[:CA]La Xarxa de Finances Alternatives i Solidàries (REFAS) ha celebrat del 23 al 25 de setembre a Puebla de Calzada (Badajoz), la seva cinquena assemblea de socis, amb l’objectiu de seguir avançant en la construcció de mecanismes que donin resposta financera a persones i col·lectius socials amb dificultats per accedir al crèdit en els circuits financers convencionals.

REFAS aglutina 12 col·lectius estatals, entre ells Acció Solidària Contra l’Atur, que treballen en l’entorn de les finances alternatives utilitzant eines de finançament solidari, que permeten donar suport econòmic a projectes socials i d’emprenedoria, generalment vinculats al territori en el qual treballen , i capaços de generar ocupació i riquesa.

En aquestes jornades s’han compartit diferents experiències entre els col·lectius participants i s’ha aprofundit en les noves estratègies de finançament col·lectiu, com el crowdfunding. Per a això, s’ha comptat amb la visió i l’experiència que poden aportar des de l’entorn de les finances ètiques Alessandro Celoni, de Banca Popolare Etica i Juan Garibi, director de Fiare Banca Ètica.

La trobada s’ha completat amb un seguit de tallers tècnics dirigits a potenciar les relacions amb les administracions públiques així com a millorar les estratègies d’acció comunicativa de la xarxa, a més d’establir els reptes que com a col·lectiu vinculat al món de les finances alternatives ha d’afrontar en el futur.
[:es]La Red de Finanzas Alternativas y Solidarias (REFAS) ha celebrado del 23 al 25 de septiembre en Puebla de la Calzada (Badajoz), su quinta asamblea de socios, con el objetivo de seguir avanzando en la construcción de mecanismos que den respuesta financiera a personas y colectivos sociales con dificultades para acceder al crédito en los circuitos financieros convencionales.

REFAS aglutina a doce colectivos estatales, entre ellos, Acció Solidària Contra l’Atur,  que trabajan en el entorno de las finanzas alternativas utilizando herramientas de financiación solidaria, que permiten apoyar económicamente proyectos sociales y de emprendimiento, generalmente vinculados al territorio en el que trabajan, y capaces de generar empleo y riqueza.

En estas jornadas se han compartido diferentes experiencias entre los colectivos participantes y se ha profundizado en las nuevas estrategias de financiación colectiva, como el crowdfunding. Para ello, se ha contado con la visión y la experiencia que pueden aportar desde el entorno de las finanzas éticas Alessandro Celoni, de Banca Popolare Etica y Juan Garibi, director de Fiare Banca Etica.

El encuentro se ha completado con una serie de talleres técnicos dirigidos a potenciar las relaciones con las administraciones públicas así como a mejorar las estrategias de acción comunicativa de la red, además de establecer los retos que como colectivo vinculado al mundo de las finanzas alternativas debe afrontar en el futuro.[:]