[:CA]Catherine Marie Lips de Barcelona, és una emprenedora que viu amb parella i té un nadó. Actualment treballa a temps parcial d’analista, ja que vol conciliar al màxim la vida laboral amb la familiar. Per aquest motiu i vol obrir a Barcelona un espai de guarderia amb co-working Cobaby Barcelona, ja que ha detectat que els pares no troben una conciliació satisfactòria entre el treball i la cura dels infants.

Vol fer un centre per a la conciliació de la vida laboral i familiar, dirigit a pares amb infants entre 6 mesos i 3 anys.  Els pares podran deixar els seus fills en el centre de suport familiar i infantil mentre treballen en els seus projectes empresarials en el mateix local de la guarderia.  La proximitat en un mateix local dels dos espais, permet gaudir a pares-fills de moments claus del dia, com el dinar, així com, a les mares lactants, seguir alletament els seus fills. Ha trobat un local adequat al C/ Sepúlveda 65, de Barcelona, i en el mateix lloc també s’oferirà la possibilitat d’activitats en grup o individuals per gaudir més de l’embaràs, postpart i criança dels fills.

En un principi es creen 2 llocs de treball, que es preveu créixer en 5 llocs d’aquí a un any. És un servei únic a Barcelona, i tampoc està gaire estès a altres països.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per adquirir el material i fer la remodelació del local, ja que s’ha d’instal·lar un bany, un canviador per a nadons, fer les divisions per la zona de coworking, així com, adequar  l’espai per a tallers. En aquest espai es podrien  posar fins a un màxim de 10 nadons, i com és considerat com un centre de suport familiar i infantil, els requisits de permís d’activitat són els que fixen els bombers. ASCA li concedeix un microcrèdit sense cap tipus d’interès de 14.000 € a retornar en 36 mesos.

Sort i força amb el projecte!

Si tu també vols fer realitat projectes d’emprenedoria com aquest…

Col·labora fent una donació al nostre Fons de Solidaritat

[:es]Catherine Marie Lips de Barcelona, es una emprendedora que vive con pareja y tiene un bebé. Actualmente trabaja a tiempo parcial de analista, ya que quiere conciliar al máximo la vida laboral con la familiar. Por este motivo y quiere abrir en Barcelona un espacio de guardería con coworking Cobaby Barcelona, ya que ha detectado que los padres no encuentran una conciliación satisfactoria entre el trabajo y el cuidado de los niños.

Quiere hacer un centro para la conciliación de la vida laboral y familiar, dirigido a padres con niños entre 6 meses y 3 años. Los padres podrán dejar a sus hijos en el centro de apoyo familiar e infantil mientras trabajan en sus proyectos empresariales en el mismo local de la guardería. La proximidad en un mismo local de los dos espacios, permite disfrutar a padres-hijos de momentos claves del día, como la comida, así como, a las madres lactantes, seguir lactancia a sus hijos. Ha encontrado un local adecuado en C / Sepúlveda 65, de Barcelona, y en el mismo lugar también se ofrecerá la posibilidad de actividades en grupo o individuales para disfrutar más del embarazo, postparto y crianza de los hijos.

En un principio se crean 2 puestos de trabajo, que se prevé crecer en 5 lugares dentro de un año. Es un servicio único en Barcelona, y tampoco está muy extendido a otros países.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para adquirir el material y hacer la remodelación del local, ya que se ha de instalar un baño, un cambiador para bebés, hacer las divisiones por la zona de coworking, así como, adecuar el espacio para talleres. En este espacio se podrían poner hasta un máximo de 10 bebés, y como es considerado como un centro de apoyo familiar e infantil, los requisitos de permiso de actividad son los que fijan los bomberos. ASCA le concede un microcrédito sin ningún tipo de interés de 14.000 € a devolver en 36 meses.

¡Suerte y fuerza con el proyecto!

Si tú también quieres hacer realidad proyectos de emprendimiento como este…

Colabora haciendo una donación a nuestro Fondo de Solidaridad

[:]