Per la importància que pel desenvolupament econòmic i la pau té la justícia social, les Nacions Unides va decidir que el 20 de febrer de cada any es celebrés el Dia Mundial de la Justícia Social per impulsar una distribució més justa de la riquesa, el respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals dels ciutadans.

2015_02_20_Justicia_socialOxfam Intermon ha denunciat que el 1% de la població mundial té tanta riquesa com el 99% del resta de la població. Es un bon exemple de la injustícia social existent en el planeta. Quin sentit té que uns pocs segueixin acumulant tanta riquesa quan milions i milions de persones passen fam, viuen en la pobresa o estan a l’atur? S’ha perdut el sentit de la mesura!

Es aquest el món en el que volem viure? A Espanya i a Catalunya també, la pobresa, la marginació social i la desigualtat estan creixent, mentre l’atur segueix a uns nivells intolerables sense que s’activi cap pla de xoc per reduir-lo sensiblement.

Des d’ Acció Solitària contra l’Atur, ens sumem al compromís cada cop més extens que exigeix una transformació radicalment del sistema econòmic actual per fer-lo més just i solidari, de manera que tots els ciutadans puguem viure dignament i en pau.

 

 

Por la importancia que para el desarrollo económico y la paz tiene la justicia social, las Naciones Unidas decidió que el 20 de febrero de cada año se celebrara el Día Mundial de la Justicia Social para impulsar una distribución más justa de la riqueza, el respeto a los derechos humanos ya las libertades fundamentales de los ciudadanos.

2015_02_20_Justicia_socialOxfam Intermon ha denunciado que el 1% de la población mundial tiene tanta riqueza como el 99% del resto de la población. Es un buen ejemplo de la injusticia social existente en el planeta. ¿Qué sentido tiene que unos pocos sigan acumulando tanta riqueza cuando millones y millones de personas pasan hambre, viven en la pobreza o están en paro? ¡Se ha perdido el sentido de la medida!

¿Es este el mundo en el que queremos vivir? En España y en Cataluña también, la pobreza, la marginación social y la desigualdad están creciendo, mientras el paro sigue a unos niveles intolerables sin que se active un plan de choque para reducirlo sensiblemente.

Desde Acció Solitària contra l’Atur, nos sumamos al compromiso cada vez más extenso que exige una transformación radical del sistema económico actual para hacerlo más justo y solidario, de modo que todos los ciudadanos podamos vivir dignamente y en paz.