[:CA]whatsapp-image-2016-11-29-at-18-50-51El 29/11/2016 el President d’Acció Solidària Contra l’Atur, Oriol Romances, ha assistit a la V Jornada de Finançament: Finances ètiques a la Biblioteca del Fondo de Santa Coloma de Gramenet, organitzat per GrameImpuls.

El programa de l’acte ha estat:

 • 17.30 – Recepció i benvinguda a càrrec del primer tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Serveis Interns, Promoció econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat., Esteve Serrano.
 • 17.45 | Introducció a càrrec de FETS per tractar què son i per què sorgeixen les iniciatives de finançament ètic actuals.
 • 18.00 | Presentació breu dels ponents i preguntes.
  • FIARE: Quins són els avantatges per a la ciutadania del fet de dipositar els estalvis a la banca ètica?, i és possible domiciliar rebuts, fulls de salari i accedir a un caixer automàtic per treure diners amb un compte a les vostres entitats?
  • ASCA: Què pot oferir el vostre finançament a nous emprenedors o a empreses ja consolidades que no ofereix la banca tradicional?, i  quins són els criteris o les condicions/característiques que ha de complir un projecte per rebre el vostre suport?
  • COOP57: Què pot oferir el vostre finançament a nous emprenedors o a empreses ja consolidades que no ofereix la banca tradicional?, i  pot un autònom o una SL finançar-se amb Coop57? Quins són els requisits? Cas local: Capfoguer
  • ECROWD: Quin tipus de projectes acostumen a finançar-se amb la vostra plataforma? Es necessari ser empresa? Quin és el procediment que s’ha de seguir per treballar amb vosaltres?
 • 18.50 | Torn de preguntes dels assistents
 • 19.05 | Cloenda
 • 19.15 | Networking
 • 19.30 | Comiat

[:es]whatsapp-image-2016-11-29-at-18-50-51El 29/11/2016 el Presidente de Acció Solidària Contra, Oriol Romances, ha asistido a la V Jornada de Financiación: Finanzas éticas en la Biblioteca del Fondo de Santa Coloma de Gramenet, organizado por GrameImpuls.

 • 17.30 – Recepción y bienvenida a cargo del primer teniente de alcaldesa del área de Servicios Internos, Promoción económica, Comercio, Ocupación y Promoción de la Ciutat., Esteve Serrano.
 • 17.45 – Introducción a cargo de FETS para tratar que sueño y por qué surgen las iniciativas de financiación ética actuales.
 • 18.00 – Presentación breve de los ponentes y preguntas
  • FIARE: ¿Cuáles son las ventajas para la ciudadanía del hecho de depositar los ahorros a la banca ética?, ¿Es posible domiciliar recibos, hojas de salario y acceder a un cajero automático para sacar dinero con una cuenta a vuestras entidades?
  • ASCA: ¿Qué puede ofrecer vuestra financiación a nuevos emprendedores o a empresas ya consolidadas que no ofrece la banca tradicional?, ¿Cuáles son los criterios o las condiciones/características que tiene que cumplir un proyecto para recibir vuestro apoyo?
  • COOP57: ¿Qué puede ofrecer vuestra financiación a nuevos emprendedores o a empresas ya consolidadas que no ofrece la banca tradicional? , ¿Puede un autónomo o una SL financiarse con Coop57? Cuáles son los requisitos? Caso local: Capfoguer
  • ECROWD: ¿Qué tipo de proyectos acostumbran a financiarse con vuestra plataforma? ¿Es necesario ser emprendedor?, ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que seguir para trabajar con vosotros?
 • 18.50 – Turno de preguntas de los asistentes
 • 19.05 – Conclusión
 • 19.15 – Networking
 • 19.30 – Despedida

[:]