[:CA]febrer-justicia-socialL’Assemblea General de les Nacions Unides de 26 de novembre del 2007 va aprovar la celebració del dia Mundial de la Justícia social el 20 de febrer.

No m’han agradat mai aquestes declaracions, doncs tinc la sensació que és una incitació i un efecte del consumisme, i en qualsevol cas un reconeixement de la inexistència d’allò que es vol celebrar o de la necessitat d’establir drets en favor de ….infància, dona, pau  …Però és evident que parlar de justícia o de justícia social  no suposa cap mena d’incitació al consumisme. No crec que el neoliberalisme li convingui la pràctica efectiva de la justícia.

I efectivament, si veiem els raonaments que l’ONU formula per a la declaració, resulta que recorda “el compromís de promoure sistemes econòmics nacionals i mundials fonamentats en els principis de justícia i equitat, democràcia, participació, transparència, rendició de comptes i inclusió”.

I després de reconèixer que el desenvolupament social i la justícia social són indispensables per a la consecució i el manteniment de la pau, i no es poden aconseguir si no es respecten tots els drets i les llibertats fonamentals, es reafirma la necessitat de seguir consolidant la tasca encaminada a eradicar la pobresa i promoure la plena ocupació i el treball decent, la igualtat de gènere i l’accés al benestar i la justícia socials per a tots.

Seixanta anys ha necessitat la ONU per donar-se compte de la inexistència de justícia social? Però val més tard que mai. Ara falta que es compleixi.

Josep Mª Gasch

 [:]