[:CA]2014_06_26_CooperativaLes cooperatives de treball lideren el creixement del cooperativisme a Catalunya. En el sisè any de crisi econòmica, el 2013, quasi un 60% de les cooperatives de treball ha mantingut o ha augmentat la seva  facturació. A més, en el mateix període, un 80% de les cooperatives de treball ha mantingut o augmentat la seva plantilla.

Són xifres extretes de l’enquesta elaborada per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya a les empreses membres que reforcen la fortalesa i capacitat de creixement de les cooperatives federades.

Aquesta certesa es complementa en l’àmbit de la creació de noves cooperatives. Mentre la xifra global de noves reaccions s’ha mantingut estable, la constitució de noves cooperatives de treball ha crescut un 8% el 2013, confirmant així el cooperativisme de treball com a motor del creixement del sector a casa nostra. Al conjunt de l’Estat espanyol, al tancament de 2013 es va crear un 23% més de cooperatives de treball que l’any anterior. La xifra supera fins i tot la de noves cooperatives creades el 2006 quan la crisi econòmica ni es veia a l’horitzó La creació de cooperatives creix, les cooperatives existents creixen… quin és concretament l’interès d’impulsar o mantenir projectes empresarials en clau cooperativa? Aquí van sis raons que se m’acudeixen:

  1. Les empreses cooperatives es mantenen fortes en temps de crisi. Una vegada i una altra, a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya hem comprovat la resiliència de les empreses federades i la seva capacitat per saber-se adaptar, agrupar, diversificar i reinventar per mantenir-se o créixer. Les persones sòcies són les úniques propietàries de l’empresa, coneixen l’estat real de les finances de la cooperativa i poden estar més predisposades a prendre decisions difícils a l’espera de temps millors.
  2. Les empreses cooperatives estan basades en principis i valors. L’innovador model de gestió de la cooperativa es basa en principis democràtics i no en la cerca del lucre a qualsevol preu. Aquesta positiva afirmació resulta encoratjadora en un moment en què la confiança en les empreses i les entitats bancàries està altament qüestionada.
  3. Propietat, gestió i resultats compartits. L’element que fa que una cooperativa sigui única és que es tracta d’empreses propietat de les persones que en són membres i que aquestes participen de la propietat, la gestió i els resultats en funció de l’activitat aportada. En una cooperativa, les persones sòcies tenen veu i vot, i les seves opinions compten. Les cooperatives s’inscriuen en una cultura empresarial que contribueix a fer créixer les persones i construir una societat millor.
  4. Les cooperatives tenen fons de reserva. La Llei de cooperatives obliga a dedicar com a mínim un 30% dels excedents a dotar un fons de reserva de la cooperativa. Any rere any s’alimenta per llei un extraordinari coixí per enfrontar-se als temps difícils en millors condicions que les empreses mercantils.
  5. Les cooperatives promouen l’ocupació estable. A Catalunya l’ocupació a les cooperatives ha crescut un 3,8% el 2013. La modalitat mateixa del model cooperatiu permet més flexibilitat i implicació de les persones sòcies treballadores. A més, es tracta d’ocupació de qualitat, amb una àmplia majoria de contractes indefinits i paritat de gènere.
  6. Diferència salarial. La diferència salarial entre qui més diners guanya i qui menys en guanya en una empresa pot ser desproporcionadament gran i arribar a la relació 500:1. A les cooperatives rarament la diferència supera el 5:1 i en la gran majoria de casos la proporció és inferior.

A més, les empreses cooperatives es mouen en un ecosistema particularment predisposat a la col·laboració, en la qual el rol de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya és determinant per facilitar suport, orientació, acompanyament i, alhora, potenciar trobades entre empreses membres que, en alguns casos, poden convertir-se en negoci. Més informació: www.cooperativestreball.coop

Per Olga Ruiz, Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

 [:]