Juan Francisco Andino de Barcelona és un emprenedor de 21 anys, especialitzat mitjançant cursos de formació, en la instal·lació de xarxes telefòniques de fibra òptica. Té un contracte amb una empresa del ram subcontractada per Telefònica.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per adquirir un vehicle industrial per fer els desplaçaments en la seva àrea d’actuació, així com el conjunt d’eines necessàries. Amb aquest projecte es crea un lloc de feina.

ASCA li concedeix un préstec sense interès de 9800€ a retornar en 20 mesos.

Sort i força amb el projecte!

 

 

Juan Francisco Andino de Barcelona es un emprendedor de 21 años, especializado mediante cursos de formación, en la instalación de redes telefónicas de fibra óptica. Tiene un contrato con una empresa del ramo subcontratada por Telefónica .

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para adquirir un vehículo industrial para hacer los desplazamientos en su área de actuación, así como el conjunto de herramientas necesarias. Con este proyecto se crea un puesto de trabajo.

ASCA le concede un préstamo sin interés de € 9.800 a devolver en 20 meses.

¡Mucha suerte con el proyecto!