[:CA]Maria José Torbellino de Valls és una emprenedora que s’ha fet càrrec del negoci familiar de transport de mercaderies, junt amb el seu marit J.Ramon Ruiz Pomares. Disposen de 2 camions aptes per transports.

Demanen ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur ja que a un dels vehicles se li ha de fer una reparació urgent, té un problema greu i se li ha de canviar el motor. Amb aquest projecte es consoliden 2 llocs de feina.

Tenen feina segura per transportar, amb un conveni amb la empresa ADER, Serveis Empresarials SL, apart d’altres clients del ram.

ASCA se’ls hi concedeix un préstec sense interès de 6.807€.

Sort i força amb el projecte!

 [:]