Eduardo Jorge Mingolo regenta un taller de reparació de bicicletes i venda de 2a mà i li cal legalitzar la situació de l’esmentat taller.

Cal fer dos tràmits: un, es el Certificat de Validació,davant de CTAC i altre, una vegada estigui fet el primer, ha d’obtenir la targeta per compte propi que concedeix l’administració.

Cal demostrar que disposa de 2.000 € per realitzar l’activitat, davant de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, CTAC. Amb aquest projecte es consolida un lloc de feina.

Demana a Acció Solidària Contra l’Atur aquesta quantitat per poder acreditar que disposa dels fons, i els tornarà una vegada hagi finalitzat els tràmits, que estima pot ser en uns 3 mesos.

ASCA li concedeix un préstec sense interès per l’import que sol·licita.

Esperem que el projecte vagi sobre rodes!

Eduardo Jorge Mingolo regenta un taller de reparación de bicicletas y venta de segunda mano y tiene que legalizar la situación de dicho taller.

Hay que hacer dos trámites : uno, es el Certificado de Validación , ante CTAC y otro , una vez esté hecho el primero, debe obtener la tarjeta por cuenta propia que concede la administración.

Hay que demostrar que dispone de 2.000 € para realizar la actividad , ante la Confederación de Trabajadores Autónomos de Cataluña, CTAC . Con este proyecto se consolida un puesto de trabajo.

Pide a Acció Solidària Contra l’Atur esa cantidad para poder acreditar que dispone de los fondos, y los volverá una vez haya finalizado los trámites, que estima puede ser en unos 3 meses.

ASCA le concede un préstamo sin interés por el importe que solicita.

¡Esperamos que el proyecto vaya sobre ruedas!