[:CA]La Fundació ARED de Barcelona és una entitat dedicada a la inserció sociolaboral. Demanen a Acció Solidària Contra l’Atur una ajuda per consolidar SALTA, empresa d’inserció.

Aquest projecte concret és una empresa d’inserció creada al març de 2006. Va ser constituïda com a societat limitada unipersonal i posteriorment  va ser qualificada com empresa d’inserció sòcio-laboral pel Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. SALTA té per objecte facilitar la integració social i la incorporació laboral de persones amb especials dificultats d’accés al mercat de treball mitjançant la realització d’activitats socioeducatives i d’altres de caràcter econòmic o de prestació de serveis.

ASCA els concedeix un préstec sense interessos de 30.000 € a retornar en 10 pagaments.

Sort i força amb aquest projecte![:es]La Fundació ARED de Barcelona es una entidad dedicada a la inserción sociolaboral. Piden a Acció Solidària Contra l’Atur una ayuda para consolidar SALTA, empresa de inserción.

Este proyecto concreto es una empresa de inserción creada en marzo de 2006. Fue constituida como sociedad limitada unipersonal y posteriormente fue calificada como empresa de inserción sociolaboral por el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. SALTA tiene por objeto facilitar la integración social y la incorporación laboral de personas con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo mediante la realización de actividades socioeducatives y otros de carácter económico o de prestación de Servicios.

ASCA les concede un préstamo sin intereses de 30.000 € a devolver en 10 pagos.

¡Suerte y fuerza con este proyecto![:]