Restaurant vegà El Vergel, Tarragona – Inici i seguiment

Restaurant vegà El Vergel, Tarragona – Inici i seguiment

[:CA]Angel Martin té la iniciativa de posar en marxa juntament amb dos companys de Salamanca un restaurant vegà i ecològic “Restaurant vegà El Vergel a Tarragona, al C/ Major 5, en plena zona turística. En el local hi havia instal·lat un altre restaurant que va tancar. S’ha acordat un traspàs compensat amb la llicència municipal, la sortida de fums, la instal·lació elèctrica i d’aire condicionat i altres articles.

La capacitat del local és per a 60 comensals. Amb aquest projecte es creen 5 llocs de treball (2 a mitja jornada). Tenen concedits un préstec ICO per 30.000 €, una pòlissa de 6.000 € i demanen a Acció Solidària Contra l’Atur una ajuda per finalitzar l’estructura del restaurant.

Presenten un estudi de mercat molt complet, des dels logos fins a la carta de menús, i la possible influencia de la competència de les rodalies.

ASCA els concedeix un préstec sense interès de 7.000€ a retornar en 24 terminis.

El 27 de juny de 2017 fem una visita de seguiment, ja fa dos anys i mig que funciona. El restaurant està decorat amb molt bon gust, que li dóna un aspecte net, cuidat i molt lluminós. La recuperació dels elements modernistes i els terres hidràulics del local van ser fets personalment pels socis.

La inversió inicial va ser d’aproximadament 45.000€. L’èxit inicial va produir el doble de vendes de la previsió, i va obligar a augmentar seriosament les inversions amb equip de cuina i personal de servei. De l’inici que van començar 5 persones, al cap d’un any ja van caldre 14 persones contractades a jornada complerta per tenir obert el restaurant tota la setmana.

Actualment El Vergel té ofertes per franquiciar el model, encara que segons els accionistes no volen que el creixement els privi de gaudir de la marxa del negoci actual. El restaurant és quelcom que senten fet amb les seves mans, és una feina en la qual participen cada dia, i els agrada. És possible que s’animin a créixer, però no serà abans d’una etapa de consolidació, i trobar un equip de persones de confiança, que permeti el desplegament del model.

Des d’aquí desitgem que el projecte segueixi anant molt bé![:es]Angel Martin tiene la iniciativa de poner en marcha junto con dos compañeros de Salamanca un restaurante vegano y ecológico “Restaurante vegano El Vergel en Tarragona, en la C/ Mayor 5, en plena zona turística. En el local había instalado otro restaurante que cerró. Se ha acordado un traspaso compensado con la licencia municipal, la salida de humos, la instalación eléctrica y de aire acondicionado y otros artículos.

La capacidad del local es para 60 comensales. Con este proyecto se crean 5 puestos de trabajo (2 a media jornada). Tienen concedidos un préstamo ICO por 30.000 €, una póliza de 6.000 € y piden a Acció Solidària Contra l’Atur una ayuda para finalizar la estructura del restaurante.

Presentan un estudio de mercado muy completo, desde los logos hasta la carta de menús, y la posible influencia de la competencia de las cercanías.

ASCA les concede un préstamo sin interés de 7.000 € a devolver en 24 plazos.

El 27 de junio de 2017 hacemos una visita de seguimiento, ya hace dos años y medio que funciona. El restaurante está decorado con muy buen gusto, que le da un aspecto limpio, cuidado y muy luminoso. La recuperación de los elementos modernistas y los suelos hidráulicos del local fueron hechos personalmente por los socios.

La inversión inicial fue de aproximadamente 45.000€. El éxito inicial produjo el doble de ventas de la previsión, y obligó a aumentar seriamente las inversiones con equipo de cocina y personal de servicio. Del inicio que empezaron 5 personas, después de un año ya fueron necesarias 14 personas contratadas a jornada completa para tener abierto el restaurante toda la semana.

Actualmente El Vergel tiene ofertas para franquiciar el modelo, aunque según los accionistas no quieren que el crecimiento los prive de disfrutar de la marcha del negocio actual. El restaurante es algo que sienten hecho con sus manos, es un trabajo en la cual participan cada día, y les gusta. Es posible que se animen a crecer, pero no será antes de una etapa de consolidación, y encontrar un equipo de personas de confianza, que permita el despliegue del modelo.

Desde aquí deseamos que el proyecto siga muy bien!

 [:]