Entrega dels microcrèdits del conveni amb l’Ajuntament de Badalona

Entrega dels microcrèdits del conveni amb l’Ajuntament de Badalona

[:CA]El 28 de novembre de 2017 s’ha fet la presentació dels 14 projectes seleccionats del programa #CreditBadalona, impulsat per l’Ajuntament de Badalona amb la col·laboració de la fundació Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA), amb els que es crearan de més de 40 nous llocs de feina a la ciutat. Els projectes han rebut un microcrèdit sense interessos que els ha permès engegar un nou negoci o consolidar una iniciativa ja existent.

La iniciativa #CreditBadalona està dotada de 270.000 euros del pressupost participatiu que va ser decidit per la ciutadania de Badalona i té com a objectiu finançar noves empreses i ajudar a les ja existents a generar ocupació a la ciutat. Els fons aportats per l’Ajuntament de Badalona han estat gestionats per la fundació privada Acció Solidària Contra l’Atur.

Fins el passat 6 de juliol es van presentar 26 sol·licituds d’ajuts per un import superior als 475.000 euros. Posteriorment s’ha fet un procés de selecció de les peticions per a la concessió finalment de 14 crèdits a empreses o projectes d’empreses. En aquest procés s’han analitzat els plans d’empresa, s’han realitzat entrevistes per valorar les aptituds dels projectes i s’han ponderat altres factors com ara, principalment, la creació d’ocupació.

Durant l’acte de presentació dels 14 projectes seleccionats l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, ha volgut destacar la transcendència d’aquesta iniciativa “per assolir una ciutat més justa, igualitària i inclusiva més enllà de la imprescindible creació d’ocupació”. “Aquest tipus de gestos polítics ens permeten introduir noves estructures que empoderen les petites empreses i la ciutadania i alhora permeten fer realitat projectes que potser no podrien tirar endavant sense aquestes ajudes”, ha explicat l’alcaldessa Sabater.

Amb aquest conveni es financen projectes tant innovadors com una cooperativa de serveis per AMPAs (gestionat per Fampas Badalona, un coworking de fabricació digital, una botiga de bicicletes especialitzada en missatgeria, roba cosmètica, un gimnàs de barri especialitzat en salut, un gabinet de psicologia infantil, un restaurant vegetarià de frankfurts i hamburgueses, la museïtzació d’una cerveseria de la ciutat, un taller d’expressió creativa, una empresa de serveis informàtics, una empresa de transport i uns pescadors.

Àlex Mañas, segon tinent d’alcaldia i regidor de l’Àmbit de Badalona Pròspera Sostenible, també ha mostrat la seva satisfacció per “tirar endavant una iniciativa que ens permet promocionar projectes de tots els sectors, amb diferents models econòmics i marcats per la innovació en els seus models productius”. El regidor s’ha mostrat convençut que el programa #CreditBadalona “ens permet crear ocupació i alhora fomentar el creixement del teixit empresarial”.

Per la seva part, Oriol Romances, president d’Acció Solidària Contra l’Atur ha agraït a l’Ajuntament de Badalona la confiança en la fundació per realitzar aquest projecte. “Ha estat un goig poder treballar a Badalona, és una experiència que volem repetir” ha explicat Romances.[:es]El 28 de noviembre de 2017 se ha hecho la presentación de los 14 proyectos seleccionados del programa #CreditBadalona, impulsado por el Ayuntamiento de Badalona con la colaboración  de la fundación Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA), con los que se crearán de más de 40 nuevos puestos de trabajo en la ciudad. Los proyectos han recibido un microcrédito sin intereses que los ha permitido poner en marcha un nuevo negocio o consolidar una iniciativa ya existente.

La iniciativa #CreditBadalona está dotada de 270.000 euros del presupuesto participativo que fue decidido por la ciudadanía de Badalona y tiene como objetivo financiar nuevas empresas y ayudar a las ya existentes a generar ocupación a la ciudad. Los fondos aportados por el Ayuntamiento de Badalona han sido gestionados por la fundación privada Acció Solidària Contra l’Atur

Hasta el pasado 6 de julio se presentaron 26 solicitudes de ayudas por un importe superior a los 475.000 euros. Posteriormente se ha hecho un proceso de selección de las peticiones para la concesión finalmente de 14 créditos a empresas o proyectos de empresas. En este proceso se han analizado los planes de empresa, se han realizado entrevistas para valorar las aptitudes de los proyectos y se han ponderado otros factores como por ejemplo, principalmente, la creación de ocupación.

Durando el acto de presentación de los 14 proyectos seleccionados la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, ha querido destacar la trascendencia de esta iniciativa “para lograr una ciudad más justa, igualitaria e inclusiva más allá de la imprescindible creación de ocupación”. “Este tipo de gestos políticos nos permiten introducir nuevas estructuras que empoderen las pequeñas empresas y la ciudadanía y a la vez permiten hacer realidad proyectas que quizás no podrían salir adelante sin estas ayudas”, ha explicado la alcaldesa Sabater.

Con este convenio se financian proyectos tanto innovadores como una cooperativa de servicios por AMPAs (gestionado por Fampas Badalona, un coworking de fabricación digital, una tienda de bicicletas especializada en mensajería, roba cosmética, un gimnasio de barrio especializado en salud, un gabinete de psicología infantil, un restaurante vegetariano de frankfurts y hamburguesas, la museización de una cervecería de la ciudad, un taller de expresión creativa, una empresa de servicios informáticos, una empresa de transporte y unos pescadores.

Àlex Mañas, segundo teniente de alcaldía y regidor del Ámbito de Badalona Próspera Sostenible, también ha mostrado su satisfacción para “salir adelante una iniciativa que nos permite promocionar proyectos de todos los sectores, con diferentes modelos económicos y marcados por la innovación en sus modelos productivos”. El regidor se ha mostrado convencido que el programa #CreditBadalona “nos permite crear ocupación y a la vez fomentar el crecimiento del tejido empresarial”.

Por su parte, Oriol Romances, presidente de Acció Solidària Contra l’Atur ha agradecido en el Ayuntamiento de Badalona la confianza en la fundación para realizar este proyecto. “Ha sido un gozo poder trabajar en Badalona, es una experiencia que queremos repetir” ha explicado Romances.[:]