Diana Trandafir de Badalona, vol posar en marxa un negoci d’estètica, “Estètica Diana” per compte pròpia. Oferirà els seus serveis a diverses perruqueries així com a domicilis. Amb aquest projecte es crea un lloc de feina.

Per iniciar el projecte demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per comprar utensilis per a les ungles.

ASCA aprova un préstec sense interès de 2.900 € a retornar en 24 mesos.

Sort i força amb el projecte!

Diana Trandafir de Badalona, ​​quiere poner en marcha un negocio de estética, “Estética Diana” por cuenta propia . Ofrecerá sus servicios a varias peluquerías así comoa  domicilios. Con este proyecto se crea un puesto de trabajo.

Para iniciar el proyecto pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para comprar utensilios para las uñas.

ASCA aprueba un préstamo sin interés de 2.900 € a devolver en 24 meses.

Suerte y fuerza con el proyecto !