[:CA]costat-marsAbans, treballar era sinònim de tenir uns ingressos a final de mes, que per minsos que fossin, permetien menjar i cobrir  les necessitats familiars més bàsiques.

Però actualment milions d’aturats sense horitzó  de recuperació, assenyalen que:

–       els efectes de la crisi afecten sobre tot el sector productiu, la indústria i la construcció en particular

–       les darreres reformes laborals han provocat a més a més una rebaixa dels salaris, i per tant, l’empobriment dels treballadors.

Tot això, encara que té un cert caràcter general, no afecta igualment tots els grups socials o, almenys, no al mateix ritme.

Com ha reaccionat la societat en el seu conjunt  davant d’aquesta situació de crisi? Cal analitzar-ho detingudament, però predomina la resignació, el desànim i una suposada acceptació de la impossibilitat de canviar les coses.

 

Pere

 [:]