirir un vehículo para poder distribuir mercancías en diferentes rutas por la provincia de Barcelona. Más adelante intentará ampliar la cobertura, y cubrir el transporte en el ámbito nacional.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur  dentro del convenio de colaboración #CrèditBadalona que firmamos con el Ayuntamiento de Badalona para la creación de nuevas empresas y ayudar a las ya existentes a generar y mantener ocupación a la ciudad de Badalona y favorecer que los proyectos empresariales funcionen de forma duradera y generen puestos de trabajo estable y a largo plazo. Después de la valoración del proyecto se le concede un microcrédito sin intereses de 7.500 €.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]

Cerveseria 4 Pedres

Cerveseria 4 Pedres

[:CA]

Cerveseria 4 Pedres

Agueda Manrique, Marta Moya i David Moya  de Badalona obren la cerveseria 4 Pedres de Badalona al carrer Lleó, 33.

L’any 2005 van començar l’activitat de bar i amb la recerca d’oferir un servei que els fes únics, van començar a oferir una àmplia carta de cerveses del món. En aquells moments la cerveseria artesanal a Catalunya estava començant, i per això van començar important i distribuint cerveses per primer cop en el nostre país. L’evolució natural els va portar a produir cerveses pròpies, sota la marca registrada de Caelo. En alguns casos col·laboren amb cerveses de reconegut prestigi internacional. Van ser un dels primers locals a oferir tasts de cerveses, maridatges, etc. També van començar a investigar amb el Museu de Badalona l’origen romà de la beguda, i es va innovar en el desenvolupament de receptes de recreació històrica centrades en l’època romana.

La cerveseria 4 Pedres és un negoci familiar que vincula cultura, cervesa i oci. El local vol ser un espai de trobada per a totes aquelles persones amb inquietuds vinculades al món de la cervesa, així com de qualsevol altra persona amb ganes de gaudir d’un moment de desconnexió en un ambient familiar, proper i en un entorn únic. És un dels locals de referència en el món de les cerveses en l’àmbit nacional.

Per continuar amb l’activitat volen fer reformes en el local, per permetre augmentar l’espai dedicat a les exposicions sense perdre el que es destina al públic. A causa de l’augment de les activitats i l’evolució dels estudis i les col·laboracions amb altres entitats ha fet que l’estructura actual de dos autònoms no permeti gestionar-ho tot de forma eficient. Amb la creació de la nova empresa, s’afegeix un tercer soci, que permetrà continuar amb el creixement natural, i amb la continuïtat tant en el local, com en la formació, investigació i creació de receptes. També es preveu incorporar una quarta persona a temps parcial.

Signatura del projecte #CrèditBadalona

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur dins del conveni de col·laboració #CrèditBadalona que vam signar amb l’Ajuntament de Badalona per a la creació  de noves empreses i ajudar a les ja existents a generar i mantenir ocupació a la ciutat de Badalona i afavorir que els projectes empresarials funcionin de forma duradora i generin llocs de treball estable i a llarg termini. Després de la valoració del projecte se li concedeix un microcrèdit sense interessos de 23.500 €.

Sort i força amb el projecte![:es]

Cerveseria 4 Pedres

Agueda Manrique, Marta Moya y David Moya de Badalona abren la cervecería 4 Pedres de Badalona en la calle León, 33.

El año 2005 empezaron la actividad de bar y con la investigación de ofrecer un servicio que los hiciera únicos, empezaron a ofrecer una amplia carta de cervezas del mundo. En aquellos momentos la cervecería artesanal en Cataluña estaba empezando, y por eso empezaron importando y distribuyendo cervezas por primera vez en nuestro país. La evolución natural los trajo a producir cervezas propias, bajo la marca registrada de Caelo. En algunos casos colaboran con cervezas de reconocido prestigio internacional. Fueron uno de los primeros locales a ofrecer catas de cervezas, maridajes, etc. También empezaron a investigar con el Museo de Badalona el origen romano de la bebida, y se innovó en el desarrollo de recetas de recreación histórica centradas en la época romana.

