Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/accio/webapps/wp-2019/wp-content/uploads/et_temp/novell_logo_color-300x107-1080x675.jpg) is not within the allowed path(s): (/usr/home/acciosolidaria.cat/:/home/acciosolidaria.cat/:/usr/home/services/:/usr/share/php72/) in /usr/home/acciosolidaria.cat/web/nova/wp-content/themes/Divi/epanel/custom_functions.php on line 1482 “He fet realitat el projecte d’emprendre el meu propi negoci”, quiosc a Esplugues

“He fet realitat el projecte d’emprendre el meu propi negoci”, quiosc a Esplugues

[:CA]Mohammed Ali Amghar d’Esplugues ha reobert un quiosc de premsa a Esplugues. Ell mateix ens explica el seu projecte:

Com vas començar amb aquest projecte?
Jo havia estat durant tres anys treballant en aquest quiosc, estava contractat, per tant conec el negoci, però es va acabar la concessió. Aleshores jo vaig anar a l’Ajuntament d’Esplugues a sol·licitar de nou la concessió del quiosc. De moment me l’han concedit per 4 anys, renovables. Ara en poc reobriré, i a part dels articles relacionats amb la premsa, penso dinamitzat el negoci ampliant l’oferta de productes a vendre, com articles de marroquineria del Marroc i altres llocs.

Com vas conèixer Acció Solidària Contra l’Atur?
Jo tenia les dades reals de facturació, ja que primer em vaig plantejar fer un traspàs amb la propietària anterior, però com quedava un any de concessió, finalment no ho vam fer. Tenia un pla d’empresa favorable. Vaig començar a anar a l’Ajuntament d’Esplugues a exposar el meu cas. Des de Serveis Socials d’Esplugues, em van recomanar favorablement amb un estudi de la meva situació familiar, i finalment el servei d’Urbanisme i l’advocada de l’Ajuntament, van accedir a donar-me la concessió sense fer cap concurs públic. Durant tot aquest procés jo vaig conèixer Acció Contra la Fam, i ells em van ajudar amb el pla d’empresa, però qui m’ha derivat amb vosaltres, arribat al punt d’obtenir el finançament, a estat la treballadora social de l’Ajuntament.

En què t’hem ajudat des d’ASCA?
M’he ajudat en moltes coses, el meu tutor / voluntari d’ASCA ha visitat al quiosc, ha analitzat molt bé el meu projecte, i en tot moment m’heu fet sentir molt bé, com a casa. Les reunions sempre han estat molt clares, m’heu fet veure la realitat, com per exemple, tenir en compte despeses que jo en un principi, no hi comptava.

Què ha estat el més difícil d’emprendre?
Per a mi, el més complicat ha estat obtenir el suport econòmic. La concessió me la van donar a finals de setembre, i fa 6 mesos que estic sense facturar i no he pogut obrir. Fins que la treballadora social no em va comentar l’existència d’ASCA, jo no sabia com obtenir el finançament.

Que recomanaries a futurs emprenedors?
Jo els recomanaria primer que coneguin el negoci i que tinguin experiència en l’àmbit que volen emprendre. Penso que s’hi ha d’haver treballar, s’ha de conèixer el dia a dia, des de dins.

Com veus el negoci d’aquí a 5 anys?
Jo em veig en el quiosc a tot ritme, i confio en què em renovin la concessió.

Fer realitat aquest projecte m’ha suposat aconseguir un repte personal molt important. Desconec com anirà en un futur, però almenys ho he intentat, i he fet realitat el projecte d’emprendre el meu propi negoci,  

Amb tot, una vegada presentat el cas a la taula de projectes d’Acció Solidària Contra l’Atur i donat el vistiplau a la viabilitat del projecte, hem acordat concedir un préstec sense interessos de 7.000 € a retornar en 36 mesos, per poder pagar les fiances als distribuïdors. Amb aquest projecte es crea 1 lloc de feina. 

Aquest projecte ha rebut el suport de Cafès Novell.

