Miguel Belmonte de Barcelona és un autònom de 61 anys, amb ofici de fuster artesà que tenia  negoci de la mateixa especialitat situat al Raval i que per raons de l’augment del lloguer de la botiga/taller es veu obligat a deixar a finals de l’any 2014.

Contracta una nova botiga a la zona de St. Gervasi, al c/ Atenes 5, de Barcelona, en un local i preu apte pel seu negoci Carpintería Belmonte.

Creu que no serà cap inconvenient el trasllat a la nova zona, per haver ja avisat als seus clients habituals, i a més, es donarà a conèixer en el nou barri. Vol continuar treballant de fuster fins a la seva edat de jubilació, amb aquest projecte es crea un lloc de feina.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per poder abonar les despeses de la posta en marxa. Hi adjunta un pla de negoci elaborat per Servei Solidari. ASCA aprova un préstec sense interès de 3.500€.

Sort i força amb el projecte!

Miguel Belmonte de Barcelona es un autónomo de 61 años, con oficio de carpintero artesano que tenía negocio de la misma especialidad situado en el Raval y que por razones del aumento del alquiler de la tienda / taller se ve obligado a dejar a finales de en el año 2014.

Contrata una nueva tienda en la zona de St. Gervasi, en la c / Atenas 5, de Barcelona, en un local y precio apto para su negocio Carpintería Belmonte.

Cree que no será ningún inconveniente el traslado a la nueva zona, por haber ya avisado a sus clientes habituales, y además, se dará a conocer en el nuevo barrio. Quiere seguir trabajando de carpintero hasta su edad de jubilación, con este proyecto se crea un puesto de trabajo.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para poder abonar los gastos de la puesta en marcha. Adjunta un plan de negocio elaborado por Servei SolidariASCA aprueba un préstamo sin interés de 3.500 €.

Suerte y fuerza con el proyecto!