Entrega Premis Piñol 2017

Entrega Premis Piñol 2017

[:CA]

En memòria de José Mª Piñol, membre fundacional d’Acció Solidària Contra l’Atur, anualment des de 1997 es convoquen els Premis Piñol per reconèixer la Innovació i la Trajectòria de les entitats que treballen amb persones i col·lectius en situació d’exclusió social. Aquest any, el mes de juny de 2017, s’han convocat la 20a Edició dels Premis per al Foment de l’Ocupació Josep M. Piñol amb la concessió de dos premis de 10.000 € cada un. Un d’ells reconeix el projecte més innovador i l’altre premia la millor trajectòria a favor de l’ocupació.

Es va convidar a totes les entitats i empreses d’inserció laboral, així com totes les persones que treballen en la lluita contra l’exclusió social i laboral, a participar en aquests premis. El termini de presentació per als Premis Piñol 2017 va finalitzar el 29 de setembre de 2017.

El jurat dels premis Piñol 2017 ha estat format per:

 • Oriol Romances – president d’Acció Solidària Contra l’Atur. Actuarà de president del Jurat
 • Anna Gudiol – col·laboradora en diverses entitats socials.
 • Pilar Mercadé – experta en treball social. Vocal del Patronat de la fundació.
 • Inma Noguera – treballadora social. Membre del Patronat de la fundació.
 • Ampar Porcel – treballadora social i pedagoga.
 • Albert Recio – professor de la Facultat de Ciències Econòmiques (UAB).
 • Miquel Vila-Despujol – enginyer industrial. Vocal del Patronat de la fundació.
 • Miquel Verdaguer – secretari del Patronat d’ASCA. Actuarà com a secretari del Jurat.
 • Estanislau Sunyer – representant del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.

Aquest any s’han presentat 26 projectes i la decisió del Jurat es va fer pública durant l’acte de lliurament dels Premis per al Foment de l’Ocupació Josep M. Piñol 2017 obert a tothom i ha tingut lloc el 21 de novembre a les 19:00 al Palau Macaya (Passeig de Sant Joan, 108) de Barcelona.

Ha obert l’acte d’entrega dels Premis el Sr. Josep Ollé, director del Palau Macaya. Posteriorment han parlat el Sr. Oriol Romances, president de la Fundació Acció Solidària Contra l’Atur. I el Sr.  Jaume Farré director del Departament d’Integració Sociolaboral de la Fundació Bancària “La Caixa”.

Seguidament per commemorar els 20 anys dels Premis Piñol, representants de les primeres entitats guardonades: Fundació Ared i Fundació Ave Maria, han fet una presentació de la seva trajectòria, i també han parlat els dos guardonat de l’any passat, per explicar la seva experiència després de rebre el Premi: Central Parc, verdures solidàries i sostenibles “made in Sant Boi”, i la Fundació Adsis.

El Sr. Miquel Verdaguer, secretari del patronat de la fundació Acció Solidària Contra l’Atur i secretari del jurat dels premis, va procedir a la lectura de l’acta del jurat i al lliurament dels Premis Piñol 2017, que han estat entregats pel Sr. Oriol Romances i el Sr. Jaume Farré:

 • El premi a la innovació 2017ha estat concedit a la cooperativa  “Taller de Materialización y Desarrollo de Conceptos, SCCL”. El Taller va ser creat l’octubre de 2016 al Poblenou (Barcelona).  El seu objectiu és facilitar l’accés a un espai-taller i a eines a tots els creadors que necessitin quelcom més que un ordinador per desenvolupar el seu treball.­­ “Hem valorat el retorn social del projecte, en tractar-se d’un model cooperatiu, efectiu i sostenible”, comenta Oriol Romances, president d’ASCA i del jurat dels premis Josep Mª Josep Mª Piñol.

 

 • El premi a la millor trajectòria 2017 ha estat per “Fundació Formació i Treball”. Fundada el 1992 per Cáritas de Barcelona, la missió de la Fundació Formació i Treball és formar i facilitar l’accés al mercat laboral de persones en risc d’exclusió social i també gestionar i dignificar l’entrega de productes de primera necessitat a famílies amb escassos recursos econòmics. Al 2016, la Fundació va aconseguir que més de 1.085 persones tingueren l’oportunitat de treballar, 693 en empreses ordinàries i 292 en empreses d’inserció de la mateixa Fundació. “Hem volgut reconèixer una iniciativa d’èxit que té ja 25 anys  i la seva evolució que els hi ha permès crear empreses que ofereixen treball digne per a persones vulnerables”, indica Oriol Romances, president d’Acció Solidària Contra l’Atur.

