Maria Mercedes López és un persona amb gran experiència en el tracte a pacients amb variades patologies, i per poder seguir amb la seva especialitat, decideix de fer el mateix en un local idoni en la població de Sant Feliu de Llobregat. El Centre de rehabilitació física Kinement estarà situat a Pg. del Pins, 49, de St. Feliu de Llobregat. Serà un Institut de rehabilitació i fisioteràpia a on es realitzaran tractaments privats i/o col·lectius, per cuidar lesions patològiques, musculars, del estrès, correcció postural, electroteràpia, estiraments, etc. També s’hi faran altres activitats no patològiques com classes per a l’esquena, gimnàstica per a mares-bebès, cursos sobre salut, nutrició, grups per a caminar, rutes a peu i amb bici, Pilates, …

L’objectiu del centre és crear 3 llocs de treball, més 2 fisioterapeutes en un proper termini, així com un recepcionista/administratiu.

S’aconseguiren les certificacions ISO i EFQM per tal de optar en un futur proper treballar per a la Seguretat Social i Mútues, i ampliar el seu camp d’actuació amb clients interns i externs.

Disposen de 35.000 € de fons propis i demanen a Acció Solidària Contra l’Atur una ajuda. ASCA després d’avaluar el pla d’empresa decideix concedir-li un préstec sense interès de 8.000€.

Sort i força amb el projecte!

 Maig 2015María Mercedes López es un persona con gran experiencia en el trato a pacientes con variadas patologías, y para poder seguir con su especialidad, decide hacer lo mismo en un local idóneo en la población de Sant Feliu de Llobregat. El Centro de rehabilitación física Kinement estará situado en Pg. del Pins, 49, de St. Feliu de Llobregat. Será un Instituto de rehabilitación y fisioterapia en donde se realizarán tratamientos privados y / o colectivos, para cuidar lesiones patológicas, musculares, del estrés, corrección postural, electroterapia, estiramientos, etc.

También se harán otras actividades no patológicas como clases para la espalda, gimnasia para madres-bebés, cursos sobre salud, nutrición, grupos para caminar, rutas a pie y en bici, Pilates, …

El objetivo del centro es crear 3 puestos de trabajo, más 2 fisioterapeutas en un próximo plazo, así como un recepcionista / administrativo.

Se consiguieron las certificaciones ISO y EFQM para optar en un futuro próximo trabajar para la Seguridad Social y Mutuas, y ampliar su campo de actuación con clientes internos y externos.

Disponen de 35.000 € de fondos propios y piden a Acció Solidària Contra l’Atur una ayuda. ASCA tras evaluar el plan de empresa decide concederle un préstamo sin interés de 8.000 €.

¡Suerte y fuerza con el proyecto!

Mayo 2015