Anna Maria Castrillo, ha creat la marca Chocommlate, especialitzada en la fabricació i comercialització d’articles tèxtils pensats i dissenyats per ella per a la llar. L’Anna Maria ens explica el procés de passar de crear una marca a obrir una botiga:

Com vas començar amb aquest projecte?
Estava una situació precària, tenia feina però no em permetia viure amb dignitat. A causa de la meva edat no trobava cap altre feina i després de donar moltes voltes al que jo sabia fer, tinc experiència en l’àmbit tèxtil, i sobretot el que m’agradava fer, a finals de 2014 vaig decidir que dissenyaria i elaboraria articles tèxtils per a la llar. Primer de tot vaig crear una marca i vaig començar amb productes petits dissenyats i elaborats a casa, com coixins i mantes. L’any 2015 un cop registrada la marca, vaig començar a analitzar quins recursos tenia, que podia fer i com podia treballar. A poc a poc vaig anar creixent, i ara fa uns mesos vaig trobar un local molt petit al barri de les Corts de Barcelona i vaig decidir obrir la botiga/taller.

Com vas conèixer Acció Solidària Contra l’Atur?
Al principi em vaig donar d’alta d’autònoms per poder treballar amb els proveïdors. Durant aquests anys he fet moltíssimes gestions per créixer en el negoci, també he comès equivocacions. A mesura anava crexient el negoci, jo anava dissenyant el pla d’empresa, fins que em vaig decidir anar a Barcelona Activa per a què m’ajudessin i el professionalitzéssim. Arribats al punt del finançament em van parlar de la vostra Fundació.

En què t’hem ajudat des d’ASCA?
A part de rebre el finançament, valoro molt positivament els consells i l’assessorament que se m’ha donat, i que m’han fet reflexionar en diferents aspectes.

Què ha estat el més difícil d’emprendre?
Per a mi el més complicat d’emprendre és la paciència. Cada vegada que t’enfonses, tens dubtes, el més difícil, és aixecar-te tu mateix, i dir-te que has de continuar. Engegar un negoci és de valents, però a la vegada s’ha de ser molt prudent. És molt complicat trobar l’equilibri, ja que vas creixent, i a poc a poc, et vas arriscant, per créixer una mica més, però a la vegada has de mantenir el control de tot. Cal paciència per no voler córrer i créixer massa ràpid.

Què recomanaries a futurs emprenedors?
A persones que vulguin emprendre jo els recomanaria des de la meva perspectiva que busquin alguna cosa que realment sàpiguen fer, i dominin. S’ha d’emprendre en un camp que es conegui. Després penso que en el moment d’emprendre s’han de fer les coses i les passes bé, a poc a poc, de forma ordenada.

Com veus el negoci d’aquí a 5 anys?
Em veig amb un negoci en ple funcionament, amb una marca treballada, amb bones col·leccions, i a punt d’obrir una segona botiga.

Fer realitat aquest projecte m’ha suposat molt sacrifici personal i a tots els nivells. Emprendre és complicat.

Amb tot, un cop presentat el cas a la taula de projecte i donat el vistiplau a la viabilitat del projecte, hem acordat concedir un préstec sense interessos de 8.525 € a retornar en 36 mesos, per fer la pàgina WEB, adquirir una màquina de cosir individual, mobiliari i un ordinador. Amb aquest projecte es crea 1 lloc de treball.

Per tant, si aneu pel barri de les Corts de Barcelona i us cal algun objecte tèxtil per a la llar, podeu anar a:

Chocommlate Home
C/ Comtes de Belloch 161-187, local 6 i 7
08014 – Barcelona