[:CA]gener-inflacio2L’any 2013 s’ha tancat a Catalunya amb un índex d’inflació sorprenent, el 0,2%, la xifra més baixa des de 1961. La taxa és insospitada ja que darrerament estàvem acostumats a una inflació a l’entorn del 2% ó 3%.

La davallada no sembla que es correspongui a la realitat de les despeses de la llar. De fet el mes de gener de 2014 ja ha suposat augments significatius dels serveis bàsics com la llum, aigua, benzina, transport públic, impostos…

El que si que s’ha reduït l’any 2013 han estat les remuneracions dels assalariats, que comptant les baixades  de sous i la gent que ha perdut la feina suposen un 3,5% respecte a l’any anterior. D’altre banda els impostos que afecten a les llars han pujat un 3,6%. En resum, les famílies tenen menys ingressos i paguen més impostos, amb el que el poder adquisitiu es redueix sensiblement.

Contrasta tot amb una certa sensació de millora econòmica que fa que la gent s’animi a comprar una mica més, però no gràcies a disposar de majors ingressos, sinó reduint l’estalvi en aquelles afortunades famílies que encara en poden fer.

Només si s’augmenta la capacitat de compra dels ciutadans podrem sortir de l’estancament econòmic actual, i per fer-ho possible s’ha de crear ocupació, millorar els ingressos de les famílies i mantenir a ratlla la inflació.

Francesc Raventós[:]