[:CA]Acció Solidària Contra l’Atur ha col·laborat en el documental “El grup” . El director del documental, Gustavo Vizoso portava temps a l’atur i va demanar un préstec sense interès a ASCA per poder fer l’edició i mescla del so. El resultat ha estat aquest documental que parla de l’impacte de la crisi econòmica en la salut i salut mental de les persones.

“El grup” mostra com un grup de persones aturades de mitjana edat es reuneix per iniciativa de Serveis Socials del barri de Sant Antoni de Barcelona i l’equip clínic CIPAIS. A través de diverses trobades, les persones que en formen part parlen sobre les seves vivències, les seves expectatives i el seu malestar per la situació que els ha tocat viure -reflex d’una societat en crisi- i milloren així la seva situació emocional.

“El grup” està basat en un estudi sobre l’impacte de la crisi econòmica en la salut mental de la població. Proposat pel Dr. Josep Moya, psiquiatra i psicoanalista des de l’Observatori de Salut Mental de Catalunya, aquest arriba a dues conclusions principals. La primera, que el significat d’un atur de llarga durada per a persones de més de quaranta anys està associat a la pèrdua (de la feina, la casa, la parella i els amics). La segona, que per suportar la precarietat en què aquestes persones es troben, és indispensable tenir una xarxa social.

El film ha estat nominat recentment pel Festival Internacional de Cinema de Singapur i es distribuirà internacionalment a través d’Intellect Pictures.

Podeu veure notícia apareguda el 20/03/2016 al diari El País sobre el mateix.

Moltes felicitats![:es]Acció Solidària Contra l’Atur ha colaborado en el documental “El grup” . El director del documental, Gustavo Vizoso hacía tiempo que estaba al paro y pidió un préstamo sin interés a ASCA para poder hacer la edición y mezcla del sonido. El resultado ha sido este documental que habla del impacto de la crisis económica en la salud y salud mental de las personas.

“El grup” muestra como un grupo de personas paradas de mediana edad se reúne por iniciativa de Servicios Sociales del barrio de Sant Antoni de Barcelona y el equipo clínico CIPAIS. A través de varios encuentros, las personas que forman parte hablan sobre sus vivencias, sus expectativas y su malestar por la situación que los ha tocado vivir -reflejo de una sociedad en crisis- y mejoran así su situación emocional.

“El grup” está basado en un estudio sobre el impacto de la crisis económica en la salud mental de la población. Propuesto por el Dr. Josep Moya, psiquiatra y psicoanalista desde el Observatorio de Salud Mental de Cataluña, este llega a dos conclusiones principales. La primera, que el significado de un paro de larga duración para personas de más de cuarenta años está asociado a la pérdida (del trabajo, la casa, la pareja y los amigos). La segunda, que para soportar la precariedad en que estas personas se encuentran, es indispensable tener una red social.

El film ha sido nominado recientemente por el Festival Internacional de Cine de Singapur y se distribuirá internacionalmente a través de Intellect Pictures.

Podéis ver la noticia aparecida el 20/03/2016 en el diaro El País sobre el mismo.

Muchas felicidades![:]