[:CA]La bonança econòmica artificialment creada els anys 1990’s, va esclatar l’any 2008, marcant el final d’una època i l’entrada en una de nova, que ha impulsat nous partits polítics, moviments ultradretans pre-feixistes i fenòmens com el Brexit o Donald Trump.

El sociòleg alemany Wolfgang  Streeck en el seu llibre Com acabarà el capitalisme, opina que s’està entrant en una nova època en la que dominaran turbulències,  decadència col·lectiva, tensions, incerteses, autoritarismes i una llarga transició cap una nova situació que avui és impossible d’esbrinar.

El interès de Donald Trump de centrar-se en les qüestions domèstiques i el poc interès en mantenir la presència dels Estats Units a nivell mundial, canviarà radicalment la geopolítica. S’obrirà un immens espai, que serà ocupat per països com la Xina, India, Rússia o d’altres.

A l’entorn del Mar de la Xina, on han de conviure la Xina, el Japó, Corea del Nord i del Sud, Taiwan, Vietnam, Filipines, Indonèsia, etc,  promet ser un centre de grans tensions.  La política armamentista dels països de la zona no presagia res de bo. Orient mig seguirà essent el gran polvorí. Rússia enyora tornar a ser un gran imperi.

En termes polítics, la democràcia ha deixat de ser la referència mundial a que tot país aspirava. Avui, molts s’emmirallen, en els models autocràtics de la Xina, Rússia, Turquia, Singapur, etc.

El recent traspassat sociòleg  Zygmunt Bauman en un dels darrers articles “Trump: A Quick Fix For Existential Anxiety”, ( Trump: una solucio ràpida per l’ansietat existencial), opina que la gent es senten angoixats per la globalització, la incertesa, el que és estranger. Per això rebutgen el sistema polític i econòmic actual i s’agafen al que promet solucions contundents i immediates. La victòria de Trump és tot un repte per la democràcia, ja que portarà a una era política diferent, al post-neoliberalisme, i al post-final de la historia.

I que passarà quan els ciutadans vegin que les promeses fetes no resolen els seus problemes? Segons Streeck, no està gens clar que es trobi un model alternatiu com va succeir els anys 1930’s, que per portar el benestar social hi havia solucions de dretes i d’esquerres. El resultat es probable sigui un seguit de disfuncions que empitjorarà la situació obrint la porta a sistemes autoritaris.

Sembla una contradicció que en un moment en el que es crea riquesa, els avanços tecnològics prometen  major qualitat de vida i satisfer millor les demandes socials, una baixa qualitat democràtica i una mala distribució de la riquesa ens porti cap un creixent nacionalisme exclusiu i a una nova època totalment desconeguda plena de perills.

Francesc Raventós

Ex degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Publicat a La Vanguardia el 05/02/2017[:es]La bonanza económica artificialmente creada en 1990’s, estalló en 2008, marcando el final de una época y la entrada en una de nueva, que ha impulsado nuevos partidos políticos, movimientos ultraderechistas pre-fascistas y fenómenos como el Brexit o Donald Trump.

El sociólogo alemán Wolfgang Streeck en su libro Como acabará el capitalismo, opina que se está entrando en una nueva época en la que dominarán turbulencias, decadencia colectiva, tensiones, incertidumbres, autoritarismos y una larga transición hacia una nueva situación que hoy es imposible de averiguar.

El interés de Donald Trump de centrarse en las cuestiones domésticas y el poco interés de mantener la presencia de los Estados Unidos a nivel mundial, cambiará radicalmente la geopolítica. Se abrirá un inmenso espacio, que será ocupado por países como la China, India, Rusia u otros.

En torno al Mar de la China, donde tienen que convivir la China, el Japón, Corea del Norte y del Sur, Taiwán, Vietnam, Filipinas, Indonesia, etc, promete ser un centro de grandes tensiones. La política armamentista de los países de la zona no presagia nada de bono. Oriente medio seguirá siendo lo gran polvorín. Rusia añora volver a ser un gran imperio.

En términos políticos, la democracia ha dejado de ser la referencia mundial a que todo país aspiraba. Hoy, muchos se emmirallen, en los modelos autocráticos de la China, Rusia, Turquía, Singapur, etc.

El reciente traspasado sociólogo Zygmunt Bauman en uno de los últimos artículos “Trump: A Quick Fijo For Existential Anxiety”, ( Trump: una solucio rápida por la ansiedad existencial), opina que la gente se sienten angustiados por la globalización, la incertidumbre, el que es extranjero. Por eso rechazan el sistema político y económico actual y se cogen al que promete soluciones contundentes e inmediatas. La victoria de Trump es todo un reto por la democracia, puesto que traerá a una era política diferente, al puesto-neoliberalismo, y al tabla-final de la historia.

Y ¿qué pasará cuando los ciudadanos vean que las promesas hechas no resuelven sus problemas? Según Streeck, no está nada claro que se encuentre un modelo alternativo como sucedió en 1930’s, que para traer el bienestar social había soluciones de derechas y de izquierdas. El resultado se probable sea una serie de disfunciones que empeorará la situación abriendo la puerta a sistemas autoritarios.

Parece una contradicción que en un momento en el que se crea riqueza, los avances tecnológicos prometen mayor calidad de vida y satisfacer mejor las demandas sociales, una baja calidad democrática y una mala distribución de la riqueza nos traiga ninguno un creciente nacionalismo exclusivo y a una nueva época totalmente desconocida llena de peligros.

Francesc Raventós

Ex decano del Colegio de Economistas de Cataluña

Publicado en La Vanguardia el 05/02/2017[:]