SAOPRAT, dedicada des del 2004 a generar oportunitats i afavorir la inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social. Volen que les persones trobin una sortida que els permeti millorar la seva situació i viure el seu present i el seu futur amb dignitat, a través de projectes educatius, formatius i d’integració en el món laboral. Els projectes que tenen són estan organitzats en 4 línies:

  • Infància i família – potencien el desenvolupament integral dels infants i adolescents, i ajuden a enfortir les relacions entre pares i fills.
  • Orientació i inserció –  ajuden els joves i adults en l’àmbit personal, laboral i formatiu, a definir un itinerari propi d’inserció laboral.
  • Formació –  ofereixen cursos de formació no reglada per acostar i capacitar joves i adults, en el coneixement d’un ofici, utilitzant aquests espais per treballar de forma transversal les competències base i socials.
  • Empresa d’Inserció – tenen una empresa d’inserció que té com a missió capacitar i motivar els joves que tenen dificultats per accedir al mercat laboral i que no tenen clara una perspectiva formativa, esdevenint un motor que generi sortides reals a aquests joves.

Tenen concedides dues subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i una de l’Ajuntament del Prat de Llobregat que estan pendents de rebre.

Demanen una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur cobrir les necessitats de tresoreria fins a l’abonament de les subvencions per poder continuar amb la seva activitat, i ASCA els concedeix un préstec sense interessos de 25.000 € a retornar.

Sort i força amb el projecte!