Antonio García de Mollet del Vallès està a l’atur, té molta experiència en fruites i verdures a Mercabarna,. La seva parella també està a l’atur i es vol integrar en el negoci, volem posar un Fruiteria.

Estan a punt de llogar un local de 75 m2 sense traspàs al C/ Sant Jordi de Mollet. No té competència i el local està situat a uns 600 mts. del mercat de Mollet. Pot ser un comerç de proximitat de cara als veïns del barri.

Comprarà directament la fruita i verdura a Mercabarna i les transportarà ell mateix amb el seu vehicle. Vol vendre també alguns altres productes de queviures (llaunes)

Pensa oferir els seus serveis mitjançant una pàgina web. A la botiga hi treballaran ell, la seva parella i també la seva filla, per tant es crearan 3 llocs de feina.

Demanen una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per  posar el mobiliari, maquinària, instal·lacions, fiança i despeses de lloguer, existència inicial i uns 950 € de caixa inicial.

ASCA li concedeix un préstec sense interès de 8.000€ a retornar en 4 anys.

 

Antonio García de Mollet del Vallés está en paro, tiene mucha experiencia en frutas y verduras en Mercabarna. Su pareja también está en paro y se quiere integrar en el negocio, queremos poner una Frutería.

Están a punto de alquilar un local de 75 m2 sin traspaso en la C / San Jordi de de Mollet. No tiene competencia y el local está situado a unos 600 mts. del mercado de Mollet. Puede ser un comercio de proximidad de cara a los vecinos del barrio.

Comprará directamente la fruta y verdura en Mercabarna y las transportará él mismo con su vehículo. Quiere vender también algunos otros productos (latas).

Piensa ofrecer sus servicios mediante una página web. En la tienda trabajarán él, su pareja y también su hija, por lo tanto se crearán 3 puestos de trabajo.

Piden una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para poner el mobiliario, maquinaria, instalaciones, fianza y gastos de alquiler, existencia inicial y unos 950 € de caja inicial.

ASCA le concede un préstamo sin interés de 8.000 € a devolver en 4 años.