Taller de reparació de bicicletes

Eduardo Jorge Mingolo regenta un taller de reparació de bicicletes i venda de 2a mà i li cal legalitzar la situació de l’esmentat taller.

Cal fer dos tràmits: un, es el Certificat de Validació,davant de CTAC i altre, una vegada estigui fet el primer, ha d’obtenir la targeta per compte propi que concedeix l’administració.

Cal demostrar que disposa de 2.000 € per realitzar l’activitat, davant de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, CTAC. Amb aquest projecte es consolida un lloc de feina.

Demana a Acció Solidària Contra l’Atur aquesta quantitat per poder acreditar que disposa dels fons, i els tornarà una vegada hagi finalitzat els tràmits, que estima pot ser en uns 3 mesos.

ASCA li concedeix un préstec sense interès per l’import que sol·licita.

Esperem que el projecte vagi sobre rodes!

Eduardo Jorge Mingolo regenta un taller de reparación de bicicletas y venta de segunda mano y tiene que legalizar la situación de dicho taller.

Hay que hacer dos trámites : uno, es el Certificado de Validación , ante CTAC y otro , una vez esté hecho el primero, debe obtener la tarjeta por cuenta propia que concede la administración.

Hay que demostrar que dispone de 2.000 € para realizar la actividad , ante la Confederación de Trabajadores Autónomos de Cataluña, CTAC . Con este proyecto se consolida un puesto de trabajo.

Pide a Acció Solidària Contra l’Atur esa cantidad para poder acreditar que dispone de los fondos, y los volverá una vez haya finalizado los trámites, que estima puede ser en unos 3 meses.

ASCA le concede un préstamo sin interés por el importe que solicita.

¡Esperamos que el proyecto vaya sobre ruedas!

Fons de solidaritat

Si tú també vols fer realitat projectes d’emprenedoria com aquest …