[:CA]00882Reformes Saó del Prat de Llobregat és una empresa reconeguda per la Generalitat de Catalunya i dedicada al manteniment d’edificis i locals, afavorint la inserció laboral de col·lectius en risc o d’exclusió social.

L’Associació Saó-Prat té concedides unes subvencions de la Direcció d’Economia Social i Cooperativa de la Generalitat de Catalunya, per raó de la seva activitat que comporta la creació de llocs de treball nous.

Aquesta entitat demana a Acció Solidària Contra l’Atur una ajuda pont de 17.000 € per cobrir les necessitats de tresoreria durant el període fins que rebin l’abonament de les subvencions que tenen concedides per part de la Generalitat de Catalunya.

ASCA aprova un préstec sense interès amb una devolució en terminis variables, segons la data d’abonament de l’import a favor de Reformes Saó.

Sort i força amb el projecte![:]