Per tant, si aneu per Esplugues o bé hi viviu, i us cal alguna article de quiosc, podeu anar a:

QUIOSC de premsa
C/ Nord, 54 – Cantonada amb Rafael de Casanovas
08950 – Barri de la Mallola – Esplugues de Llobregat.

Si tu també vols fer realitat projectes d’emprenedoria com aquest…

Col·labora fent una donació al nostre Fons de Solidaritat

[:es]Mohammed Ali Amghar de Esplugues ha reabierto un quiosco de prensa en Esplugues. Él mismo nos cuenta su proyecto:

¿Cómo empezaste con este proyecto?
Yo había estado durante tres años trabajando en este quiosco, estaba contratado, por tanto conozco el negocio, pero se acabó la concesión. Entonces yo fui al Ajuntament d’Esplugues a solicitar de nuevo la concesión del quiosco. De momento me lo han concedido por 4 años, renovables. Ahora en poco reaobriré, y aparte de los artículos relacionados con la prensa, pienso dinamizar el negocio ampliando la oferta de productos a vender, como artículos de marroquinería de Marruecos y otros lugares.

¿Cómo conociste Acció Solidària Contra l’Atur?
Yo tenía los datos reales de facturación, ya que primero me planteé hacer un traspaso con la dueña anterior, pero como quedaba un año de concesión, finalmente no lo hicimos. Tenía un plan de empresa favorable. Empecé a ir al Ayuntamiento de Esplugues a exponer mi caso. Desde Servicios Sociales de Esplugues, me recomendaron favorablemente con un estudio de mi situación familiar, y finalmente el servicio de Urbanismo y la abogada del Ayuntamiento, accedieron a darme la concesión sin hacer ningún concurso público . Durante todo este proceso yo conocí Acció Contra la Fam, y ellos me ayudaron con el plan de empresa, pero que me ha derivado con vosotros, llegado al punto de obtener la financiación, a sido la trabajadora social de la Ayuntamiento.

¿En qué te hemos ayudado desde ASCA?
Me he ayudado en muchas cosas, mi tutor / voluntario de ASCA ha visitado el quiosco, ha analizado muy bien mi proyecto, y en todo momento me ha hecho sentir muy bien, como en casa. Las reuniones siempre han sido muy claras, me hecho ver la realidad, como por ejemplo, tener en cuenta gastos que yo en un principio, no contaba.

¿Qué ha sido lo más difícil de emprender?
Para mí, lo más complicado ha sido obtener el apoyo económico. La concesión me la dieron a finales de septiembre, y hace 6 meses que estoy sin facturar y no he podido abrir. Hasta que la trabajadora social no me comentó la existencia de ASCA, yo no sabía cómo obtener la financiación.

¿Que recomendarías a futuros emprendedores?
Yo les recomendaría primero que conozcan el negocio y que tengan experiencia en el ámbito que quieren emprender. Pienso que se debe haber trabajar, se debe conocer el día a día, desde dentro.

¿Como ves el negocio dentro de 5 años?
Yo me veo en el quiosco a todo ritmo, y confío en que me renueven la concesión.

Hacer realidad este proyecto me ha supuesto conseguir un reto personal muy importante. Desconozco como irá en un futuro, pero al menos lo he intentado, y he hecho realidad el proyecto de emprender mi propio negocio,

Con todo, una vez presentado el caso a la mesa de proyectos de Acció Solidària Contra l’Atur y dado el visto bueno a la viabilidad del proyecto, hemos acordado conceder un préstamo sin intereses de 7.000 € a devolver en 36 meses, para poder pagar las fianzas a los distribuidores. Con este proyecto se crea 1 puesto de trabajo.

Este proyecto ha recibido la ayuda de Cafès Novell.

Por lo tanto, si va por Esplugues o bien vivís, y necesita alguna artículo de quiosco, puede ir a:

QUIOSCO de prensa
C / Norte, 54 – Esquina con Rafael de Casanovas
08950 – Barrio de la Mallola – Esplugues de Llobregat

Si tu también quieres hacer realidad proyectos de emprendimiento como este…

Colabora haciendo una donación a nuestro Fondo de Solidaridad

[:]