Georgina Segarra ha posat en marxa a Masnou una botiga d’alimentació a granel “Anem al gra”, amb productes ecològics com arrossos, cereals amb gra, flocs, muesli, llegums, farines, etc. amb el propòsit de cobrir un camp que fins ara no estava proveït en la zona de Masnou al c/ Itàlia 46.

Els articles es complementaran amb sèmoles, proteïnes vegetals, llavors, sucres, fruits secs, espècies, herbes aromàtiques, pasta, etc., i altres productes per a clients que han d’incorporar els mateixos a les seves dietes, tot transmetent la idea d’un consum responsable. També vol preparar un espai per a tallers i per fer xerrades i classes sobre nutrició. Amb aquest projecte es crea un lloc de treball fix i un de variable.

Per tal d’adequar el projecte i les primeres matèries disposa de 4.000€ de fons propis demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur.

ASCA li concedeix un préstec sense interès de 6.000 a retornar en 36 mesos.

Sort i força amb el projecte!

Georgina Segarra ha puesto en marcha en Masnou una tienda de alimentación a granel “Anem al gra”, con productos ecológicos como arroces, cereales con grano, copos , muesli , legumbres, harinas , etc. con el propósito de cubrir un campo que hasta ahora no estaba provisto en la zona de Masnou en c / Italia 46 .

Los artículos se complementarán con sémolas , proteínas vegetales, semillas, azúcares, frutos secos , especias, hierbas aromáticas, pasta, etc. , y otros productos para clientes que deben incorporar los mismos en sus dietas, transmitiendo la idea de un consumo responsable. También quiere preparar un espacio para talleres y para dar charlas y clases sobre nutrición. Con este proyecto se crea un puesto de trabajo fijo y uno variable .

Para adecuar el proyecto y las materias primas dispone de 4.000 € de fondos propios pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur .

ASCA le concede un préstamo sin interés de 6.000 a devolver en 36 meses.

¡Suerte y fuerza con el proyecto!