Aquí podeu veure les fotografies de l’acte i el vídeo.[:es]En memoria de José Mª Piñol, miembro fundacional de Acció Solidària Contra l’Atur, anualmente desde 1997 se convocan los Premios Piñol para reconocer la Innovación y la Trayectoria de las entidades que trabajan con personas y colectivos en situación de exclusión social. Este año, el mes de junio de 2017, se han convocado la 20ª Edición de los Premios para el Fomento de la Ocupación Josep M. Piñol con la concesión de dos premios de 10.000 € cada uno. Uno de ellos reconoce el proyecto más innovador y el otro premia la mejor trayectoria a favor de la ocupación.

Se invitó a todas las entidades y empresas de inserción laboral, así como todas las personas que trabajan en la lucha contra la exclusión social y laboral, a participar en estos premios. El plazo de presentación para los Premios Piñol 2017 finalizó el 29 de septiembre de 2017.

El jurado de los premios Piñol 2017 ha sido formado por:

 • Oriol Romances– presidente de Acció Solidària Contra l’Atur. Actuará de presidente del Jurado.
 • Anna Gudiol– colaboradora en varias entidades sociales.
 • Pilar Mercadé– experta en trabajo social. Vocal del Patronato de la fundación.
 • Inma Noguera – trabajadora social. Miembro del Patronato de la fundación.
 • AmparPorcel – trabajadora social y pedagoga.
 • Albert Recio – profesor de la Facultad de Ciencias Económicas (UAB).
 • Miquel Vila-Despujol– ingeniero industrial. Vocal del Patronato de la fundación.
 • Miquel Verdaguer – secretario del Patronato de ASCA. Actuará como secretario del Jurado.
 • EstanislauSunyer – representante del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña.

Este año se han presentado 26 proyectos y la decisión del Jurado se hizo pública durante el acto de entrega de los Premios para el Fomento de la Ocupación Josep M. Piñol 2017 abierto a todo el mundo y ha tenido lugar el 21 de noviembre a las 19:00 en el Palau Macaya (Paseo de San Juan, 108) de Barcelona.

Ha abierto el acto de entrega de los Premios el Sr. Josep Ollé, director de Palau Macaya. Posteriormente han hablado el Sr. Oriol Romances, presidente de la Fundación Acció Solidària Contra l’Atur. Y el Sr. Jaume Farré director del Departamento de Integración Sociolaboral de la Fundación Bancaria “La Caixa”.

Seguidamente para conmemorar los 20 años de los Premios Piñol, representantes de las primeras entidades galardonadas: Fundación Ared y Fundación Ave Maria, han hecho una presentación de su trayectoria, y también han hablado los dos galardonado del año pasado, para explicar su experiencia después de recibir el premio: Central Parc, verduras solidarias y sostenibles “made in Sant Boi”, y la Fundación Adsis.

El Sr. Miquel Verdaguer, secretario del patronato de la fundación Acció Solidària Contra l’Atur y secretario del jurado de los premios, procedió a la lectura del acta del jurado y a la entrega de los Premios Piñol 2017, que han sido entregados por el Sr. Oriol Romances y el Sr. Jaume Farré:

 • El premio a la innovación 2017 ha sido concedido a la cooperativa “Taller de Materialización y Desarrollo de Conceptos, SCCL”. El Taller fue creado el octubre de 2016 en el Poblenou (Barcelona). Su objetivo es facilitar el acceso en un espacio-taller y a herramientas a todos los creadores que necesiten algo más que un ordenador para desarrollar su trabajo. “Hemos valorado el regreso social del proyecto, al tratarse de un modelo cooperativo, efectivo y sostenible”, comenta Oriol Romances, presidente de ASCA y del jurado de los premios Josep Mª Josep Mª Piñol.

 

 • El premio a la mejor trayectoria 2017 ha estado por “Fundación Formació i Treball”. Fundada el 1992 por Cáritas de Barcelona, la misión de la Fundación Formació y Treball es formar y facilitar el acceso al mercado laboral de personas en riesgo de exclusión social y también gestionar y dignificar lo entrega de productos de primera necesidad a familias con escasos recursos económicos. Al 2016, la Fundación consiguió que más de 1.085 personas tuvieron la oportunidad de trabajar, 693 en empresas ordinarias y 292 en empresas de inserción de la misma Fundación. “Hemos querido reconocer una iniciativa de éxito que tiene ya 25 años y su evolución que se los ha permitido crear empresas que ofrecen trabajo digno para personas vulnerables”, indica Oriol Romances, presidente de Acció Solidària Contra l’Atur.

Aquí podéis ver las fotografías del acto y el vídeo.

 [:]