Com els agrada als polítics que governen poder dir: hi ha menys atur, estem recuperant llocs de treball, les mesures que hem aplicat funcionen …

A nosaltres també ens agradaria dir-ho, però no ho podem fer.

article-2-contractesLes estadístiques poden dir la veritat, però no tota. Tots sabem que el que era considerat excepcional, és a dir, contractes temporals o a temps parcial, ara és gairebé la norma. L’excepció és poder treballar amb un contracte a plena dedicació i definitiu. Les estadístiques que ens mostren, no ho diuen tot.

I els salaris? Fins a quin punt la crisi ha servit per a mercadejar a la baixa les remuneracions dels llocs de treball? En el context liberal que vivim, l’efecte de la demanda i l’oferta, s’aplica també a les forces de treball. A més demanda, és a dir, moltes persones que volen treballar i poca oferta de feina, el resultat és preus a la baixa, salaris baixos.

I el que se’n diu sortida de la crisi, contempla que el treball pugui estar remunerat amb més dignitat? Quina veritable voluntat hi ha per ser justos?
Només hi ha feina –encara que cada vegada més mal pagada- per una part de la població activa. Els que no l’aconsegueixen resten en el terreny de la precarietat, des del subsidi limitat fins a zero. ¿Quan la societat i sobretot els polítics serem prou valents tots plegats, per plantejar-nos l’establiment d’una mesura tan justa com la renda mínima per a tothom? Fins i tot sabem, que pot ser molt més eficient que l’actual sistema d’impostos i subsidis.

I seguirem sentint tocar les campanes… i fins quan?

Miquel Verdaguer

 

Como les gusta a los políticos que gobiernan poder decir: hay menos paro, estamos recuperando puestos de trabajo, las medidas que hemos aplicado funcionan …

A nosotros también nos gustaría decirlo, pero no lo podemos hacer.

article-2-contractesLas estadísticas pueden decir la verdad, pero no toda. Todos sabemos que lo que era considerado excepcional, es decir, contratos temporales o a tiempo parcial, ahora es casi la norma. La excepción es poder trabajar con un contrato a plena dedicación y definitivo. Las estadísticas que nos muestran, no lo dicen todo.

¿Y los salarios? ¿Hasta qué punto la crisis ha servido para mercadear a la baja las remuneraciones de los puestos de trabajo? En el contexto liberal que vivimos, el efecto de la demanda y la oferta, se aplica también a las fuerzas de trabajo. A más demanda, es decir, muchas personas que quieren trabajar y poca oferta de trabajo, el resultado son precios a la baja, salarios bajos.

Y lo que se llama salida de la crisis, ¿contempla que el trabajo pueda estar remunerado con más dignidad? ¿Qué verdadera voluntad hay para ser justos?

Sólo hay trabajo -aunque cada vez peor pagado- para una parte de la población activa. Los que no lo logran quedan en el terreno de la precariedad, desde el subsidio limitado hasta cero. ¿Cuándo la sociedad y sobre todo los políticos seremos suficientemente valientes todos juntos, para plantearnos el establecimiento de una medida tan justa como la renta mínima para todos? Incluso sabemos, que puede ser mucho más eficiente que el actual sistema de impuestos y subsidios.

Y seguiremos oyendo tocar las campanas … ¿hasta cuándo?

 

Miquel Verdaguer

 

Miquel Verdaguer