Des que van començar les retallades econòmiques, el sistema ha generat un nou tipus de pobresa que contrasta amb una societat hiperconsumista aliena als problemes dels altres. La pobresa s’ha tornat un estadi normal en el nostre viure quotidià, convivim amb ella, com amb un fet natural, ineludible. Encara hi ha algú que té la gosadia de dir, que el és pobre és perquè vol ser-ho

Per tant el problema ja no és sols la taxa d’atur, que també, sinó la manca de llocs de treball en condicions. Ara s’ofereixen feines precàries, molt mal pagades, que sols serveixen per falsejar les estadístiques, i perquè el govern expliqui, com un triomf aconseguit, que s’estan generant nous llocs de treball  i que ja estem sortint de la crisi. Aquest tipus de treball, genera pobresa.

article-pilarVeient doncs, la nul·la  sensibilitat dels poders públics respecte al problema, no seria el moment de la implicació decidida de tots nosaltres? O,  és que hem perdut el valor de la compassió, el fet d’ implicar-se,  sofrir amb els que sofreixen? Una bona oportunitat per ajudar, és fer-se col·laborador  d’ASCA et necessitem!

Pilar Mercadé

 

Desde que comenzaron los recortes económicos, el sistema ha generado un nuevo tipo de pobreza que contrasta con una sociedad hiperconsumista ajena a los problemas de los demás. La pobreza se ha vuelto un estadio normal en nuestro vivir cotidiano, convivimos con ella, como con un hecho natural, ineludible. Todavía hay alguien que tiene la osadía de decir, que el es pobre es porque quiere serlo

Por lo tanto el problema ya no es sólo la tasa de paro, que también, sino la falta de puestos de trabajo en condiciones. Ahora se ofrecen trabajos precarios, muy mal pagados, que sólo sirven para falsear las estadísticas, y para que el gobierno explique, como un triunfo conseguido, que se están generando nuevos puestos de trabajo y que ya estamos saliendo de la crisis. Este tipo de trabajo, genera pobreza.

article-pilarViendo pues, la nula sensibilidad de los poderes públicos respecto al problema, ¿no sería el momento de la implicación decidida, de todos nosotros? O ¿es que hemos perdido el valor de la compasión, el hecho de implicarse, sufrir con los que sufren? Una buena oportunidad para ayudar, es hacerse colaborador de ASCA. Te necesitamos!

Pilar Mercadé