Jornada Mundial pel Treball Decent – 7 d’Octubre de 2020

Jornada Mundial pel Treball Decent – 7 d’Octubre de 2020

La fundació Acció Solidària Contra l’Atur se suma de manera activa a participar als actes que ha organitzat la Plataforma pel Treball Decent i de la qual en formen part pels dies 6 i 7 d’Octubre:

Per a l’acte del dia 06/10 l’aforament és limitat i cal reserva prèvia. Es pot seguir en directe per streaming.

La Jornada Mundial pel Treball Decent està promoguda arreu del món cada 7 d’octubre per l’Organització Internacional del Treball (OIT) i per la Confederació Sindical Internacional (CSI) . Enguany ve emmarcada pel drama de la pandèmia del coronavirus i per les seves dramàtiques conseqüències en el món del treball. Si abans ja hi havia moltes persones en risc de perdre el seu lloc de treball o en condicions molt precàries, ara són moltes més les afectades, sobretot les que fan les feines menys qualificades.

A l’hora de buscar una sortida a la situació, com entitats d’Església, posem al centre de les nostres preocupacions les persones i les famílies. Al món hi ha prous recursos perquè tothom pugui viure dignament, la qüestió és com es reparteixen perquè tothom pugui viure i arribar a finals de mes en condicions dignes.

La globalització i el desenvolupament tecnològic ja havien obert un intens debat sobre el futur del treball i sobre si la creació de nous llocs de treball compensaria la previsible destrucció de molts dels actuals. Ara amb les conseqüències de la pandèmia s’obren encara més interrogants. Amb tot, des de ETD volem seguir apostant per la solidaritat i la fraternitat com a criteris bàsics en les relacions socials i institucionals. Per això creiem que:

  • Cal recuperar i educar el sentit del bé comú en la nostra societat i reivindicar el paper de la política, exercida amb honestedat i transparència, per poder revitalitzar un nou contracte social. Cal buscar el bé comú amb consens.
  • La crisi econòmica que porta la pandèmia s’ha d’afrontar evitant que els costos recaiguin, com sempre, sobre els més febles. El capital ha d’assumir-ne la part principal evitant reduccions de sous o retallades de despesa social.
  • L’economia productiva ha de crear més treball decent i sostenible, s’ha de repartir millor la feina que hi ha, reduint la jornada laboral. A l’hora cal invertir més en formació per capacitar i reciclar professionalment les persones.
  • La cura de les persones dependents reclama més atenció: cal destinar-hi més recursos, personals i materials, essent una font d’ocupació.
  • Cal avançar envers un sou mínim de 1.166 €/mes (60% del sou mitjà) i facilitar la conciliació laboral. Igualment, caldria potenciar l’economia social.
  • La pandèmia fa urgent una regularització dels “sense papers” via extraordinària que els faci possible un treball decent. També cal donar respostes humanes als joves ex-tutelats que, a partir dels 18 anys, resten al carrer i desprotegits.

Tot i que l’objectiu d’aquesta jornada és aconseguir que tothom pugui tenir un treball digne i decent, en el dia a dia cal donar resposta a tanta gent a casa nostra que pateix per falta de feina o que es veu obligada a fer feines precàries. Calen noves polítiques actives, personalitzades i dinàmiques contra l’atur. I si ens felicitem per la posada en marxa de la nova llei d’Ingrés Mínim Vital, creiem que cal simplificar els mecanismes d’accés, coordinar millor els ajuts estatal i autonòmics, i urgir les resolucions i els mecanismes, perquè els ajuts arribin al moment que es necessiten. Cal també un acompanyament de serveis de suport que puguin aconsellar i guiar les persones afectades.

Afirmem, amb el papa Francesc, que “l’esperança ens invita a reconèixer que sempre hi ha una sortida, que sempre podem reorientar el rumb, que sempre podem fer alguna cosa per resoldre els problemes” (LS 61).

* Manifest de la Plataforma pel Treball Decent