[:CA]Rosa M. Ortiz de Barcelona té un comerç des de l’any 2014, concretament Delos Sabateria ubicat al C/ Mallorca 565, local 8 de Barcelona. Es dedica a la venda de sabates multi marca, amb inclusió d’esportives i de sabatilles. Ofereix una bona qualitat en el producte, ja que ho considera un element molt necessari, perquè és un material d’utilització diària. El local que és petit, està ben ubicat, just al darrere d’una parada d’autobús. Amb aquest projecte es manté un lloc de feina.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur, ja que les vendes de la sabateria pugen, però té un dèficit de finançament i si no el pot cobrir haurà de tancar la botiga. ASCA li concedeix un microcrèdit sense interessos de 4.560 € a retornar en 36 mensualitats.

Sort i força amb el projecte![:es]Rosa M. Ortiz de Barcelona tiene un comercio desde el año 2014, concretamente Delos Zapatería ubicado al C/ Mallorca 565, local 8 de Barcelona. Se dedica a la venta de zapatos multi marca, con inclusión de deportivas y de zapatillas. Ofrece una buena calidad en el producto, puesto que lo considera un elemento muy necesario, porque es un material de utilización diaria. El local que es pequeño, está muy bien ubicado, justo detrás de una parada de autobús. Con este proyecto se mantiene un lugar de trabajo.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur, puesto que las ventas de la zapatería suben, pero tiene un déficit de financiación y si no lo puede cubrir tendrá que cerrar la tienda. ASCA le concede un microcrédito sin intereses de 4.560 € a devolver en 36 mensualidades.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]