Coordinadora Contra la Marginació, Cornellà de Llobregat

[:CA]Coordinadora Contra la Marginació, de Cornellà de Llobregat, es va constituir legalment l’any 1990, i té com a finalitat la d’ajudar a les persones que es troben amb dificultats per accedir als recursos existents, promovent o elaborant iniciatives de treball per a cada problemàtica específica i per tant treballant bàsicament en el tema de la marginació social, la pobresa i l’exclusió social.

Demanen una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per poder cobrir les necessitats puntuals de tresoreria  i poder seguir amb la seva activitat habitual. ASCA els concedeix un préstec sense interessos de 15.000 € a retornar en 12 terminis.

Força per seguir amb el vostre projecte![:es]Coordinadora Contra la Marginación de Cornellà de Llobregat se constituyó legalmente en 1990, teniendo como finalidad la de ayudar a las personas que se encuentran con dificultades para acceder a los recursos existentes, promoviendo o elaborando iniciativas de trabajo para cada problemática específica y por tanto trabajando básicamente en el tema de ella marginación social, la pobreza y la exclusión social.

Piden una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para poder cubrir las necesidades puntuales de tesorería y poder seguir con su actividad habitual. ASCA les concede un préstamo sin intereses de 15.000 € a devolver en 12 plazos.

Fuerzas para seguir con su proyecto![:]