Participació a la 4a Jornada Consum Kilòmetre Zero de Sabadell

En Miquel Verdaguer, en representació d’Acció Solidària Contra l’Atur, ha participat en la 4a Jornada que fa Consum Kilòmetre Zero de Sabadell i que ha tingut lloc en format virtual el 17 de novembre de 2020.
El tema de la Taula Rodona era la banca ètica i de proximitat, així com el de les finances ètiques.
Hi han participat representats d’entitats molt diferents i de dimensions molt diverses, però totes amb un nexe comú:
– Núria Luna de Fiare Banca Ètica.
– Domènech Creus  d’ Oikocrèdit Catalunya .
– Miquel Verdaguer d’Acció Solidària Contra l’Atur.
– Jaume Engerri de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers.
Podeu recuperar la Taula rodona íntegrament a:

 

#aixequempersianes ajuda a Espai Obert

#aixequempersianes ajuda a Espai Obert

[:CA]En Guillem Sales, un dels socis de la cooperativa Espai Obert de Sabadell ens explica com han viscut la pandèmia de la COVID-19 i com afronten la reobertura.

Què és Espai Obert?
És un centre que ofereix classes presencials de ioga, pilates, tai-xi, micro gimnàs, i altres activitats relacionades de millora personal i teràpies naturals alternatives.
Abans de la COVID-19, la cooperativa progressava bé. Fa menys de dos anys que vam obrir Espai Obert però ens estàvem encarrilant bé, cada cop teníem més alumnes i érem més coneguts.  Donàvem feina a més persones que impartien activitats puntuals en el centre.

Com us ha afectat la pandèmia de la COVID-19?
Vam haver de tancar d’un dia per l’altre, i en un parell de dies ens van adaptar a fer classes en línia. No hem pogut seguir amb les teràpies individuals i hem reduït les classes, a la vegada que han baixat els assistents. Paral·lelament van rebaixar les quotes. Per tot plegat, els ingressos de la cooperativa s’han vist molt reduïts. No hem entrat en els paràmetres per demanar les ajudes oficials.
Vam fer un esforç molt gran per oferir classes en línia, algunes gratuïtes, ja que vam creure que era essencial oferir aquestes activitats per poder afrontar el confinament amb el major equilibri personal possible.

Què us ha representat l’ajuda #aixequempersianes d’ASCA?
El fet de no tenir ingressos econòmics, ens va angoixar, ja que teníem por de no poder pagar a persones que col·laboren amb nosaltrs, ja que no teníem liquiditat. Fins i tot vam començar a estudiar la possibilitat de tancar el centre.
Amb l’ajuda extraordinària de 2.000 € que hem rebut d’Acció Solidària Contra l’Atur hem pogut fer front a pagaments que teníem pendents i podem afrontar la reobertura del centre.
Ara ja ens estem preparant per obrir el dia 1 de juny, amb tots els requeriments i totes les mesures higièniques i de prevenció que s’han de fer i aplicar.

Sempre hem mantingut molta relació amb els alumnes i escoltem el que ens demanen i esperem que a poc a poc agafin confiança per tornar al centre. Sabem que hi ha alumnes que ho estan esperant, i altres que volen temporalment seguir online. Ara per ara, seguirem amb ambdós sistemes. Esperem que la crisi econòmica posterior a la pandèmia permeti als clients seguir amb aquestes activitat i en poc temps veurem les repercussions reals que hi ha hagut. Comencem de nou amb molta il·lusió i en menys d’una setmana tornem a obrir!

Així que  ja sabeu, si voleu realitzar activitats de caràcter terapèutic individuals o grupals, com ioga, pilates, reflexologia, quiromassatge, etc., us podeu apropar a:

Espai Obert
Carrer de les Valls, 26-28,
08201 – Sabadell

Si tu també vols fer realitat la reobertura de petits negocis com aquest…

Col·labora fent una donació al nostre Fons de Solidaritat

[:es]Guillem Sales, uno dels socios de la cooperativa Espai Obert de Sabadell nos explica como han vivido la pandemia de la COVID-19 y cómo afrontan la reobertura.

¿Qué és Espai Obert?
Es un centro que ofrece clases presenciales de yoga, pilates, tai-chi, micro gimnasio, y Otras actividades relacionadas de Mejora personal y terapias naturales alternativas.
Antes de la COVID-19,, la cooperativa progresaba bien. Hace menos de dos años que abrimos Espai Obert pero nos estábamos encauzando bien, cada vez teníamos más alumnos y éramos más conocidos. Dábamos trabajo a más personas que impartían actividades puntuales en el centro

¿Cómo os ha afectado la pandemia de la COVID-19?
Tuvimos que cerrar de un día para otro, y en un par de días nos adaptaron a dar clases en línea. No hemos podido seguir con las terapias individuales y hemos reducido las clases, a la vez que han bajado los asistentes. Paralelamente rebajaron las cuotas. Por todo ello, los ingresos de la cooperativa han visto muy reducidos. No hemos entrado en los parámetros para pedir las ayudas oficiales.
Hicimos un esfuerzo muy grande para ofrecer clases en línea, algunas gratuitas, ya que creímos que era esencial ofrecer estas actividades para poder afrontar el confinamiento con el mayor equilibrio personal posible.

¿Qué os ha representado la ayuda de #aixequempersianes de ASCA?
El hecho de no tener ingresos económicos, nos angustió, ya que teníamos miedo de no poder pagar a personas que colaboran con nosotros, ya que no teníamos liquidez. Incluso empezamos a estudiar la posibilidad de cerrar el centro.
Con la ayuda extraordinaria de 2.000 € que hemos recibido de Acció Solidària Contra l’Atur hemos podido hacer frente a pagos que teníamos pendientes y podemos afrontar la re-apertura del centro.
Ahora ya nos estamos preparando para abrir el día 1 de junio, con todos los requerimientos y todas las medidas higiénicas y de prevención que se deben hacer y aplicar.

Siempre hemos mantenido mucha relación con los alumnos y escuchamos lo que nos piden y esperamos que poco a poco cojan confianza para volver al centro. Sabemos que hay alumnos que lo están esperando, y otros que quieren temporalmente seguir en línea. Hoy por hoy, seguiremos con ambos sistemas. Esperamos que la crisis económica posterior a la pandemia permita a los clientes seguir con estas actividad y en poco tiempo veremos las repercusiones reales que ha habido. Empezamos de nuevo con mucha ilusión y ¡en menos de una semana volvemos a abrir!

Así que ya sabéis, si deseáis realizar actividades de carácter terapéutico individuales o grupales, como yoga, pilates, reflexología, quiromasaje, etc., podéis acercaros a:

Espai Obert
Carrer de les Valls, 26-28,
08201 – Sabadell

Si tu també vols fer realitat la reobertura de petits negocis com aquest…

Col·labora fent una donació al nostre Fons de Solidaritat

[:]