[:CA]El premi anual a la innovació Josep M. Piñol de l’any 2017, i dotat amb 10.000 Euros ha estat pel taller “Materialización y Desarrollo de Conceptos, SCCL” , a partir d’ara TMDC, i que és una cooperativa de treball.

Aquest taller, creat l’octubre del 2016 al Poblenou per tres joves emprenedors, Pedro Pineda, Diego Calvo i Pau Faura, té l’objectiu de facilitar l’accés a un espai-taller i a eines a tots els creadors que necessitin quelcom més que un ordinador per desenvolupar el seu treball, especialment fusters, dissenyadors, maquetistes, arquitectes, etc.

La iniciativa sorgeix quan en una revista especialitzada s’evidencia la urgència d’atendre amb infraestructura a dissenyadors que fabriquen i venen directament al consumidor però que no tenen la suficient  xifra de negoci per ser atesos per les grans marques. Tanmateix aquests professionals viuen del seu treball i atenen petits nínxols de mercat i necessitats locals.

TMDC és una nova forma d’indústria, adaptada als reptes i oportunitats d’avui en dia, dins de la ciutat i compartida entre molts productors. Es basa en els principis d’economia col·laborativa i circular:

 • Es comparteix la infraestructura i eines entre molta gent per reduir els costos.
 • Es creen espais en els quals es comparteixen coneixements entre els veterans i els principiants.
 • S’utilitzen tecnologies per poder facilitar l’accés tant a les instal·lacions com a materials i eines.
 • S’utilitza infraestructura industrial al centre de la ciutat, d’aquesta forma mantenint part de la cultura de fabricar dins de la ciutat, i donant-li ús a antigues fàbriques.
 • S’involucra als usuaris en la presa de decisions i desenvolupament de l’espai, per crear un projecte col·lectiu.

El concepte del taller es basa en coworking. És a dir un espai de fabricació amb accés flexible, puntual i adaptable. “Volem facilitar que tant els professionals que comencen –i no poden comprar màquines específiques- com els que necessitin en un moment donat eines que no tenen, puguin venir al taller i fabricar  sense límits”, expliquen els emprenedors. En aquests moments, el taller té eines de fusteria, talladores cnc, talladores làser i impressores 3D. En un futur, tenen previst ampliar la infraestructura.

 “Hem valorat el retorn social del projecte, en tractar-se d’un model cooperatiu, efectiu i sostenible”, comenta Oriol Romances, president d’ASCA i del jurat dels premis Josep Mª Josep Mª Piñol.[:es]El premio anual a la innovación Josep M. Piñol del año 2017, y dotado con 10.000 Euros ha sido por el taller “Materializacióny Desarrollo de Conceptos, SCCL” , a partir de ahora TMDC, y que es una cooperativa de trabajo.

Este taller, creado el octubre del 2016 en el Poblenou por tres jóvenes emprendedores, Pedro Pineda, Diego Calvo y Pau Faura, tiene el objetivo de facilitar el acceso en un espacio-taller y a herramientas a todos los creadores que necesiten algo más que un ordenador para desarrollar su trabajo, especialmente carpinteros, diseñadores, maquetistes, arquitectos, etc.

La iniciativa surge cuando en una revista especializada se evidencia la urgencia de atender con infraestructura a diseñadores que fabrican y venden directamente al consumidor pero que no tienen la suficiente cifra de negocio para ser atendidos por las grandes marcas. Aun así estos profesionales viven de su trabajo y atienen pequeños nichos de mercado y necesidades locales.

TMDC es una nueva forma de industria, adaptada a los retos y oportunidades de hoy en día, dentro de la ciudad y compartida entre muchos productores. Se basa en los principios de economía colaborativa y circular:

 • Se comparte la infraestructura y herramientas entre mucha gente para reducir los costes.
 • Se crean espacios en los cuales se comparten conocimientos entre los veteranos y los
 • Se utilizan tecnologías para poder facilitar el acceso tanto a las instalaciones como
  materiales y herramientas.
 • Se utiliza infraestructura industrial en el centro de la ciudad, de esta forma
  manteniendo parte de la cultura de fabricar dentro de la ciudad, y dándole uso a antigues fábricas.
 • Se involucra a los usuarios en la toma de decisiones y desarrollo del espacio, para
  crear un proyecto colectivo.

El concepto del taller se basa en coworking. Es decir un espacio de fabricación con acceso flexible, puntual y adaptable. “Queremos facilitar que tanto los profesionales que empiezan –y no pueden comprar máquinas específicas- como los que necesiten en un momento dado herramientas que no tienen, puedan venir al taller y fabricar sin límites”, explican los emprendedores. En estos momentos, el taller tiene herramientas de carpintería, talladores cnc, talladoresláser e impresoras 3D. En un futuro, tienen previsto ampliar la infraestructura.

“Hemos valorado el regreso social del proyecto, al tratarse de un modelo cooperativo, efectivo y sostenible”, comenta Oriol Romances, presidente de ASCA y del jurado de los premios Josep Mª Josep Mª Piñol.[:]