[:CA]Des del centre de serveis socials del Turó de la Peira-Can Peguera de Barcelona ens arriba una sol·licitud d’un home  de 43 anys, casat i amb una filla. Actualment està a l’atur, i té possibilitats de treballar a Mercabarna ja que té el carnet de carretoner, però es troba limitat ja que li falta el carnet de conduir. Des de Mercabarna li donen opcions a incorporar-se a la feina en el moment que disposi d’aquest altre carnet.

Des de serveis socials i des del programa Labora l’han valorat positivament ja que en tot moment ha col·laborat i s’ha compromès amb el seu procés d’inserció laboral, i per això li han donat suport i han aprovat una ajut de 300 € per aquest fi.

Acció Solidària Contra l’Atur li concedeix un ajut a procés d’inserció laboral de 499€ que anirà tornant en mensualitats i que és l’import que li falta per poder treure’s el carnet. Esperem que amb aquest microcrèdit sense interès pugui desenvolupar la seva feina i estabilitzar la seva situació econòmica.[:es]Desde el centro de servicios sociales del Turó de la Peira-Can Peguera de Barcelona nos llega una solicitud de un hombre de 43 años, casado y con una hija. Actualmente está en el paro, y tiene posibilidades de trabajar en Mercabarna ya que tiene el carnet de carretillero, pero se encuentra limitado ya que le falta el carné de conducir. Desde Mercabarna le dan opciones a incorporarse al trabajo en el momento que disponga de este otro carnet.

Desde servicios sociales y desde el programa Labora la han valorado positivamente ya que en todo momento ha colaborado y se ha comprometido con su proceso de inserción laboral, y por eso le han apoyado y han aprobado una ayuda de 300 € para este fin.

Acció Solidària Contra l’Atur  le concede una ayuda a proceso de inserción laboral de 499 € que irá volviendo en mensualidades y que es el importe que le falta para poder sacarse el carnet. Esperamos que con este microcrédito sin interés pueda desarrollar su trabajo y estabilizar su situación económica.[:]