La cervecería 4 Pedres es un negocio familiar que vincula cultura, cerveza y ocio. El local quiere ser un espacio de encuentro para todas aquellas personas con inquietudes vinculadas al mundo de la cerveza, así como de cualquier otra persona con ganas de disfrutar de un momento de desconexión en un ambiente familiar, cercano y en un entorno único. Es uno de los locales de referencia en el mundo de las cervezas en el ámbito nacional.

Para continuar con la actividad quieren hacer reformas en el local, para permitir aumentar el espacio dedicado a las exposiciones sin perder el que se destina al público. Debido al aumento de las actividades y la evolución de los estudios y las colaboraciones con otras entidades ha hecho que la estructura actual de dos autónomos no permita gestionarlo todo de forma eficiente. Con la creación de la nueva empresa, se añade un tercer socio, que permitirá continuar con el crecimiento natural, y con la continuidad tanto en el local, como en la formación, investigación y creación de recetas. También se prevé incorporar una cuarta persona a tiempo parcial.

Firma del proyecto

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur dentro del convenio de colaboración #CrèditBadalona que firmamos con el Ayuntamiento de Badalona para la creación de nuevas empresas y ayudar a las ya existentes a generar y mantener ocupación a la ciudad de Badalona y favorecer que los proyectos empresariales funcionen de forma duradera y generen puestos de trabajo estable y a largo plazo. Después de la valoración del proyecto se le concede un microcrédito sin intereses de 23.500 €.

!Suerte y fuerza con el proyecto![:]

SmartFoods, Badalona

SmartFoods, Badalona

[:CA]Darío Ramirez té l’empresa OpcióBio de Badalona situada al C/ Francesc Layret, 62 de Badalona, fa tres anys que funciona. Van iniciar el projecte dues persones i ara ja són 6 persones a la botiga.

Ara creen una nova línia, l’hamburgueseria vegetariana SmartFoods de menjar sa, en el que el protagonisme el té les verdures, les fruites i les hamburgueses i salsitxes de frankfurts vegetarians. El projecte conjuga la necessitat de menjar fora de casa i no renunciar a un menjar que sigui saludable pel nostre organisme. Han situat l’hamburgueseria al lloc  a on hi havia el taller cuina, i aquest l’han traslladat al soterrani. Amb aquesta nova línia es preveu crear 4 nous llocs de treball. Des d’OpcióBio es dóna prioritat al proveïdor local i de proximitat, i es dóna prioritat a promoure el treball artesanal.

Demanen una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur dins del conveni de col·laboració #CrèditBadalona que vam signar amb l’Ajuntament de Badalona per a la creació  de noves empreses i ajudar a les ja existents a generar i mantenir ocupació a la ciutat de Badalona i afavorir que els projectes empresarials funcionin de forma duradora i generin llocs de treball estable i a llarg termini. Després de la valoració del projecte se li concedeix un microcrèdit sense interessos de 24.000 €.

Sort i força amb el projecte![:es]Darío Ramirez tiene la empresa OpcióBio de Badalona situada al C/ Francesc Layret, 62 de Badalona, hace tres años que funciona. Iniciaron el proyecto dos personas y ahora ya son 6 personas en la tienda.

Ahora crean una nueva línea, la hamburguesería vegetariana SmartFoods de comer sano, en el que el protagonismo lo tiene las verduras, las frutas y las hamburguesas y salchichas de frankfurts vegetarianos. El proyecto conjuga la necesidad de comer fuera de casa y no renunciar a una comida que sea saludable por nuestro organismo. Han situado la hamburguesería al lugar donde había el taller cocina, y este lo han trasladado al sótano. Con esta nueva línea se prevé crear 4 nuevos puestos de trabajo. Desde OpcióBio se da prioridad al proveedor local y de proximidad, y se da prioridad a promover el trabajo artesanal.

Piden una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur dentro del convenio de colaboración #CrèditBadalona que firmamos con el Ajuntament de Badalona  para la creación de nuevas empresas y ayudar a las ya existentes a generar y mantener ocupación a la ciudad de Badalona y favorecer que los proyectos empresariales funcionen de forma duradera y generen puestos de trabajo estable y a largo plazo. Después de la valoración del proyecto se le concede un microcrédito sin intereses de 24.000 €.

