frauMolt sovint apareixen en els mitjans de comunicació noticies sobre la defraudació. Aquests dies el Ministre d’Hisenda s’ha mostrat entusiasmat per que durant 2014 la hisenda espanyola ha ingressat 12.300 milions relacionats amb el frau fiscal, la xifra més alta de tota la història.

Però els tècnics del Ministeri d’Hisenda ens recorden que el frau fiscal a Espanya és d’uns 80.000 milions anual. El ministre d’hisenda no hauria d’estar tan satisfet si tingués en compte que només ha recaptat el 15% del frau que anyalment es fa a Espanya. Al ministre li queda molta feina per fer. Una de les seves velles promeses, fins ara incomplerta, és la de publicar la llista dels defraudadors a hisenda. Fora interessant saber quins són els noms de la llista i perquè el Sr. Montoro no la publica.

Amb aquesta milionada s’acabarien les retallades, és podria estimular l’economia, i crear ocupació.

 

Francesc Raventós, economista

 frauMuy a menudo aparecen en los medios de comunicación noticias sobre la defraudación. Estos días el Ministro de Hacienda se ha mostrado entusiasmado por que durante el 2014 la hacienda española ha ingresado 12.300 millones relacionados con el fraude fiscal, la cifra más alta de toda la historia.

Pero los técnicos del Ministerio de Hacienda nos recuerdan que el fraude fiscal en España es de unos 80.000 millones anuales. El ministro de hacienda no debería estar tan satisfecho si tuviera en cuenta que sólo ha recaudado el 15% del fraude que anualmente se hace en España. Al ministro le queda mucho trabajo por hacer. Una de sus viejas promesas  hasta ahora incumplida, es la de publicar la lista de los defraudadores a hacienda. Seria interesante saber cuáles son los nombres de la lista y porqué el Sr. Montoro no la publica .

Con esta millonada acabarían los recortes, se podría estimular la economía y crear empleo.

 

Francesc Raventós, economista