[:CA]2016_12_10_santcugatL’Obra Social “la Caixa” reafirma el seu compromís social a Sant Cugat realitzant una col·laboració d’11.000 euros a dues entitats socials de la vila: Acció Solidària Contra l’Atur i la Casa de Dios. Les dues entitats atenen famílies en risc d’exclusió social de la zona i amb aquests donatius, les entitats reben una nova empenta per tal de continuar amb l’objectiu de cobrir les necessitats bàsiques d’aquells qui més ho necessiten.

El Fons Social Sant Cugat-Valldoreix d’Acció Solidària Contra l’Atur va néixer el 1998 de la mà de Maria Antònia Gili, que va reunir un grup de voluntaris per posar en marxa el servei de préstecs sense interessos per a persones que vivien dificultats econòmiques. I, des del 2000, és un programa de la Fundació Acció Solidària Contra l´Atur. L’Obra Social “la Caixa” hi ha col·laborat enguany amb 7.000 euros.

L’activitat principal del Fons Social Sant Cugat-Valldoreix s´enfoca a la concessió de microcrèdits sense interessos adreçats a persones en risc d’exclusió social. Es tracta de préstecs de petites quantitats a tornar a curt termini i majoritàriament per fer front a les factures energètiques dels habitatges de col·lectius en risc d’exclusió social. Per un altre costat, amb col·laboració  dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Cugat, atenent persones d’edat avançada i rendes baixes amb necessitats socioeconòmiques. També es dona suport a la població immigrant de la ciutat, a qui se’ls facilita ajuda per crear un petit negoci o comprar un tros de terra per conrear en els seus països d’origen.[:es]2016_12_10_santcugatLa Obra Social “la Caixa” reafirma su compromiso social en Sant Cugat realizando una colaboración de 11.000 euros a dos entidades sociales de la villa: Acció Solidària Contra l’Atur y la Casa de Dios. Las dos entidades atienen familias en riesgo de exclusión social de la zona y con estos donativos, las entidades reciben un nuevo empujón para continuar con el objetivo de cubrir las necesidades básicas de aquellos quien más lo necesitan.

El Fondo Social Sant Cugat Valldoreix de Acció Solidària Contra l’Atur nació el 1998 de la mano de Maria Antònia Gili, que reunió un grupo de voluntarios para poner en marcha el servicio de préstamos sin intereses para personas que vivían dificultades económicas. Y, desde el 2000, es un programa de la Fundación Acció Solidària Contra l’Atur. La Obra Social “la Caixa” ha colaborado este año con 7.000 euros.

La actividad principal del Fondo Social Sant Cugat-Valldoreix s´enfoca a la concesión de microcréditos sin intereses dirigidos a personas en riesgo de exclusión social. Se trata de préstamos de pequeñas cantidades a devolver a corto plazo y mayoritariamente para hacer frente a las facturas energéticas de las viviendas de colectivos en riesgo de exclusión social. Por otro lado, en colaboración de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sant Cugat, atendiendo personas de edad avanzada y rentas bajas con necesidades socioeconómicas. También se da soporte a la población inmigrante de la ciudad, a quien se les facilita ayuda para crear un pequeño negocio o comprar un trozo de tierra para cultivar en sus países de origen.[:]