En nom d’Acció Solidaria contra l’Atur, volem transmetre el nostre sentiment de tristesa i condol pel recent traspàs de la nostra amiga i col·laboradora Sr. Rosa Cura.

Els seus generosos donatius ens encoratjaven i ens donaven instruments per continuar complint els nostres objectius, amb ells molts projectes s’han pogut fer realitat  i s’han generat molts llocs de treball.

La tindrem sempre  en la nostra memòria.

 

Acció Solidària Contra l’Atur

 En nombre de Acció Solidària Contra l’Atur, queremos transmitir nuestro sentimiento de tristeza y condolencias por el reciente traspaso de nuestra amiga y colaboradora Srs. Rosa Cura.

Sus generosos donativos nos alentaban y nos daban instrumentos para seguir cumpliendo nuestros objetivos, con ellos muchos proyectos se han podido hacer realidad y se han generado muchos puestos de trabajo.

La tendremos siempre en nuestra memoria.

 

Acció Solidària Contra l’Atur