!Suerte y fuerza con el proyecto![:]

FAMPAS, Badalona

[:CA]FAMPAS (Extraescolars i Serveis Cooperatius per les AMPA)  de Badalona situada al C/ Muntaner 2-16 de Badalona, és una cooperativa formada per les AMPA de les escoles de Badalona i té dos treballadors assalariats.

Fampas–Badalona acumula una experiència de lluita per aconseguir una educació pública i de qualitat, per això s’ha convertit en un referent al país. Ara ha arribat el moment en traslladar-ho també als serveis que ofereixen les AMPA.

Les activitats actualment anomenades com extraescolars s’han convertit en fonamentals per l’assoliment de competències i l’èxit educatius dels infants. El sistema educatiu està sotmès a un procés de reconversió que comportarà la integració de les activitats de lleure siguin de migdia o de tarda en una part més de les activitats de l’escola, però perquè això sigui possible han de ser accessibles per a tothom. Mentre aquest tipus de serveis no són universals, la forma més pròxima al resultat que es busca és mancomunant la seva gestió, perquè les activitats de lleure siguin més pròximes a les famílies i als centres.

La innovació s’està convertint en un dels pilars bàsics per la renovació del sistema educatiu, en aquest procés la tecnologia cada cop és més present, actualment ja es parla de nadius digitals, no entendran el món sense aquests petits robots que ens acompanyen, per això volen crear una extraescolar de robòtica educativa, que arribi a tothom, per això treballen conjuntament amb l’escola, i faciliten la formació del professorat. Amb aquest nou projecte contractaran monitors i directors de lleure directament, per part de la cooperativa.

Demanen una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur dins del conveni de col·laboració #CrèditBadalona que vam signar amb l’Ajuntament de Badalona per a la creació  de noves empreses i ajudar a les ja existents a generar i mantenir ocupació a la ciutat de Badalona i afavorir que els projectes empresarials funcionin de forma duradora i generin llocs de treball estable i a llarg termini. Després de la valoració del projecte se li concedeix un microcrèdit sense interessos de 12.000 €.

Sort i força amb el projecte![:es]FAMPAS  (Extraescolares y Servicios Cooperativos por las AMPA) de Badalona situada al C/ Muntaner 2-16 de Badalona, es una cooperativa formada por las AMPA de las escuelas de Badalona y tiene dos trabajadores asalariados.

Fampas–Badalona acumula una experiencia de lucha para conseguir una educación pública y de calidad, por eso se ha convertido en uno en lo referente al país. Ahora ha llegado el momento al trasladarlo también a los servicios que ofrecen las AMPA.

Las actividades actualmente denominadas como extraescolares se han convertido en fundamentales por el logro de competencias y el éxito educativos de los niños. El sistema educativo está sometido a un proceso de reconversión que comportará la integración de las actividades de ocio sean de mediodía o por la tarde en una parte más de las actividades de la escuela, pero porque esto sea posible tienen que ser accesibles para todo el mundo. Mientras este tipo de servicios no son universales, la forma más próxima al resultado que se busca es mancomunando su gestión, porque las actividades de ocio sean más próximas a las familias y en los centros.

La innovación se está convirtiendo en uno de los pilares básicos por la renovación del sistema educativo, en este proceso la tecnología cada vez es más presente, actualmente ya se habla de nativos digitales, no entenderán el mundo sin estos pequeños robots que nos acompañan, por eso quieren crear una extraescolar de robótica educativa, que llegue a todo el mundo, por eso trabajan conjuntamente con la escuela, y facilitan la formación del profesorado. Con este nuevo proyecto contratarán monitores y directores de ocio directamente, por parte de la cooperativa.

Piden una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur  dentro del convenio de colaboración #CrèditBadalona que firmamos con el Ayuntamiento de Badalona para la creación de nuevas empresas y ayudar a las ya existentes a generar y mantener ocupación a la ciudad de Badalona y favorecer que los proyectos empresariales funcionen de forma duradera y generen puestos de trabajo estable y a largo plazo. Después de la valoración del proyecto se le concede un microcrédito sin intereses de 12.000 €.

Suerte y fuerza con el proyecto![:]