Ajuda per reubicar una botiga de llaminadures

Ajuda per reubicar una botiga de llaminadures

Des de l’Ajuntament de Barcelona ens arriba la sol·licitud d’una dona de 45 amb una filla menor d’edat. Al mes de juny de l’any 2019 la van desnonar i té concedit un pis d’emergències públic, però com hi ha llista d’espera no hi pot accedir i s’ha instal·lat temporalment a casa els seus pares. Es calcula que hi podrà accedir aproximadament en un any.

Des dels setze anys ha treballat sempre però en feines temporals i poc qualificades. La seva il·lusió sempre ha estat tenir una botiga de llaminadures, i l’any 2018 capitalitzar l’atur i la va muntar per tenir el seu propi negoci i aconseguir una estabilitat econòmica. Els ingressos de la botiga han anat augmentant però les despeses són elevades i no obté pràcticament beneficis. Ara ha decidit canviar de local a on té la botiga, per un de molt proper, i redueix l’import del lloguer a quasi la meitat.

Acció Solidària Contra l’Atur li concedeix una ajuda a un procés d’inserció laboral de 500 € per pagar la fiança del local. Esperem que amb aquest microcrèdit sense interessos, que ens retornarà, pugui obtenir beneficis i tenir una vida digna.

 

Si tu també vols fer realitat projectes d’emprenedoria com aquest…

Col·labora fent una donació al nostre Fons de Solidaritat

Ens adherim a l’estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona 2017-2027

Ens adherim a l’estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona 2017-2027

Amb l’objectiu de reduir les desigualtats socials a Barcelona i treballar per una ciutat més inclusiva i igualitària, 701 entitats socials de Barcelona, entre les quals hi ha Acció Solidària Contra l’Atur, i també tots els grups polítics del Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, ens hem adherit el 9 d’abril de 2018 a l’Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona 2017-2027.


Aquest document és el resultat d’un any i mig de treball entre la plataforma Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva -de la qual formem part a través del Consell de Governança representats per Inma Noguera-, i  tots els grups polítics del Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Línies estratègiques de l’acord:

  1. Reduir la desigualtat en la distribució de la renda i garantir els drets socials, en especial l’accés a l’habitatge, l’ocupació de qualitat i les necessitats bàsiques.
  2. Incrementar l’equitat educativa i les oportunitats formatives i culturals al llarg de la vida.
  3. Enfortir i articular els serveis i les xarxes relacionals i comunitàries de suport facilitadores de l’apoderament personal i col·lectiu.
  4. Eliminar l’estigmatització i la segregació social.
  5. Disminuir les desigualtats socials territorials.