[:CA]Des de l’Ajuntament de Sabadell ens arriba una sol·licitud d’una dona 48 anys, separada i amb dues filles al seu càrrec que viuen en un habitatge d’emergència social. El pare de les menors incompleix el pagament de la pensió d’aliments i tampoc participa en l’educació i la vida diària de les filles.

Ella és venedora ambulant en diferents mercats setmanals, i actualment donat la situació que viuen no té suficients ingressos econòmics per adquirir més gènere, i per tant, el volum de vendes cada cop baixa més, ja que tampoc pot oferir nous productes. Es troba en una situació molt precària.

Per poder adquirir material per seguir amb l’activitat econòmica, i sortir del bucle a on es troba, Acció Solidària Contra l’Atur li concedeix un ajut a procés d’inserció laboral de 500€ que anirà tornant en mensualitats. Esperem que amb aquest microcrèdit sense interès pugui desenvolupar la seva feina i estabilitzar de nou la seva situació econòmica.[:es]Desde el Ayuntamiento de Sabadell nos llega una solicitud de una mujer 48 años, separada y con dos hijas a su cargo que viven en una vivienda de emergencia social. El padre de las menores incumple el pago de la pensión de alimentos y tampoco participa en la educación y la vida diaria de las hijas.

Es vendedora ambulante en diferentes mercados semanales, y actualmente dado la situación que viven no tiene suficientes ingresos económicos para adquirir más género, y por tanto, el volumen de ventas cada vez baja más, ya que tampoco puede ofrecer nuevos productos. Se encuentra en una situación muy precaria.

Para poder adquirir material para seguir con la actividad económica, y salir del bucle donde se encuentra, Acció Solidària Contra l’Atur  le concede una ayuda a proceso de inserción laboral de 500 € que irá volviendo en mensualidades. Esperamos que con este microcrédito sin interés pueda desarrollar su trabajo y estabilizar de nuevo su situación económica.

 [:]