[:CA]Som l’única entitat civil i laica que concedeix microcrèdits sense interessos per a projectes empresarials que creïn ocupació.

Recopilant les dades que tenim de l’any 2016 hem realitzat un estudi per conèixer el retrat robot de les persones que sol·liciten microcrèdits per a projectes d’autoocupació, i ha resultat que és un home de 45 anys, no immigrant i que sol·licita un préstec sense interessos d’import mig de 4.500 €.

Durant l’any 2016:

 • Hem concedit 53 préstecs sense interessos per un import global de 337.882 €
  • 47 han estat microcrèdits per autoocupació amb un import global de 211.881 €
  • 6 per a entitats i cooperatives amb 126.000 €.
 • Els projectes finançats han creat 135 llocs de treball.
 • Els perfils dels sol·licitants són:
  • 60% homes
  • 23% immigrants
  • Edat mitjana de 45 anys.

Des d’Acció Solidària Contra l’Atur seguirem treballant per crear nous llocs de treball.

 [:es]Somos la única entidad civil y laica que concede microcréditos sin intereses para proyectos empresariales que creen empleo.

Recopilando los datos que tenemos del año 2016 hemos realizado un estudio para conocer el retrato robot de las personas que solicitan microcréditos para proyectos de autoempleo, y ha resultado que es un hombre de 45 años, no inmigrante y que suele solicita un préstamo sin intereses de importe medio de 4.500 €.

Durante el año 2016:

 • Hemos concedido 53 préstamos sin intereses por un importe global de 337.882 €.
  • 47 han sido microcréditos para autoempleo con un importe global de 211.881 €.
  • 6 para entidades y cooperativas con 126.000 €.
 • Los proyectos financiados han creado 135 puestos de trabajo.
 • Los perfiles de los solicitantes son:
  • 60% Hombres
  • 23% inmigrantes
  • Edad media de 45 años.

Desde Acció Solidària Contra l’Atur  seguiremos trabajando para crear nuevos puestos de trabajo.[:]