Cerveseria 4 Pedres

[:CA]

Cerveseria 4 Pedres

Agueda Manrique, Marta Moya i David Moya  de Badalona obren la cerveseria 4 Pedres de Badalona al carrer Lleó, 33.

L’any 2005 van començar l’activitat de bar i amb la recerca d’oferir un servei que els fes únics, van començar a oferir una àmplia carta de cerveses del món. En aquells moments la cerveseria artesanal a Catalunya estava començant, i per això van començar important i distribuint cerveses per primer cop en el nostre país. L’evolució natural els va portar a produir cerveses pròpies, sota la marca registrada de Caelo. En alguns casos col·laboren amb cerveses de reconegut prestigi internacional. Van ser un dels primers locals a oferir tasts de cerveses, maridatges, etc. També van començar a investigar amb el Museu de Badalona l’origen romà de la beguda, i es va innovar en el desenvolupament de receptes de recreació històrica centrades en l’època romana.

La cerveseria 4 Pedres és un negoci familiar que vincula cultura, cervesa i oci. El local vol ser un espai de trobada per a totes aquelles persones amb inquietuds vinculades al món de la cervesa, així com de qualsevol altra persona amb ganes de gaudir d’un moment de desconnexió en un ambient familiar, proper i en un entorn únic. És un dels locals de referència en el món de les cerveses en l’àmbit nacional.

Per continuar amb l’activitat volen fer reformes en el local, per permetre augmentar l’espai dedicat a les exposicions sense perdre el que es destina al públic. A causa de l’augment de les activitats i l’evolució dels estudis i les col·laboracions amb altres entitats ha fet que l’estructura actual de dos autònoms no permeti gestionar-ho tot de forma eficient. Amb la creació de la nova empresa, s’afegeix un tercer soci, que permetrà continuar amb el creixement natural, i amb la continuïtat tant en el local, com en la formació, investigació i creació de receptes. També es preveu incorporar una quarta persona a temps parcial.

Signatura del projecte #CrèditBadalona

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur dins del conveni de col·laboració #CrèditBadalona que vam signar amb l’Ajuntament de Badalona per a la creació  de noves empreses i ajudar a les ja existents a generar i mantenir ocupació a la ciutat de Badalona i afavorir que els projectes empresarials funcionin de forma duradora i generin llocs de treball estable i a llarg termini. Després de la valoració del projecte se li concedeix un microcrèdit sense interessos de 23.500 €.

Sort i força amb el projecte![:es]

Cerveseria 4 Pedres

Agueda Manrique, Marta Moya y David Moya de Badalona abren la cervecería 4 Pedres de Badalona en la calle León, 33.

El año 2005 empezaron la actividad de bar y con la investigación de ofrecer un servicio que los hiciera únicos, empezaron a ofrecer una amplia carta de cervezas del mundo. En aquellos momentos la cervecería artesanal en Cataluña estaba empezando, y por eso empezaron importando y distribuyendo cervezas por primera vez en nuestro país. La evolución natural los trajo a producir cervezas propias, bajo la marca registrada de Caelo. En algunos casos colaboran con cervezas de reconocido prestigio internacional. Fueron uno de los primeros locales a ofrecer catas de cervezas, maridajes, etc. También empezaron a investigar con el Museo de Badalona el origen romano de la bebida, y se innovó en el desarrollo de recetas de recreación histórica centradas en la época romana.

La cervecería 4 Pedres es un negocio familiar que vincula cultura, cerveza y ocio. El local quiere ser un espacio de encuentro para todas aquellas personas con inquietudes vinculadas al mundo de la cerveza, así como de cualquier otra persona con ganas de disfrutar de un momento de desconexión en un ambiente familiar, cercano y en un entorno único. Es uno de los locales de referencia en el mundo de las cervezas en el ámbito nacional.

Para continuar con la actividad quieren hacer reformas en el local, para permitir aumentar el espacio dedicado a las exposiciones sin perder el que se destina al público. Debido al aumento de las actividades y la evolución de los estudios y las colaboraciones con otras entidades ha hecho que la estructura actual de dos autónomos no permita gestionarlo todo de forma eficiente. Con la creación de la nueva empresa, se añade un tercer socio, que permitirá continuar con el crecimiento natural, y con la continuidad tanto en el local, como en la formación, investigación y creación de recetas. También se prevé incorporar una cuarta persona a tiempo parcial.

Firma del proyecto

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur dentro del convenio de colaboración #CrèditBadalona que firmamos con el Ayuntamiento de Badalona para la creación de nuevas empresas y ayudar a las ya existentes a generar y mantener ocupación a la ciudad de Badalona y favorecer que los proyectos empresariales funcionen de forma duradera y generen puestos de trabajo estable y a largo plazo. Después de la valoración del proyecto se le concede un microcrédito sin intereses de 23.500 €.

!Suerte y fuerza con el proyecto![:]